Икономически университет – Варна

Международни онлайн конференции по хуманитарни и по точни науки в Азърбайджан

Университет Нахичеван, Азербайджан, списание Ал Фараби и Институт за икономическо развитие и социални изследвания (Iksad) Турция, организират на 2 - 4 май 2021 г. едновременно две международни онлайн конференции - 9-та Международна конференция по хуманитарни науки и 2-ра Международна конференция по точни науки.

Срок за предаване на тезисите и на двете конференции е 22 април 2021 г.

Участието, публикациите и сертификатите са безплатни.

Подробна информация за конференцията по хуманитарни науки може да бъде намерена на сайта: http://www.farabicongress.org
Email: farabidergisi@gmail.com

Информация за конференцията по точни науки може да бъде намерена на сайта: https://www.izdas.org/farabiapplied
Email: fenkongresi@gmail.com

19 апр 2021Подобни