Икономически университет – Варна

Информация за мобилности на студенти и персонал по програма Еразъм+

Поради влошената епидемиологична обстановка в международен план, на заседание на Комисията по Академичен Обмен от 28.09.2021 г. бе взето решение за не обявяване на конкурс за изходяща мобилност в партниращи държави. Желаещите за осъществяване на мобилност в тези държави могат да кандидатстват със заявление в свободен текст до Комисията по Академичен Обмен, в което да опишат приемащата институция, държавата, целта и периода на мобилност. Всяко заявление следва да бъде придружено с покана от приемащата институция. Незаетите места може да намерите тук:

Албания Мetropolitan Tirana University  Изходящ студент 1 
Metropolitan Tirana University Изходящ персонал обучение 1 
University "Fan S. Noli" - Korce Изходящ персонал обучение 0
     
Армения Armenian State University of Economics Изходящи преподаватели 1 
Armenian State University of Economics Изходящ персонал обучение 1 
Armenian State University of Economics Изходящи студенти 2 
     
Индия Universal Business School  Изходящи преподаватели 2
Universal Business School  Изходящ персонал 1
     
Казахстан Turan University Изходящ персонал 0 
Turan University Изходящ преподавател 1
     
Нигерия University of Lagos - UNILAG Изходящ персонал 0
University of Lagos - UNILAG Изходящ преподавател 1 
     
Черна Гора University of Montenegro Изходящ студент 1 
University of Montenegro Изходящ преподавател 2 
     
Русия URAL Federal University Yeltsin Изходящ персонал 0 
RSUH Moscow Изходящ преподавател 1
Plehanov Russian University of Economics Изходящи преподаватели 0 
     
Украйна Odessa National Economic University Изходящ преподавател 1 
Kyiv National University of Trade and Economics Изходящ преподавател 1 
Donetsk State University of Management  Изходящ преподавател 1 

07 яну 2022Подобни