Икономически университет – Варна

Ден на народните будители

Уважаеми колеги!

Приемете моите и на академичното ръководство на Икономически университет – Варна поздравления по случай Деня на народните будители 1 ноември!

На този ден не само се вглеждаме в стожерите на българското духовно минало, за да им отдадем своята почит, но обръщаме лице и към съвременните просветители, сред които сте и Вие, отреждайки заслуженото достойно място на следовниците:

заради всеотдайността, с която учите и милеете за младите хора на България, давайки им пример;

заради огъня, с който разгаряте любовта им към Родината – голяма „колкото следа от лъв“, но благословена с героичен народ и славно минало;

заради грижата Ви към бъдещето им и вярата, че всички наши деца ще се раждат на своята си земя, за ДА ОСТАНЕ БЪЛГАРЩИНАТА!

Честит празник на будните духом!

проф. д-р Евгени Станимиров
ректор на Икономически университет – Варна
1 ноември 2020 г.

По случай Деня на народните будители 2 ноември 2020 г. e неприсъствен и неучебен ден за ИУ – Варна.

26 окт 2020Подобни