Икономически университет – Варна

Абонамент на библиотеката за периодични издания през 2020 година

Уважаеми преподаватели,
Предстои провеждането на процедура за абонамент на библиотеката за периодични издания (ПИ) през 2020 година. Във връзка с това, очакваме предложения от катедрите за отпадане от абонамента на ПИ, които вече не представляват интерес, както и за включване на нови заглавия. Списъкът с получаваните в библиотеката ПИ през 2018 година може да разгледате тук.

Аргументираните и съгласувани в катедрите предложения изпращайте на e-mail: periodika@ue-varna.bg
най-късно до 15 септември 2019 г.

27 авг 2019Подобни