Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Диана Димитрова

гл. ас. д-р Диана Димитрова

110

dianadim@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 509: 13:15-15:15

Четвъртък, кабинет 509: 11:30-13:30

Дати за неположени изпити

08 апр 2020, кабинет 56: 08:00-09:00

18 мар 2020, кабинет 55: 08:00-09:00

Дисциплина Курс и Специалност
Публично-частно партньорство и търгове Курс 5, (Редовно обучение)
Публично-частно партньорство и търгове Курс 5, (Редовно обучение)
Публично-частно партньорство и търгове Курс 6, (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, Икономика и търговия (Дистанционно обучение)
Основи на правото Курс 1, Счетоводство (с преподаване на английски език) (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, Международен бизнес (с преподаване на английски език) (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, Туризъм (Дистанционно обучение)
Основи на правото Курс 1, Мениджмънт (Редовно обучение)
Бизнес право Курс 2, Международен бизнес (с преподаване на английски език) (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
09:15 11:00 127Г У Бизнес право 42
11:15 13:00 127Г Л Бизнес право 42, 43
Сряда
13:30 16:00 220 Л Основи на правото 31, 32, 34
16:15 18:00 220 У Основи на правото 31, 34
Четвъртък
13:30 15:00 303 У Основи на правото 32
16:15 18:00 310 У Бизнес право 43
Петък
13:30 15:00 304 У Основи на правото 2
15:15 16:00 H-207 Л Публично-частно партньорство и търгове 28, 29, 63
16:15 17:00 H-207 У Публично-частно партньорство и търгове 28, 29, 63
Вид Година Публикация
Доклад 2019
Правото и бизнесът в съвременното общество: Актуални правни предизвикателства в икономиката : Сборник с доклади, 9 ноември 2018, Варна : Наука и икономика, 2019, 413 - 424.
Доклад 2019
Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса: Сборник доклади, София: Издателски комплекс УНСС, 2019, 70 - 76.
Статия 2019
Известия Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 63, 2019, 1, 25 - 39.
Доклад 2019
Internationalization of Higher Education in Azerbaijan and Ways of Increasing its Competitiveness : Materials of International Scientific-practical Conference Dedicated to the 96th Birthday Anniversary of Nationwide Leader Heydar Aliyev, 2 - 3 May, 2019. [MPRA : Munich Personal RePEc Archive ; Paper No. 93606], Baku : Biznes University Press. Online at https://mpra.ub.uni-muenchen.de/93606/ MPRA Paper No. 93606, posted 2 May 2019 11:26 UTC, 2019, 54 - 58. ISBN 978-9952-37-226-7.
Доклад 2019
CompSysTech '19 : 20-th International Conference on Computer Systems and Technologies, 21 - 22 June 2019, University of Ruse, Bulgaria : Proceeding, New York : ACM [Association for Computing Machinery] Digital Library, 2019, 74 - 77. ISBN 978-1-4503-7149-0.
Статия 2018
Sabiedriba un kultura. Rakstu krajums, XX, Liepaja, Latvija : LiePA https://www.liepu.lv/uploads/files/Krajums_Sabiedr%C4%ABba%20un%20kult%C5%ABra_2018_.pdf, 2018, 325 - 334.
Доклад 2018
Административно право - съвременни тенденции в правораздаването и доктрината : Сборник с доклади от национална кръгла маса, 20 април 2018, Варна : Наука и икономика, 2018, 137 - 148.
Доклад 2018
Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции, Варна : Стено, 2018, 153 - 161.
Статия 2018
Izvestiya Journal of Varna University of Economics, Varna : Science a. Economic Publ. House, 62, 2018, 1, 59 - 73.
Статия 2018
Известия Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 62, 2018, 1, 58 - 73.
Преглед на всички публикации