Икономически университет – Варна

Информационен ден за студентска мобилност програма "Еразъм+"

Заповядайте на Информационен ден за студентска мобилност програма "Еразъм+" на 12.10.2021 г. от 15:00 часа в зала 220 на ИУ – Варна.

Ще бъдат разяснени стъпките за кандидатстване по програма Еразъм+.

Срещата е отворена за всички студенти от ИУ – Варна и Колеж по туризъм.

11 окт 2021Подобни