Икономически университет – Варна

"Еразъм+" конкурс за студентска мобилност за летен семестър на учебната 2021/2022 година

ИУ – Варна обявява конкурс за студентска мобилност с цел обучение по програма "Еразъм+" за летен семестър на учебната 2021/2022 г.

  • Знаете ли как да инвестирате в по-добър старт на професионалната си кариера?
  • Искате ли да подобрите езиковите си умения?
  • Любопитни ли сте, какво е да си студент в университет извън България?

Изберете своята дестинация сред мрежата от партньори на ИУ – Варна и се обучавайте там през настоящата учебна година. За целия период на мобилността ще получавате месечна субсидия в размер на 470-700 евро, а след като се върнете в ИУ – Варна, всички успешно положени изпити ще бъдат признати.

Ако искате да сте част от поколението "Еразъм+" кандидатствайте в ЕЛЕКТРОННАТА СИСТЕМА

 

Финансиране по държави

Група Държава Месечен грант (евро/месец)

Група 1

Страни, участващи в програмата, с висок стандарт на живот

Великобритания, Дания, Ирландия, Исландия, Лихтенщайн, Люксембург, Норвегия, Финландия, Швеция

520

Група 2

Страни, участващи в програмата, със среден стандарт на живот

Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Испания, Италия, Кипър, Малта, Нидерландия, Португалия, Франция

520

Група 3

Страни, участващи в програмата, с нисък стандарт на живот

Естония, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Северна Македония, Словакия, Словения, Сърбия, Турция, Унгария, Хърватия, Чехия

470

Партниращи държави

Стани, участващи в програмата, извън рамките 

Албания, Армения, Руска Федерация, Черна гора

700*

* Месечната стипендия за партниращите държави е в размер на 700 евро/месец + пътни разходи

Кандидатстването се осъществява по електронен път на сайта на отдел "Международно сътрудничество", като изискването е да ни представите: сертификат за владеене на език или оценка от ДЗИ по език или предишна оценка от изпит от кандидатстване по програма "Еразъм+".

Таблица за еквивалентни резултати от общопризнати езикови тестове и ДЗИ за кандидатстване по програма „Еразъм+“

Заповядайте на информационен ден на 12.10.2021 г. от 15:00 часа в зала 220 на ИУ – Варна. Срещата е отворена за всички студенти от ИУ – Варна и Колеж по туризъм.

Забележка: към момента на заминаване по програма "Еразъм+" студентите трябва да са завършили минимум два семестъра от цикъла на висшето образование. Първокурсници могат да кандидатстват през пролетната кампания, която ще се проведе през февруари 2022 г.

График на кампанията за студенти:

  • 11.10 – 24.10.2021 г. до 23:00 ч. - Кандидатстване през електронна система
  • 12.10.2021 г. Информационен ден в Колежа по Туризъм 10:30 ч. в зала 205
  • 12.10.2021 г. Информационен ден в ИУ – Варна 15:00 ч. (зала 220)
  • 26.10.2021 г. Изпит по Английски език (зала 220 от 15:00 ч.)
  • 29.10.2021 г. Обявяване на резултати
  • 04.11.2021 г. Втори инфо ден за класираните кандидати (залата ще бъде уточнена) 

Ако имате желанието и амбициите да се възползвате от тази възможност, моля заповядайте в нашия офис за повече информация.

Отдел "Международно сътрудничество", каб. 123в
имейл: int_relations@ue-varna.bg
тел.: 0882 164 662

11 окт 2021Подобни