Икономически университет – Варна

Тържествена промоция Випуск 2023 – ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър", Факултети "Управление" и "Информатика"

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

организира

ТЪРЖЕСТВЕНА ПРОМОЦИЯ

за връчване на дипломи

на абсолвенти Випуск 2023 г. – ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър"
(дипломирани м. юни и м. септември 2023 г.)

27 октомври 2023 г.

Катедра Специалност Зала Час
Факултет "Управление" Аула 10:00
Икономика и организация на
туризма
Туризъм, Международен туризъм (с преподаване на руски език), Международен туристически бизнес

323

11:30

Маркетинг Маркетинг, Дигитални медии и ПР, Международен бизнес (с преподаване на английски език), Реклама и медийни комуникации, Управление на продажбите и мърчандайзинг, Маркетинг и бранд мениджмънт, Корпоративен маркетинг

Аула

11:30
Международни икономически отношения Международни икономически отношения

220

11:30
Управление и администрация Мениджмънт, Публична администрация, Мениджмънт на организациите, Мениджмънт на човешките ресурси, Публичен мениджмънт и административна власт

301

11:30
Правни науки Съдебна администрация

319

11:30
Факултет "Информатика" Аула 14:00
Информатика Информатика - английски език, Информатика и компютърни науки, Мобилни и уеб технологии,  Бизнес информационни системи, Информационен мениджмънт в бизнеса

 

 

Галилеева клетва Икономически университет

Галилеева клетва Икономически университет

Тогите ще се раздават и връщат в кабинетите на инспекторите учебна дейност на катедрите по съответните специалности. Повече информация може да намерите в уебсайтовете на всяка катедра, меню Дипломиране >> Тържествени промоции.

18 окт 2023Подобни