Икономически университет – Варна

Икономически университет – Варна организира основен прием в ОКС "бакалавър" за учебната 2024/2025 г. през юни – юли 2024 г.

Икономически университет – Варна организира основен прием в ОКС „бакалавър“ за учебната 2024/2025 г. през м. юни – м. юли 2024 г. Ранният прием (м. април и м. май 2024 г.) е отменен с решение на Академичния съвет (Протокол № 10/28.03.2024 г.).

Завършилите средно образование могат да кандидатстват на основен прием в Икономически университет – Варна с оценката от електронен кандидатстудентски изпит (тест) или с резултат от национална ученическа олимпиада, организирана от ИУ – Варна (2022 или 2023 г.), или с държавен зрелостен изпит (ДЗИ, положен в периода 2008 − 2024 г.).

Подробна информация за специалностите, кандидатстването и кандидатстудентските изпити ще намерите в официалния сайт на ИУ – Варна: https://ue-varna.bg/bg/p/7746/priem/bakalavar, както на тел. 0882 164658 и e-mail: priem@ue-varna.bg.

29 мар 2024Подобни