Икономически университет – Варна

"Еразъм+" конкурс за студентска мобилност за академичната 2022/2023 година

ИУ – Варна обявява конкурс за студентска мобилност с цел обучение по програма "Еразъм+" за академичната 2022/2023 г. 

  • Знаете ли как да инвестирате в по-добър старт на професионалната си кариера?
  • Искате ли да подобрите езиковите си умения?
  • Любопитни ли сте, какво е да си студент в университет извън България?

Изберете своята дестинация сред мрежата от партньори на ИУ – Варна и се обучавайте там през следващата учебна година. За целия период на мобилността ще получавате месечна субсидия в размер на 540/600/700 евро, а след като се върнете в ИУ – Варна, всички успешно положени изпити ще бъдат признати.

Студентите на ИУ – Варна и Колежа по туризъм ще имат възможност да кандидатстват през електронната система за кандидатстване от 10:00 ч. на 28.02.2022 г. до 16:00 ч. на 18.03.2022 г.

Научете повече:

Финансиране по държави

Група

Държава Месечен грант (евро/месец)

Група 1
Програмни страни с висок стандарт на живот

Дания, Финландия, Исландия, Ирландия Люксембург, Швеция,  Лихтенщайн, Норвегия, Партньорски държави от регион 14

600

Група 2
Програмни страни със среден стандарт на живот

Австрия, Белгия, Германия, Франция, Италия, Гърция, Испания, Кипър, Нидерландия, Малта, Португалия, Партньорски държави от регион 5

600

Група 3
Програмни страни с нисък стандарт на живот

България, Хърватия, Чешка република, Естония, Латвия, Литва, Унгария, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Република Северна Македония, Турция, Сърбия

540

* Месечната стипендия за партниращите държави е в размер на 700 евро/месец + пътни разходи:

ОТ

ДО Сума

България

Албания, Армения, Черна гора, Русия

700 евро на месец

България

Андора, Монако, Сан Марино, град държава Ватикан, Фарьорски острови, Швейцария, Обединено кралство.

Прилагат се същите ставки като за мобилността на студентите между програмните страни

Кандидатстването се осъществява по електронен път на сайта на отдел "Международно сътрудничество", като изискването е да ни представите: сертификат за владеене на език или оценка от ДЗИ по език или предишна оценка от изпит от кандидатстване по програма "Еразъм+". За тези, които нямат сертификат за владеене на език или оценка от ДЗИ по език, ще могат да заявят участието в изпит по английски език, който ще се проведе на 23.03.2022, заявката за изпит става в системата за електронно кандидатстване

* Първокурсниците на ИУ – Варна  и Колежа по туризъм също могат да кандидатстват по програма Еразъм+, с цел обучение за следващата академична година.

Тази година екипът на “Международно сътрудничество” организира онлайн среща на 02.03.2022 г. от 15:00, в която всички желаещи студенти ще могат да получат повече информация, както и как се кандидатства през платформата. Студентите ще могат да се запознаят и с партньорската мрежа на ИУ – Варна и да видят рекламните материали на чуждестранните партньорски университети на 02.03.2022 г. от 13:00 ч. до 15:00 ч. в стая 123в.

График на кампанията:

  • 28.02.2022 г от 10:00 ч. – 18.03.2022 г. до16:00 ч.  - Кандидатстване през електронната системата
  • 02.03.2022 г. от 15:00 - Онлайн представяне на програмата с помощта на Студентски съвет и отворен ден за представяне на партньорската мрежа на ИУ – Варна в стая 123в. Линк за присъединяване към онлайн представянето на програмата: meet.google.com/djg-dsen-mhq
  • 23.03.2022 г. Изпит по английски език  от 9:00 ч.
  • 25.03.2022 г. Обявяване на резултатите
  • Инфо ден за класираните студенти 

Повече информация ще може да получите на имейл int_relations@ue-varna.bg, на телефон 0882164662 или в стая 123в.

25 фев 2022Подобни