Икономически университет – Варна

Тържествени промоции на Випуск 2023 – ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър"

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

организира

ТЪРЖЕСТВЕНИ ПРОМОЦИИ

за връчване на дипломи

на абсолвенти Випуск 2023 – ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър"
(дипломирани м. юни и м. септември 2023 г.)

27 октомври (петък) – зала Аула
10:00 часа – Факултет "Управление
14:00 часа – Факултет "Информатика"

03 ноември (петък) – зала Аула
10:00 часа – Стопански факултет
14:00 часа – Финансово-счетоводен факултет

Тогите ще се раздават и връщат в кабинетите на инспекторите учебна дейност на катедрите по съответните специалности. Повече информация може да намерите в уебсайтовете на всяка катедра, меню Дипломиране >> Тържествени промоции.

Галилеева клетва Икономически университет

Галилеева клетва Икономически университет

Галилеева клетва Икономически университет

18 окт 2023Подобни