Икономически университет – Варна

"Икономически игри" 2012, гр. София

“ИКОНОМИЧЕСКИ ИГРИ 2012”
под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев
06 и 07 април 2012 - Спортен комплекс “БОНСИСТ”

 

с участието на:

Икономически университет - гр. Варна
Стопанска академия “Д. А. Ценов” - гр. Свищов
Университет за национално и световно стопанство - гр. София


Ректорът на ИУ – Варна проф. д-р Пламен Илиев прие участниците в проведените в София „Икономически игри”. В своето поздравление към студентите спортисти проф. Илиев благодари за проявената спортна доблест и положените усилия за достойно представяне на университета. Предстоящия голям ремонт на спортния комплекс поставя пред състезателите и техните преподаватели още по- големи предизвикателства, добави проф. Илиев и изрази подкрепата на ръководството на ИУ към спортните отбори и бъдещите спортни събития.

Резултати от турнира и представяне на отборите:

Баскетбол, мъже: УНСС – ИУ – Варна 59:60, ИУ – Варна – Стопанска академия 70:47, УНСС – Стопанска академия 66:43
Баскетбол, жени: УНСС – ИУ – Варна 52:59
Футзал: УНСС – ИУ – Варна 7:3, ИУ – Варна – СУ 7:1, УНСС – СУ 7:4
Тенис на маса, отборно, мъже:  УНСС – Стопанска академия 2:3, Стопанска академия – ИУ – Варна 3:1, ИУ – Варна – УНСС 1:3 
Тенис на маса, отборно, жени: УНСС – Стопанска академия 1:3, Стопанска академия – ИУ – Варна 3:1, ИУ – Варна – УНСС 1:3

Класиране:

Баскетбол, мъже: 1. ИУ – Варна, 2. УНСС, 3. Стопанска академия
Най-полезен играч Георги Капаклиев, УНСС
Тенис на маса, отборно: 1. Стопанска академия, 2. УНСС, 3. ИУ – Варна
Най-полезен играч: Росен Илиев, ИУ – Варна
Тенис на маса, индивидуално, мъже: 1. Росен Илиев, ИУ – Варна; 2. Добромир Денев, ИУ – Варна; 3. Емил Еркеков, УНСС
Тенис на маса, индивидуално, жени: 1. Виолета Ангелова, Стопанска академия; 2. Борислава Иванова, ИУ – Варна; 3. Даяна Жан, УНСС
Футзал: 1. УНСС, 2. ИУ – Варна, 3. СУ
Най-полезен играч: Ангел Големанов, ИУ – Варна

05 апр 2012Подобни