Икономически университет – Варна

Международен семинар на катедра "Счетоводна отчетност"

В рамките на проект INTACCT, катедра "Счетоводна отчетност" проведе международен работен семинар под общото мото на проекта "Революция вевропейските финансови отчети - съответствие, последствия и политически уроци". Семинарът се проведе на 4 и 5 март 2010 г. Той е един от десетте семинара предвидени по проекта, за който всеки един от участващите десет университета следва да бъде домакин.

Бяха изнесени 13 доклада. Присъстващите на семинара участници бяха от 15 различнидържави: България, Словения, Гърция, Италия, Португалия, Испания,Холандия, Белгия, Великобритания, Австрия, Германия, Франция,Финландия, Бразилия, Малайзия. Освен презентацията на докладите, беше проведена среща на координаторите по програмата и консултативна среща между млади изследователи и техни по-опитни колеги. Общата оценка запровеждането на семинара е много висока.

Повече информация относно семинара и представените доклади може да намерите на адрес: www.intacct-varna.weebly.com

08 мар 2010Подобни