Икономически университет – Варна

Mеждународна конференция по икономика и социални науки в Букурещ

Университетът за икономически изследвания в Букурещ, Румъния организира 5-та международна конференция по икономика и социални науки (ICESS 2022), посветена на „Насърчаване на възстановяването чрез мета вселенско бизнес моделиране ( "Fostering recovery through metaverse business modelling)“. Международната конференция предоставя пространство за всички, които се интересуват от икономика и социални науки, за да обсъждат и обменят изследователски идеи в светлината на работната среда, бизнес модела и технологичните промени, предизвикани от COVID-19. Институцията приветства както емпиричната, така и теоретичната работа, която до голяма степен е в съответствие с общата тема на конференцията. Изследователи, докторанти и практици са поканени да представят статии по темите, свързани с насърчаването на възстановяването чрез бизнес моделиране на метавселени, като например наука за данни и дигитализация, рамки, регулации, дигитална умора, маркетинг, финанси и др., които ще помогнат за разработването на иновативни инструменти за държави, предприятия и образование за възстановяване и адаптиране.

Конференцията се организира от Букурещкия университет за икономически изследвания и ще се проведе на 16-17 юни 2022 г. в хибриден формат.

Допълнителна информация може да бъде намерена в уебсайта на конференцията: https://icess.ase.ro/5th-icess/

13 яну 2022Подобни