Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Диана Димитрова

гл. ас. д-р Диана Димитрова

110

dianadim@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 509: 11:00-13:00

Четвъртък, кабинет 509: 11:00-13:00

Дати за неположени изпити

18 ное 2020, кабинет : 16:00-17:00

14 дек 2020, кабинет : 13:30-14:30

Дисциплина Курс и Специалност
Основи на правото Курс 1, ИБП (Дистанционно обучение)
Основи на правото Курс 1, НИИ (Дистанционно обучение)
Право на европейския съюз Курс 4, СА (Редовно обучение)
Право на европейския съюз Курс 4, ПА (Редовно обучение)
Съдебна администрация Курс 4, СА (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
2021-02-08 (Понеделник)
16:15 18:00 Е-Н212 У Основи на правото 48, 49
2021-02-09 (Вторник)
15:15 17:00 Е-Н101 У Основи на правото 48, 49
2021-02-11 (Четвъртък)
09:15 11:00 Е-Н210 У Основи на правото 48, 49
Вид Година Публикация
Доклад 2020
Икономическата наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция в чест на 100 год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 4., Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 219 - 230.
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 228.
Доклад 2020
Качество и сертификация на продуктите : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, посветена на 100 г. от създаването на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2020, 46 - 55.
Доклад 2020
Медиацията в различните обществени сфери : Сборник с доклади от национална кръгла маса, 4 ноември 2020 г., Варна : Наука и икономика, 2020, 29 - 37.
Статия 2020
Economics and Law, Blagoevgrad : South-West Univ. Neofit Rilski Publ. House, 2, 2020, 1, 43 - 48.
Доклад 2020
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 3-та Национална научна конференция, 13 ноември 2020 г., Варна : Наука и икономика, 2020, 270 - 277.
Доклад 2019
Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса: Сборник доклади, София: Издателски комплекс УНСС, 2019, 70 - 76.
Доклад 2019
Правото и бизнесът в съвременното общество: Актуални правни предизвикателства в икономиката : Сборник с доклади, 9 ноември 2018, Варна : Наука и икономика, 2019, 413 - 424.
Статия 2019
Известия Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 63, 2019, 1, 25 - 39.
Доклад 2019
Internationalization of Higher Education in Azerbaijan and Ways of Increasing its Competitiveness : Materials of International Scientific-practical Conference Dedicated to the 96th Birthday Anniversary of Nationwide Leader Heydar Aliyev, 2 - 3 May, 2019. [MPRA : Munich Personal RePEc Archive ; Paper No. 93606], Baku : Biznes University Press. Online at https://mpra.ub.uni-muenchen.de/93606/ MPRA Paper No. 93606, posted 2 May 2019 11:26 UTC, 2019, 54 - 58. ISBN 978-9952-37-226-7.
Преглед на всички публикации