Икономически университет – Варна

Делегация от Икономически университет – Варна участва в срещата на върха на алианса Start For Future в Мюнхен

Делегация от Икономически университет – Варна участва в срещата на върха на алианса Start For Future в Мюнхен, Германия. Най-големият предприемачески формат SFF Co-creation summit Munich на 23 и 24 ноември 2022 г. събра на едно място над 300 представители на предприемачески екосистеми (университети, бизнес, стартъпи, организации) от 16 държави.

В началото на събитието ректорът на ИУ – Варна проф. д-р Евгени Станимиров и  Милена Стойчева – изпълнителен директор на „Джуниър Ачийвмънт“ – България, представиха Дълбоко технологичния иновационен порт Варна (VDTIP), учреден на 17.10.2022 г. Акцент в презентацията беше концептуалният модел на VDTIP, който по преценка на водещи фигури в рамките на алианса “Начало на бъдещето” показва  холистично мислене. Инициативата на JA – България, Икономически университет – Варна и The Edge получи силно позитивни отзиви. Основната й цел е да превърне Варна в притегателен център за създаване и внедряване на дълбоко технологични иновации, които да спомагат за подобряването на социално-икономическото развитие на региона, България и Европа посредством засилено взаимодействие между различни заинтересовани страни – академия, бизнес, стартъп, младежки организации, местна администрация и др. С откриването на VDTIP се постави началото на втората в Европа дълбоко технологична иновационна долина след тази в Саламанка, Испания. Всички тези инициативи са в контекста на Start For Future – най-бързо растящият отворен алианс от различен тип организации – университети, бизнес инкубатори и обществени организации, който свързва регионални долини, работещи в областта на системните иновации. SFF действа като отворен център за предприемачество с различни локации и движи системни иновации в и между екосистемите. За да направи това, SFF обединява таланти в ранен етап и стартиращи фирми с ресурси и широка мрежа от индустриални партньори, които работят заедно за постигане на Целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР).

В речта си пред участниците в европейската мрежа “Начало на бъдещето”, в която Икономически университет – Варна е активен партньор, европейският комисар за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел обяви първите осем дълбоко технологични иновационни долини в Европа – Варна (Дълбоко технологичен иновационен порт – VDTIP), Мюнхен, Солун, Атина, Тренто, Авейру, Осиек и Тузла. Тя заяви, че амбицията на алианса “Начало на бъдещето” е да изгради 24 дълбоко технологични иновационни долини в Европа – ключова цел, която е поставена и с новата европейска иновационна програма. Комисар Габриел направи интересна аналогия на дълбоко технологичните долини с футболен отбор – работят единно за постигане на обща цел. Тя изрично подчерта да пазим критичното мислене, доколкото то е в основата на трансформацията.

24 ное 2022Подобни