Икономически университет – Варна

Кампания по селекция на студенти в програмата на АДВИБ IR JUNIOR CLASS 2021

Ако сте:
 • Студенти, обучаващи се в специалностите: счетоводство и контрол, финанси, стопанско управление, право, комуникации, връзки с обществеността, комуникационен мениджмънт или близки до тези специалности
 • възраст между 21-24 г.
 • имате минимум успех от обучението много добър 4,50
 • минимум две завършени години в бакалавърска степен. За студентите, обучаващи се в магистърски програми – завършен първи курс на обучение. За студентите, обучаващи се в специалност право – завършен втори курс на обучение.
 • Интерес в областта на капиталовите пазари, корпоративното право, PR, корпоративни комуникации, финансов анализ
 • Вледеете английски език и/или втори западен език
Програмата включва следните теоритични модули:
 • Капиталови пазари и инвеститори
 • Основи на IR Мениджмънта
 • Финансов анализ на публичната компания
 • Национална и европейска правна рамка на IR регулацията
 • Финансови и нефинансови комуникации

В края на програмата е предвидено практическо обучение в компания или организация партньор на програмата.

Програмата завършва с изпит. Успешно преминалите участници ще получат покана за церемонията по връчване на Годишните награди по връзки с инвеститорите през декември 2021 г. в гр. София.

Лектори: юристи, финансисти и професионалисти в областта на капиталовите пазари, корпоративно управление и връзки с инвеститорите.

Не пропускайте своя шанс за кариерно развитие и кандидатствайте още днес на:

Начало на програмата: 22.11.2021 г.

Програмата се провежда онлайн.

Необходими документи: биографична справка, мотивационно писмо и документ удостоверяващ специалността, в която се обучава, както и средния успех от обучението.

Обучението е безплатно. Програмата покрива разходите на избраните участници за обучение, учебни материали.

За повече информация www.abird.info и + 359 2 9882413

12 окт 2021Подобни