Икономически университет – Варна

Кръгла маса "Съвременният туризъм. Смарт решения за развитие на туризма в България в условията на COVID" се състоя в ИУ – Варна

Колеж по туризъм при Икономически университет – Варна проведе кръгла маса на 12 ноември 2021 г., в хибриден формат при спазване на противоепидемичните мерки.

Домакините в лицето на доц. д-р Генка Рафаилова, директор на Колеж по туризъм получиха поздравителен адрес от ректора на Икономически университет – Варна, проф.д-р Евгени Станимиров, връчен от проф. д-р Стоян Маринов, декан на факултет „Управление“ в Икономически университет – Варна. Ректорът пожела „дискусията и споделянето на идеи, опит и знания, както и обединяването на усилията на представителите на туристическия бизнес и академичната общност да доведе до намиране на интелигентни и креативни решения за справяне в съвременните, сложни условия“. Приветствие беше поднесено и от г-н Илин Димитров, член на управителния съвет на Съюза за стопанска инициатива и председател на Варненска туристическа камара.

В открития форум с дискусия бяха представени интелигентни и креативни решения за развитие на туризма в България в съвременните, сложни условия,  предизвикани и създадени от пандемията с COVID-19. Изложени бяха изследвания и бяха обсъдени научно-изследователски въпроси и проблеми в следните тематични направления:

  • Развитие на смарт туризма в условията на COVID-19 пандемия в хотелиерството, ресторантьорството, туроператорската и турагентска дейност, екскурзоводството, анимацията
  • Разработване на смарт продукти за културно-познавателен, креативен, младежки, образователен, спортен, кулинарен, делови и конгресен туризъм и др.
  • Създаване на партньорства и мрежи за развитие на смарт туризъм в туристически дестинации в България

Участие в кръглата маса взеха преподаватели от университети със специалности в областите: Туризъм, Икономика, Екология, Информатика, студенти, докторанти и научни работници работещи по теми за туризъм, смарт туризъм и смарт туристически дестинации, смарт технологии и тяхното приложение, представители на туристическия бранш, на неправителствени и нестопански организации в областите – туризъм, морска и социална политика, култура и история, иновации и дигитализация, на правителствени институции и местната власт.

След събитието предстои публикуване на сборник с доклади от Университетско издателство „Наука и икономика“ при Икономически университет – Варна, който ще бъде заявен за включване в националния референтен списък на НАЦИД с ISBN и ще бъде подаден за добавяне в системата на RePEc и Google Scholar.

12 ное 2021Подобни