Икономически университет – Варна

Конкурс за есе на тема "Моят университет"

Ръководството на Икономическия университет - Варна обявява

Конкурс за есе

на тема "Моят университет"

В конкурса могат да участват всички български и чуждестранни студенти от Икономическия университет
Есето трябва да е с обем до 1 200 думи и да се представи на електронен и хартиен носител в кабинет 225 г  до 15 април 2010 г.

На авторите на трите най-добри есета ще бъдат присъдени парични награди:

Първа награда - 500 лева
Втора награда - 300 лева
Трета награда - 200 лева

 Резултатите ще бъдат обявени на сайта на Икономически университет - Варна до 10 май 2010 г.


Резултати от конкурса за есе на тема "Mоят университет"

Комисия в състав:

Доц. д-р Анастасия Стефанова Кондукторова, катедра "Славянски езици" - председател

и членове:

Гл. ас. д-р Николета Вангелова Михалева, катедра "Философски науки"

Ст. пр. д-р Владимир Тодоров Досев, катедра "Славянски езици"

Ст. пр. Таня Костадинова Атанасова, катедра "Славянски езици"

Пр. Анелия Георгиева Герчева, катедра "Славянски езици"

Мариана Петкова Лозкова, учител по литература

Ася Желязкова Страволемова, журналист - Радио "Варна"

Гергана Станиславова Стоева, студент от Студентски съвет към ИУ - Варна

Кристина Радославова Кунева, студент от Литературен клуб към ИУ - Варна

отличи победителите в конкурса за есе на тема "Mоят университет":

Първа награда  - Мария Борисова Илиева, спец. "Мениджмънт", 3 курс

Втора награда  -  Петър Христов Гавраилов, спец. "Финанси", 2 курс

Трета награда  -   Невена Владимирова Стоянова, спец. "Финанси", 2 курс

Присъдени са грамоти на студентите:

Алев Левентов Бамов - спец. "Финанси", 3курс

Антония Захариева Захариева - спец. "Финанси", 1 курс

Габриела Йонкова Григорова -  спец.  МИО, 3 курс

Неделина Кирилова Неделчева  - спец. "Туризъм", 3 курс

 

25 мар 2010Подобни