Икономически университет – Варна

Форум "Кариери" 2020 г.

Форум "Кариери" е едно от най-успешните събития в Североизточния регион, които събират на едно място компании от различни браншове с цел на студентите да се предложат възможности за стаж и/или работа, а на работодателите   – високо подготвени млади специалисти в областта на икономиката, управлението, информационните технологии и туризма.

Събитието ще се проведе в периода 24 – 27 март 2020 г. в основната сграда на Икономически университет – Варна, ет. 1, Студентска улица.

ПРОГРАМА:

Фокус на кариерното събитие през последните години е предварителната подготовка на студентите за явяването им пред работодателите и за стартиране на собствен бизнес, с което вярваме, че заедно ще допринесем за подобряване на предприемаческата среда в регионален план. В рамките на форум „Кариери“ 2020 г. сме включили:

  • Майсторски клас по лидерство и управление на таланти, октомври 2019 г. – март 2020 г.
  • EQ/CAREER – тренинг за развитие на емоционалната интелигентност в кариерата.
  • „My own business institute” (MOBI) – обучение по предприемачество по програмата на университета Santa Clara USA, октомври 2019 г. –  март 2020 г.
  • Startup Ventures Varna  –  състезания по предприемачество, провеждани в ИУ – Варна през 15 – 17 ноември 2019 г. и 21 – 22 март 2020 г.

ПРОГРАМА И ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

Уважаеми партньори,
Благодарим Ви, че за поредна година подкрепихте форум „Кариери“ на Икономически университет – Варна като основен формат за кариерната реализация на млади специалисти в България.
Във връзка с приетото на 13.03.2020 г. решение от Народното събрание на Република България за обявяване на извънредно положение и заповед №РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването Ви информираме, че форум „Кариери“ 2020 г. няма да се проведе присъствено в периода 24-27 март 2020 г. Ще съгласуваме заедно с Вас първи удобен период за неговото организиране, съобразен с необходимите национални мерки. Платените такси от Вас ще могат да се използват за следващия период.
Насочваме вниманието Ви към факта, че електронната ни платформа UEBN е достъпна във всеки един момент за комуникация на свободни работни позиции, с нашите студенти и завършили. Общият регистриран брой потребители, сред които можем да таргетираме посочена от Вас работна позиция към настоящия момент е над 13 000 души, в т.ч. 7936 завършили и 5205 студенти.
С подкрепата на тази част от Вас, които участват в Организационния комитет на форума, ще продължим да провеждаме онлайн подготовка на нашите възпитаници за успешното представяне на знанията и уменията им пред Вас като работодатели. Отворени сме за предложения от Ваша страна, които бихме могли да представим дистанционно, през интернет сайтовете на форум „Кариери“, UEBN и в социалните ни мрежи.
Ние вярваме, че двустранната връзка между университет и бизнес е в основата на стратегическите партньорства за развитие на подготвени кадри за пазара на труда.
Благодарим Ви за доверието!
 

проф. д-р Евгени Станимиров, ректор на ИУ-Варна, 16 март 2020

16 мар 2020Подобни