Икономически университет – Варна

Директори на общински детски градини се обучават за кариерна компетентност в ИУ – Варна

Обучение на директори на общински детски градини по програма „Кариерна компетентност“ се проведе на 18.10.2019 г. в Икономически университет – Варна. То се финансира от Община Варна – дирекция „Образование и младежки дейности“, и се реализира от хабилитирани преподаватели и кариерни експерти от ИУ – Варна: доц. д-р Мария Станимирова – ръководител на Център „Кариери и предприемачество“ и гл.ас. д-р Петър Петров. Участниците бяха приветствани от проф. д-р Стоян Стоянов – главен секретар на ИУ.

Програмата има за цел да отговори на потребностите на педагогическите специалисти от кариерно развитие в образователната система. Чрез нея управленците ще обогатят познанията си за лидерски умения и разработване на компетентностен модел в сферата на предучилищното образование, разработване на личен кариерен план и портфолио в съответствие с промените в наредбата за развитие на педагогическите специалисти.

Обучението включва темите:

  • Лидерски подход и управление на качеството в предучилищното образование;
  • Иновативни подходи за управление, платформи за електронно обучение, онлайн проучвания и комуникация със заинтересованите страни (преподаватели, бъдещи и настоящи родители);
  • Управленската компетентност в сферата на човешкия капитал в предучилищното образование;
  • Роля на таланта и неговото управление в организационния контекст;
  • Разработване на личен кариерен план и портфолио, ориентирани към идеята за лично призвание в професията;
  • Информация за възможности за кариерно развитие, обучение и стажове в Европа, програми за заетост и  полезни електронни ресурси и платформи за работа.

По време на събитието Лилия Христова – директор на дирекция ОМД, връчи плакет на Община Варна на директори на детски градини за всеотдаен и достоен труд в системата на предучилищното образование.

18 окт 2019Подобни