Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Диана Димитрова

гл. ас. д-р Диана Димитрова

гл. ас. д-р Диана Димитрова

509

dianadim@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Сряда, кабинет 509: 15:00-17:00

Четвъртък, кабинет 509: 07:45-09:45

Дати за неположени изпити

16 мар 2022, кабинет https://meet.google.com/wco-hcxs-sgv: 15:00-16:00

13 апр 2022, кабинет 509 или https://meet.google.com/wco-hcxs-sgv: 15:00-16:00

Дисциплина Курс и Специалност
Основи на правото Курс 1, БМ-АЕ (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Трудово и осигурително право Курс 3, Счет-АЕ (Редовно обучение)
Медиация и извънсъдебни спорове Курс 4, СА (Редовно обучение)
Административно право и процес Курс 3, СА (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 15:00 Е2–311 Л Трудово и осигурително право 34
16:15 19:00 Е-101 Л Медиация и извънсъдебни спорове 35
Вторник
13:30 15:00 H-206 У Административно право и процес 4
15:15 17:00 434 У Основи на правото 26
Сряда
13:30 15:00 H-102 У Основи на правото 25
17:15 19:00 H-206 У Основи на правото 44
Четвъртък
10:15 13:00 Е2-117 Л Основи на правото 25, 26, 44
13:30 15:00 2-228 У Трудово и осигурително право 34
Петък
10:15 13:00 Е-117 Л Административно право и процес 4
Вид Година Публикация
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 127.
Статия 2021
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 65, 2021, 4, 409-424.
Доклад 2021
Медиацията в различните обществени сфери : Сборник с доклади от национална научна конференция, Варна : Наука и икономика, 2021, 185-195.
Доклад 2021
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 4-та национална научна конференция, 22 октомври 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 246-258.
Доклад 2021
Защитата на личните данни и дигитализацията - предизвикателства и перспективи : Сборник с доклади [от кръгла маса, проведена в ИУ - Варна, 1 октомври 2021], Варна : Наука и икономика, 2021, 106-115.
Учебно помагало 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 45.
Статия 2020
Economics and Law, Blagoevgrad : South-West Univ. Neofit Rilski Publ. House, 2, 2020, 1, 43 - 48.
Доклад 2020
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 3-та Национална научна конференция, 13 ноември 2020 г., Варна : Наука и икономика, 2020, 270 - 277.
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 228.
Доклад 2020
Икономическата наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция в чест на 100 год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 4., Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 219 - 230.
Преглед на всички публикации