Икономически университет – Варна

Избори на членове за попълване квотата на студентите и докторантите в Общото събрание на ИУ – Варна и Общото събрание на Студентски съвет

Уважаеми студенти,

На основание чл. 27, ал.2 и ал.3 и чл. 72, ал. 2 от Закона за висшето образование се обявяват избори на членове за попълване квотата на студентите и докторантите в Общото събрание на ИУ – Варна и Общото събрание на Студентски съвет.

Кандидатурите на студентите и докторантите, които имат желание да станат част от ОС на ИУ – Варна и ОС на СС се подават електронно чрез попълване на формуляр в платформата Google Forms. Крайният срок за подаване на кандидатурите е 19.10.2023 г., 23:59 ч.

Във втория етап, кандидатите ще се явят на събеседване пред Комисия определена на заседание на ОС на СС, в състав: председател, зам.-председател, секретар и петима членове на Студентски съвет, което ще се проведе в периода 23.10. - 24.10.2023 г.

Кратка информация за номинираните кандидати ще бъде обявявена в платформата WebStudent, в меню „Избори за членове на ОС на ИУ – Варна и ОС на Студентски съвет“. Гласуването ще се проведе в периода 27.10. - 31.10.2023 г. вкл., като за студентите в ОКС "бакалавър", ОКС "професионален бакалавър", ОКС "магистър" и докторантите ще се проведе в Online системата на ИУ – Варна – WebStudent.

Окончателните резултати ще бъдат обявени на 02.11.2023 г., затова ако си студент в ИУ – Варна и смяташ, че си достатъчно решителен, за да изказваш своето мнение, че си амбициозен и харизматичен човек, който има много идеи, който иска да се реализира, то тогава изобщо не се чуди, а кандидатствай и своето място в Студентски съвет заеми!

17 окт 2023Подобни