Икономически университет – Варна

Икономически университет - Варна взе участие в Международен онлайн "Еразъм+" семинар

Централата на Европейската Комисия проведе международен онлайн „Еразъм+“ семинар за всички заинтересовани организации и участници по програмата. Събитието се състоя в периода от 23 до 25 ноември 2021 г. и в него взеха участие повече от 200 души и организации, сред които и служители от отдел “Международно сътрудничество” в Икономически университет - Варна.

В първия ден от семинара бяха разгледани темите за студентска мобилност и мобилност за персонала и какви са заложените промени по проектите от  2021 г. Също така бяха обсъдени аспекти, свързани с Международното измерение на програма „Еразъм+“, поканите за нови предложения, както и “Международната кредитна мобилност”. Специално внимание беше обърнато на студентската мобилност и мобилност за персонала.

На втория ден от онлайн семинара се разгледаха дейностите за съвместни магистърски програми между висши учебни институции “Еразмус Мундус”, насърчаване на обучението в сферата на европеистиката по програма “Жан Моне” и насърчаване на дейностите по програма “Мария Склодовска Кюри” за докторантско и постдокторантско обучение и изследване.

Последният ден от събитието беше посветен на разработването на проекти за изграждане на капацитет в сферата на висшето образование, като бяха дадени примери за такива проекти и как университетите биха могли да кандидатстват.

26 ное 2021Подобни