Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Диана Димитрова

гл. ас. д-р Диана Димитрова

гл. ас. д-р Диана Димитрова

509

+359 882 165 672

dianadim@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Сряда, кабинет 509: 10:00-11:00

Онлайн консултации

Четвъртък, Линк към стая: https://meet.google.com/wco-hcxs-sgv, 09:00-10:00

Дати за неположени изпити

14 мар 2024, кабинет 1-56 (тестов център): 09:00-10:00

04 апр 2024, кабинет 1-56 (тестов център): 09:00-10:00

Регулация и етика на дигиталните медии и ПР
Основи на правото
Медиация и извънсъдебни спорове
Административно право и процес
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Управление на проекти - СНУ Договори и обществени поръчки 5 15 Н-103 29.04.2024 13:00 - 15:00
Управление на проекти - ДНДО Договори и обществени поръчки 6 45 Н-103 29.04.2024 13:00 - 15:00
Дигитални медии и ПР Регулация и етика на дигиталните медии и ПР 4 10 1-56 08.05.2024 15:00 - 16:00
Дигитални медии и ПР Регулация и етика на дигиталните медии и ПР 4 11 1-56 08.05.2024 16:00 - 17:00
Реклама и медийни комуникации Правни и етични принципи в рекламата и медийните комуникации 5 36 тест център онлайн 17.05.2024 09:00 - 10:00
Реклама и медийни комуникации - СНУ Правни и етични принципи в рекламата и медийните комуникации 5 37 тест център онлайн 17.05.2024 09:00 - 10:00
Съдебна администрация Медиация и извънсъдебни спорове 4 4 1-221 21.05.2024 11:00 - 13:00
Бизнес и мениджмънт (с преподаване на английски език) Основи на правото 1 26 1-55 13.06.2024 15:00 - 16:00
Международен бизнес (с преподаване на английски език) Основи на правото 1 27 1-55 13.06.2024 14:00 - 15:00
Съдебна администрация Административно право и процес 3 3 1-55 19.06.2024 08:00 - 09:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Доклад 2024
International Institute of Engineers and Researchers IIER International Conference, Tashkent, Uzbekistan, 8-9 April 2024, Institute for Technology and Research (ITRESEARCH), Bhubaneswar, India, 2024, 1-5., ISBN(онлайн) ISBN: 978-93-90150-32-8
Монография 2024
Варна : Знание и бизнес, 2024, 174 с. - (Моногр. библ. Знание и бизнес ; Кн. 25)., ISBN(онлайн) 978-619-210-077-3 / Линк
Доклад 2024
Adapting to Change Business Law Insights from Today's International Legal Landscape: Contributions to the 13th Intern. Conference : Challenges of Business Law in the Third Millennium, November 17, 2023, Bucharest, Bucharest : ADJURIS. International Academic Publ., 2024, 245-258., ISBN(онлайн) 978-606-95862-3-5 / Линк
Статия 2024
Професионално образование : Научно списание = Vocational Education : Bulgarian Journal of Educational Research and Practice, София : Аз-буки, 26, 2024, 1, 45 - 60., ISSN(печатно) 1314-555X, ISSN(онлайн) 1314-8567 / DOI 10.53656/voc24-1-04 / Линк
Доклад 2023
INTCESS 2023 - 10th International Conference on Education & Education of Social Sciences, 23-25 January 2023, Istanbul, Turkey : Hybrid Conference : Proceedings, Istanbul : Ocerint Publ., 2023, 191-196., ISBN(онлайн) 978-605-72065-0-3 / DOI https://doi.org/10.51508/intcess.202333 / Линк
Други 2023
Варна : ФИЛ, 2023, 57., ISBN(онлайн) 978-954-9741-54-4 / Линк
Статия 2023
Izvestiya. Journal of Economics, Management and Informatics, University of Economics – Varna, 67, 2023, 1, 24-40., ISSN(онлайн) 2367-6957 / DOI 10.56065/IJUEV2023.67.1.24 / Линк
Доклад 2023
Proceedings of ADVED 2023- 9th International Conference on Advances in Education, Online Conference 16-17 October 2023, Istanbul : Ocerint Publ., 2023, 17-24., ISBN(онлайн) 978-605-72065-3-4 / DOI 10.5281/zenodo.10001214 / Линк
Студия 2023
Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, София : Изд. комплекс УНСС, Год. 63, 2023, 5, 33-69., ISSN(печатно) 0861-9344, ISSN(онлайн) 2534-8957 / DOI 10.37075/RP.2023.5.02 / Линк
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 127., ISBN(печатно) 978-954-21-1114-6 / Линк
Преглед на всички публикации