Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Диана Димитрова

гл. ас. д-р Диана Димитрова

110

dianadim@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 509: 10:45-12:45

Сряда, кабинет 509: 10:00-12:00

Дати за неположени изпити

06 ное 2019, кабинет 509: 10:00-11:00

04 дек 2019, кабинет 509: 10:00-11:00

Дисциплина Курс и Специалност
Основи на правото Курс 1, Туризъм (Дистанционно обучение)
Основи на правото Курс 1, Икономика и търговия (Дистанционно обучение)
Митническо право Курс 4, Логистика (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
13:30 15:00 303 У Митническо право 19
Петък
09:15 11:00 523 Л Митническо право 19
09:15 11:00 306 У Основи на правото 53
13:30 15:00 306 У Основи на правото 56
2020-02-08 (Събота)
09:15 13:00 305 У Основи на правото 53
13:30 17:00 305 У Основи на правото 56
Вид Година Публикация
Доклад 2019
Правото и бизнесът в съвременното общество: Актуални правни предизвикателства в икономиката : Сборник с доклади, 9 ноември 2018, Варна : Наука и икономика, 2019, 413 - 424.
Доклад 2019
Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса: Сборник доклади, София: Издателски комплекс УНСС, 2019, 70 - 76.
Статия 2019
Известия Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 63, 2019, 1, 25 - 39.
Доклад 2019
Internationalization of Higher Education in Azerbaijan and Ways of Increasing its Competitiveness : Materials of International Scientific-practical Conference Dedicated to the 96th Birthday Anniversary of Nationwide Leader Heydar Aliyev, 2 - 3 May, 2019. [MPRA : Munich Personal RePEc Archive ; Paper No. 93606], Baku : Biznes University Press. Online at https://mpra.ub.uni-muenchen.de/93606/ MPRA Paper No. 93606, posted 2 May 2019 11:26 UTC, 2019, 54 - 58. ISBN 978-9952-37-226-7.
Доклад 2019
CompSysTech '19 : 20-th International Conference on Computer Systems and Technologies, 21 - 22 June 2019, University of Ruse, Bulgaria : Proceeding, New York : ACM [Association for Computing Machinery] Digital Library, 2019, 74 - 77. ISBN 978-1-4503-7149-0.
Статия 2018
Известия Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 62, 2018, 1, 58 - 73.
Статия 2018
Sabiedriba un kultura. Rakstu krajums, XX, Liepaja, Latvija : LiePA https://www.liepu.lv/uploads/files/Krajums_Sabiedr%C4%ABba%20un%20kult%C5%ABra_2018_.pdf, 2018, 325 - 334.
Доклад 2018
Административно право - съвременни тенденции в правораздаването и доктрината : Сборник с доклади от национална кръгла маса, 20 април 2018, Варна : Наука и икономика, 2018, 137 - 148.
Доклад 2018
Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции, Варна : Стено, 2018, 153 - 161.
Статия 2018
Izvestiya Journal of Varna University of Economics, Varna : Science a. Economic Publ. House, 62, 2018, 1, 59 - 73.
Преглед на всички публикации