Икономически университет – Варна

Кръгла маса за качеството, контрола и експертизата на стоките в ИУ – Варна

Кръгла маса на тема „Качество, контрол и експертиза на стоките“ се проведе в ИУ – Варна на 31 май 2019 г. Тя бе организирана от Центъра за качество на стоките и потребителска защита към университета, Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и Комисията за защита на потребителите под егидата на Министерството на икономиката.

Този форум е четвърти по ред в областта на качеството на стоките с различна тематика. Той се утвърди като необходима и значима проява с цел изявяване на проблемите и намиране на възможни решения относно гарантиране качествени и безопасни стоки на българския и европейския пазар.

Кръглата маса бе открита от доц. д-р Теменуга Стойкова – ръководител на Центъра за качество на стоките и потребителска защита  и зам.-ръководител на катедра „Стокознание“. С пожелание за ползотворна работа и оценка за значимостта на форума към участниците и гостите се обърна и новият ректор на ИУ – Варна проф. д-р Евгени Станимиров. Приветствия и поздравителни адреси поднесоха и други гости: директорът на НИИ проф. д-р Зоя Младенова, деканът на Финансово-счетоводния факултет доц. д-р Слави Генов, ръководители на катедри, директорът на дирекция „Надзор на пазара“ към ДАМТН Мирослав Йотов и др.

Във форума се включиха над 60 участници. Те бяха представители на:  Икономически университет – Варна (от катедрите: „Стокознание“, ИУТ, „Аграрна икономика“, „Правни науки“, ИУС, МИО, Колеж по туризъм), декани и зам.-декани на факултети, ръководители на катедри; ДАМТН – от централното управление и регионалните структури;  КЗП – регионална дирекция Варна; Търговско-промишлената палата; Митница Варна; икономически оператори; частни контролни органи, експерти, нотифицирани органи.

От чужбина участваха 20 доклада в областта на съвременни изследвания за формиране на качеството на стоките, техния контрол и експертиза. Специални гости на кръглата маса бяха и експерти от Лвовския научно-изследователски експертно-криминалистичен център към Министерството на вътрешните работи на Украйна.

Представените доклади показаха актуалността на въпросите за качеството на стоките, предлагани в търговската мрежа или чрез интернет и необходимостта от по-строг контрол, възможността за недопускане на некачествени и опасни стоки. Изявени бяха някои общи и специфични рискове за потребителите при онлайн търговията, изискванията към безопасността на детските играчки и площадки, нововъзникващи опасности при храните и необходимостта от оценка на риска. В редица доклади бяха посочени необходимостта и съвременните методи за идентификация и установяване на фалшификация на: изделията от скъпоценни метали и порцелан; обувките; козметичните стоки; храните, напитките, коняците; безглутеновите продукти. Беше засегнат важен проблем за качеството на вторичните продукти, получени от рециклирани материали, за бариерните свойства на опаковъчните материали  и ролята на стандартите при извършване на техния контрол.

Главен инспектор Мирослав Йотов – директор на дирекция „Надзор на пазара“ в ДАМТН, заяви, че основното е безопасността на продуктите и оттам – взаимовръзката с качеството. Той обясни, че ДАМТН и дейността й са тясно свързани с науката, защото работи с европейските стандарти, които залагат критериите за безопасността на всички продукти. Нов европейски регламент, който ще следи за надзор на пазара  при електронна търговия на различни стоки, влиза в сила от юли тази година,  съобщи  Мирослав Йотов. Той обясни, че нашето законодателство ще се синхронизира с новия регламент. Когато пазарува онлайн всеки потребител трябва да внимава за 3 неща: стоката да има CE маркировка (от френски – Conformité Européenne), задължителна за всеки продукт, предназначен за европейския пазар, независимо в коя точка на света е произведен; да е посочен ясно производителят, както и неговият адрес; да има инструкция за ползване на български език.

Посочена беше необходимостта от засилване на връзката обучение – бизнес и ролята на Икономически университет – Варна, който подготвя високо-квалифицирани кадри в областта на формирането, контрола и експертизата на стоките.

Проведеният научно-практически форум представи съвременни научни постижения на български и чуждестранни учени, както и добри практики за качество, контрол и експертиза на стоките, обедини усилията на различни органи и структури за гарантиране качеството на предлаганите стоки, затвърди положителния опит на ИУ – Варна за подготовката на кадри в областта на качеството и експертизата на стоките, за засилване на връзката бизнес – образование.

03 юни 2019Подобни