Икономически университет – Варна

Икономически университет – Варна е пълноправен член на Националния алианс за социална отговорност

Икономически университет – Варна вече е пълноправен член на Националния алианс за социална отговорност (НАСО). Ректорът проф. д-р Евгени Станимиров получи удостоверението за членство на 24.11.2021 г. от председателя на алианса Георги Георгиев.

На работна среща с участието и на доц. д-р Андрияна Андреева – ръководител на катедра „Правни науки“, бяха дискутирани няколко посоки за съвместна работа в рамките на научното и образователното портфолио на университета. Бяха изложени идеи за подкрепа на устойчиви социално отговорни каузи и предприемачески инициативи и започва работа по същество. На 25.11.2021 г. двама представители на ИУ – Варна ще участват в национален семинар, организиран от НАСО, в рамките на проект D-CARE „Разработване, пилотиране и валидиране на модели на интелигентни грижи в Дунавския регион за подпомагане на социалните иновации, подобряване на компетентностите и предприемачеството”.

НАСО работи с над 2000 структури – общини, доставчици на социални услуги, работодатели, нестопански организации и др. Дейността му е насочена към развитие на социални услуги, подкрепа на уязвими групи, заетост, корпоративна социална отговорност.

24 ное 2021Подобни