Икономически университет – Варна

Гласуване на студентите в Избори 2021

Уведомяваме ви, че във връзка с предстоящя избор за президент студентите редовна форма на обучение могат да гласуват в избирателна секция по техен избор в населеното място, където се обучават, ако то е различно от постоянния им адрес със заверени студентски книжки (или издадени уверения) за зимен семестър на уч. 2021/2022 г. (чл. 241, ал. 1 от Изборния кодекс).

Заверяването на студентски книжки (или издадени уверения) се извършва във фронт офиси на ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" на ИУ – Варна и учебен отдел на Колеж по туризъм за ОКС "професионален бакалавър" със следното работно време:

  • за периода 18.11.2021 г. – 19.11.2021 г., от 08:00 ч. до 16:30 ч.;
  • за деня на изборите 21.11.2021 г., от 08:00 ч. до 18:00 ч.

18 ное 2021Подобни