Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Диана Димитрова

гл. ас. д-р Диана Димитрова

гл. ас. д-р Диана Димитрова

509

dianadim@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 509: 11:00-13:00

Вторник, кабинет 509: 11:00-13:00

Дати за неположени изпити

14 мар 2023, кабинет зала 56: 11:00-12:00

18 апр 2023, кабинет зала 56: 11:00-12:00

Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Строително предприемачество и недвижима собственост Обществени поръчки 5 13 1-223 12.05.2023 11:00 - 13:00
Строително предприемачество и недвижима собственост - СНУ Обществени поръчки 5 14 1-223 12.05.2023 11:00 - 13:00
Строително предприемачество и недвижима собственост - ДНДО Обществени поръчки 6 50 1-223 12.05.2023 11:00 - 13:00
Управление на проекти - СНУ Договори и обществени поръчки 5 15 1-223 12.05.2023 11:00 - 13:00
Управление на проекти - ДНДО Договори и обществени поръчки 6 51 1-223 12.05.2023 11:00 - 13:00
Реклама и медийни комуникации Правни и етични принципи в рекламата и медийните комуникации 5 34 1-55 19.05.2023 14:00 - 15:00
Реклама и медийни комуникации - СНУ Правни и етични принципи в рекламата и медийните комуникации 5 35 1-55 19.05.2023 14:00 - 15:00
Съдебна администрация Административно право и процес 3 4 1-56 08.06.2023 12:00 - 13:00
Бизнес и мениджмънт (с преподаване на английски език) Основи на правото 1 25 1-56 19.06.2023 11:00 - 12:00
Международен бизнес (с преподаване на английски език) Основи на правото 1 26 1-56 19.06.2023 10:00 - 11:00
Вид Година Публикация
Статия 2023
Izvestiya. Journal of Economics, Management and Informatics, University of Economics – Varna, 67, 2023, 1, 24-40., ISSN(онлайн) 2367-6957 / DOI 10.56065/IJUEV2023.67.1.24 / Линк
Други 2023
Варна : ФИЛ ООД, 2023, 57., ISBN(онлайн) 978-954-9741-54-4 / Линк
Доклад 2023
INTCESS 2023 - 10th International Conference on Education & Education of Social Sciences, 23-25 January 2023, Istanbul, Turkey : Hybrid Conference : Proceedings, Istanbul : Ocerint Publ., 2023, 191-196., ISBN(онлайн) 978-605-72065-0-3 / DOI https://doi.org/10.51508/intcess.202333 / Линк
Доклад 2022
15 години административно правораздаване в България - проблеми и перспективи : Сборник с доклади от национална кръгла маса, 15 юни 2022, Варна : Наука и икономика, 2022, 111-122., ISBN(печатно) 978-954-21-1122-11 / DOI 10.36997/PPDD2022.111
Доклад 2022
Digital Economy, Business Analytics, and Big Data Analytics Applications : Conference proceedings, Cham : Springer Publ., 2022, 733-739. - (Book Ser. Studies in Computational Intelligence ; 1010)., ISSN(печатно) 1860-949X, ISSN(онлайн) 1860-9503, ISBN(печатно) 978-3-031-05257-6, ISBN(онлайн) 978-3-031-05258-3 / DOI 10.1007/978-3-031-05258-3 / Scopus / Линк
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 127., ISBN(печатно) 978-954-21-1114-6 / Линк
Доклад 2022
Медиацията в различните обществени сфери = The Mediation in the Different Public Spheres : Сборник с доклади от Национална научна конференция, 11 май 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 145-158., ISSN(печатно) 2738-8794 / DOI 10.36997/MDPS2022.15
Доклад 2022
15 години административно правораздаване в България - проблеми и перспективи : Сборник с доклади от национална кръгла маса, 15 юни 2022, Варна : Наука и икономика, 2022, 154-162., ISBN(печатно) 978-954-21-1122-11 / DOI 10.36997/PPDD2022.154
Студия 2022
Норма: правното списание, София : Сиела Норма АД, 2022, 11, 22-57., ISSN(печатно) 1314-5126, ISSN(онлайн) 1314-5118 / Линк
Доклад 2021
Защитата на личните данни и дигитализацията - предизвикателства и перспективи : Сборник с доклади [от кръгла маса, проведена в ИУ - Варна, 1 октомври 2021], Варна : Наука и икономика, 2021, 106-115.
Преглед на всички публикации