Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Диана Димитрова

гл. ас. д-р Диана Димитрова

гл. ас. д-р Диана Димитрова

509

dianadim@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 509: 15:00-17:00

Вторник, кабинет 509: 11:00-13:00

Дати за неположени изпити

18 окт 2022, кабинет 1-56: 11:00-12:00

08 ное 2022, кабинет 1-56: 11:00-12:00

Дисциплина Курс и Специалност
Обществени поръчки Курс 5, СПНС (Задочно обучение)
Обществени поръчки Курс 5, СПНС-СНУ (Задочно обучение)
Обществени поръчки Курс 6, СПНС-ДНДО (Задочно обучение)
Договори и обществени поръчки Курс 5, УП-СНУ (Задочно обучение)
Договори и обществени поръчки Курс 6, УП-ДНДО (Задочно обучение)
Правни и етични принципи в рекламата и медийните комуникации Курс 5, РМК (Дистанционно обучение)
Правни и етични принципи в рекламата и медийните комуникации Курс 5, РМК-СНУ (Дистанционно обучение)
Основи на правото Курс 1, ДМПР (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, БМ-АЕ (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, СО (Дистанционно обучение)
Основи на правото Курс 1, НИИ (Дистанционно обучение)
Основи на правото Курс 1, ИБП (Дистанционно обучение)
Административно право и процес Курс 3, СА (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 16:00 220 Л Основи на правото 25, 26
16:15 19:00 H-208 Л Административно право и процес 4
Вторник
13:30 15:00 312 У Основи на правото 25
Сряда
11:15 13:00 222 У Основи на правото 9
13:30 15:00 319 У Основи на правото 11
Четвъртък
13:30 15:00 223 У Административно право и процес 4
Петък
15:15 17:00 222 У Основи на правото 26
2023-02-07 (Вторник)
09:15 11:00 Е-4 У Основи на правото 41
2023-02-08 (Сряда)
13:30 15:00 Е-4 У Основи на правото 38
2023-02-09 (Четвъртък)
09:15 11:00 Е-5 У Основи на правото 42
13:30 16:00 Е-Н210 Л Правни и етични принципи в рекламата и медийните комуникации 34, 35
2023-02-10 (Петък)
09:15 11:00 Е-7 У Основи на правото 38
2023-02-13 (Понеделник)
11:15 13:00 Е-1 У Основи на правото 42
13:30 15:00 Е-6 У Основи на правото 38
15:15 17:00 Е-3 У Основи на правото 41
2023-02-14 (Вторник)
17:15 19:00 Е-1 У Основи на правото 42
2023-02-15 (Сряда)
11:15 13:00 Е-2 У Основи на правото 41
2023-02-06 (Понеделник)
08:08 11:46 H-206 Л Договори и обществени поръчки 15, 51
12:00 16:16 312 Л Обществени поръчки 13, 14, 50
2023-02-07 (Вторник)
12:00 16:16 312 Л Обществени поръчки 13, 14, 50
2023-02-08 (Сряда)
07:30 11:46 312 Л Обществени поръчки 13, 14, 50
16:30 19:16 H-206 Л Договори и обществени поръчки 15, 51
2023-02-09 (Четвъртък)
16:30 19:16 H-206 Л Договори и обществени поръчки 15, 51
2023-02-10 (Петък)
16:30 20:08 304 Л Обществени поръчки 13, 14, 50
2023-02-13 (Понеделник)
08:08 10:16 H-206 У Договори и обществени поръчки 15, 51
2023-02-14 (Вторник)
07:30 11:46 304 У Обществени поръчки 13, 14, 50
12:38 16:16 H-206 Л Договори и обществени поръчки 15, 51
2023-02-15 (Сряда)
07:30 11:08 H-206 Л Договори и обществени поръчки 15, 51
2023-02-16 (Четвъртък)
07:30 11:46 H-206 У Договори и обществени поръчки 15, 51
15:00 19:16 303 У Обществени поръчки 13, 14, 50
2023-02-17 (Петък)
12:00 16:16 H-206 У Договори и обществени поръчки 15, 51
16:30 18:38 303 У Обществени поръчки 13, 14, 50
Вид Година Публикация
Доклад 2023
INTCESS 2023- 10th International Conference on Education and Education of Social Sciences, 23-25 January, 2023, Istanbul, Turkey, Ocerint, International Organization Center of Academic Research, Digital Library, Istanbul, 2023, 191-196., ISBN(онлайн) 978-605-72065-0-3 / DOI https://doi.org/10.51508/intcess.202333
Доклад 2022
Медиацията в различните обществени сфери = The Mediation in the Different Public Spheres : Сборник с доклади от Национална научна конференция, 11 май 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 145-158., ISSN(печатно) 2738-8794 / DOI 10.36997/MDPS2022.15
Доклад 2022
Digital Economy, Business Analytics, and Big Data Analytics Applications : Conference proceedings, Cham : Springer Publ., 2022, 733-739. - (Book Ser. Studies in Computational Intelligence ; 1010)., ISSN(печатно) 1860-949X, ISSN(онлайн) 1860-9503, ISBN(печатно) 978-3-031-05257-6, ISBN(онлайн) 978-3-031-05258-3 / DOI 10.1007/978-3-031-05258-3 / Scopus / Линк
Доклад 2022
15 години административно правораздаване в България - проблеми и перспективи : Сборник с доклади от национална кръгла маса, 15 юни 2022, Варна : Наука и икономика, 2022, 154-162., ISBN(печатно) 978-954-21-1122-11 / DOI 10.36997/PPDD2022.154
Студия 2022
Норма: правното списание, София : Сиела Норма АД, 2022, 11, 22-57., ISSN(печатно) 1314-5126, ISSN(онлайн) 1314-5118 / Линк
Доклад 2022
15 години административно правораздаване в България - проблеми и перспективи : Сборник с доклади от национална кръгла маса, 15 юни 2022, Варна : Наука и икономика, 2022, 111-122., ISBN(печатно) 978-954-21-1122-11 / DOI 10.36997/PPDD2022.111
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 127., ISBN(печатно) 978-954-21-1114-6 / Линк
Доклад 2021
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 4-та национална научна конференция, 22 октомври 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 246-258.
Учебно помагало 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 45.
Статия 2021
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 65, 2021, 4, 409-424.
Преглед на всички публикации