Икономически университет – Варна

Информационен ден за практики по програмата Еразъм+

На 04.05.2023 г. отдел “Международно Сътрудничество” ще  проведе информационен ден за практики по програма Еразъм+ в Икономически университет – Варна. На събитието студентите ще имат възможност да се запознаят повече с програмата “Еразъм+” и мобилностите за практика и обучение. Също така, за студентите сме поканили и организацията “ The Orange Academy”, която предлага стажове за студенти в различни направления. На срещата ще бъде разяснено как се кандидатства, как да се избера подходяща организация и държава.

Желаещите да получат повече информация по програма Еразъм+, ще могат да го направят в зала 433 от 10:30 часа, в ИУ – Варна.

Напомняме, че кандидатстването за практика по програма Еразъм+ е целогодишно и е подходящо за ОКС "бакалавър", ОКС "магистър" и ОНС "доктор". Практика е спонсорирана със средства от програмата, както следва:

Група Държава Месечен грант (евро/месец)

Група 1
Страни, участващи в програмата, с висок стандарт на живот

 Великобритания, Дания,Исландия, Ирландия, Лихтенщайн,Люксембург, Норвегия, Финландия, Швейцария, Швеция 750

Група 2
Страни, участващи в програмата, със среден стандарт на живот

Австрия, Белгия, Германия, Гърция,Италия, Испания, Кипър, Малта,Португалия,Нидерландия , Франция 750

Група 3
Страни, участващи в програмата, с нисък стандарт на живот

Естония, Латвия, Литва, Малта,  Северна Македония, Полша, Румъния, Словакия,Словения,Турция, Хърватска, Унгария,Чехия 690

 

За повече информация, може да се обърнете към отдел „Международно сътрудничество“ на имейл int_relations@ue-varna.bg или на телефон 0882164662.

28 апр 2023Подобни