Икономически университет – Варна

Меморандум за сътрудничество между Икономически университет – Варна, Асоциация за международно обществено развитие (АМОР) и Асоциация на младите учени

Меморандум за сътрудничество беше сключен между Икономически университет – Варна, Асоциация за международно обществено развитие (АМОР) и Асоциация на младите учени. Документът бе подписан на 26.06.2023 г. във Варна.

Двете институции се споразумяха да си сътрудничат в множество области, сред които е насърчаването на предприемачеството сред младите изследователи и учени.

Ден преди сключването на меморандума се проведе събитие от проекта "Инкубатори за иновативни предприятия“, финансиран от програма „Еразъм+“ на ЕС, в който се включиха предприемачески екипи от Икономически университет – Варна. Основната цел на проекта е да стимулира партньорството между младите предприемачи в страната чрез иновативни подходи за обучение и учене (симулации, ролеви игри, физическо и дигитално сътрудничество и др.).

26 юни 2023Подобни