Икономически университет – Варна

Конкурс годишни финансови награди от Фонд за подпомагане на талантливи студенти към ЦИПНИКТ

Центърът за изследване и прилагане на нови информационни и комуникационни технологии (ЦИПНИКТ) обявява ежегодния конкурс за финансово подпомагане на талантливи студенти. Наградите се осигуряват от специално учредения "Фонд за подпомагане на талантливи студенти" към ЦИПНИКТ.

В тазгодишния конкурс студентите могат да кандидатстват за следните награди:

  1. Награда на ЦИПНИКТ за студенти от ИТ специалностите на катедра "Информатика" в размер между 500 лв. и 800 лв.;
  2. Поименна награда “Моис и Илко Ескенази” за студенти от ИТ специалностите на катедра "Информатика" в размер на 1000 лв.;
  3. Поименна награда „Никола и Владимир Попови“ за студенти с принос в областта на правото в размер до 1000 лв.

За лауреати на първите две отличия могат да кандидатстват изявени студенти от специалности в областта на информатиката ("БИС", "Информатика", "Информатика и компютърни науки", "Мобилни и уеб технологии" и "Информационен мениджмънт в бизнеса"). Наградите са финансови и се връчват ежегодно на студенти от втори или по-горен курс (от посочените специалности), показали отлични резултати в обучението и доказани постижения в изследователската и приложна дейност в сферата на информационните и комуникационни технологии.

Третата награда е учредена за първа година и се присъжда за висок успех от следването на студенти с открояващи се изяви, свързани с областта на правото - доклади на научни прояви, публикувани или приети научни статии, реферати и други подобни и се дава на студент(и) от ИУ – Варна от втори или по-горен курс.“

Никола Попов Наградата се дава в памет на Никола Попов (вляво), варненски адвокат в първата половина на XX век, кмет на Варна (1927 – 1930) и частен доцент по гражданско и търговско право (1932 – 1935) в тогавашното Владимир Попов„Висше търговско училище“ (ВИНС – Варна) и Владимир Попов (вдясно), адвокат и преподавател по търговско и морско право в периода 1944 – 1946. Тази дейност на Никола и Владимир Попови е отразена в Алманах на ВИНС – Варна „Живописни и книгописни сведения за преподавателите и научните сътрудници 1921 – 1971 г. (с. 175 и 176). Сумата за Наградата се осигурява от дарения на семейство Попови. Първото дарение е направено от г-н Николай Попов, в почит на своите дядо и баща.

Условия за участие и форма за кандидатстване

Крайният срок за подаване на документи е 22 ноември 2020 г. Селекцията на кандидатите се извършва по процедура, утвърдена от Експертния съвет на ЦИПНИКТ.

Финансовите награди се връчват от Ректора на Икономически университет – Варна на специално събитие преди студентския празник.

23 окт 2020Подобни