Икономически университет – Варна

"Месец на науката" - Варна 2022

Съюза на учените - Варна

Заключителна научна конференция

"Науката в служба на обществото – 2022"
секция "Икономически науки"

28 октомври 2022 г., 13:30 ч., зала 320 и онлайн: https://meet.google.com/yrh-tbtb-uae?pli=1

На 28 октомври 2022 г. от 13:30 до 17:00 часа в рамките на организиран от Съюза на учените - Варна, "Месец на науката"– Варна 2022 г., ще се проведе 26-а заключителна конференция "Науката в служба на обществото – 2022".

Откриването на конференцията ще се проведе в МУ – Варна.

ПРОГРАМА
09:00 – 12:00, МУ – Варна, Втора аудитория

09.00 – 10.00 – Регистрация
10.00 – 10.15 – Откриване на научната конференция и приветствия от официалните гости
10.15 – 10.30 – Връчване на награди на Съюза на учените – Варна
10.30 – 12.00 – Пленарни доклади

ПРОГРАМА
секция "Икономически науки"
13:00 – 18:00, ИУ – Варна, зала 320 и онлайн: https://meet.google.com/yrh-tbtb-uae?pli=1

13.00 – 13.30 ч. Регистрация на участниците
13.30 – 13.45 ч. Откриване на научната конференция и приветствия
13.45 – 16.00 ч. I панел: Актуални проблеми в търговията и публичната пенсионна система (доклади и дискусии), модератор: доц. д-р Павел Петров
16.00 – 16.30 ч. Кафе пауза
16.30 – 18.00 ч. II панел: Аграрният сектор в условия на кризи (доклади и дискусии), модератор: доц. д-р Георгина Луканова

Разработките ще бъдат отпечатани като статии в списанието на Съюза и индексирани в RePEc, Google Scholar, CEEOL и др.

07 окт 2022Подобни