Икономически университет – Варна

Допитване до младите хора в гр. Варна относно превенция на ХИВ/СПИН

В продължение на 12 години Община Варна развива и осъществява устойчива местна политика по превенция на ХИВ/СПИН, която се координира от Консултативен съвет. В изпълнение на негово решение и на заповед на кмета на Община Варна работна група разработва Общинска стратегия за превенция на ХИВ/СПИН и СПИ 2021 – 2024 г. Съществен елемент от анализа на ситуацията в тази област е проучване нивото на информираност и разпространение на рискови нагласи и практики сред младите хора в гр. Варна.

Предвид актуалната епидемична обстановка от общинската дирекция „Превенции“ смятат за целесъобразно проучването да се проведе в дигитална среда посредством анонимна анкетна карта в периода от 22 до 30 март 2021 г. Анкетната карта е достъпна на следния линк: https://forms.gle/UvQ8sPmWhL6qR5xa9

АНКЕТНА КАРТА

23 мар 2021Подобни