Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Диана Димитрова

гл. ас. д-р Диана Димитрова

гл. ас. д-р Диана Димитрова

509

dianadim@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 509: 11:15-13:15

Сряда, кабинет 509: 13:15-15:15

Дати за неположени изпити

15 мар 2021, кабинет тестов център, https://meet.google.com/jjy-feik-xpa: 13:30-14:30

19 апр 2021, кабинет тестов център, https://meet.google.com/jjy-feik-xpa: 13:30-14:30

Дисциплина Курс и Специалност
Публично-частно партньорство и търгове Курс 6, ПМАВ-ДНДО (Редовно обучение)
Правни и етични принципи в рекламата и медийните комуникации Курс 5, РМК (Модулно обучение)
Правни и етични принципи в рекламата и медийните комуникации Курс 5, РМК-СНУ (Модулно обучение)
Основи на правото Курс 1, БМ-АЕ (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, ИБП (Дистанционно обучение)
Основи на правото Курс 1, НИИ (Дистанционно обучение)
Основи на правото Курс 1, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Международно търговско право Курс 2, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Международно търговско право Курс 2, Счет-АЕ (Редовно обучение)
Административно право и процес Курс 3, СА (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
15:15 17:00 312 У Основи на правото 27
17:15 19:00 312 У Основи на правото 28
Вторник
09:15 11:00 447 У Основи на правото 26
13:30 15:00 310 У Международно търговско право 32
15:15 17:00 434 У Международно търговско право 31, 34
Сряда
10:15 13:00 316 Л Основи на правото 26, 27, 28
15:15 17:00 323 Л Международно търговско право 31, 32, 34
Четвъртък
09:15 11:00 127Г У Административно право и процес 35
11:15 13:00 H-102 У Основи на правото 32
Петък
09:15 11:00 303 У Основи на правото 31
2021-02-24 (Сряда)
17:15 18:00 221 Л Публично-частно партньорство и търгове 60
18:15 19:00 221 У Публично-частно партньорство и търгове 60
2021-04-10 (Събота)
13:30 18:00 53 Л Правни и етични принципи в рекламата и медийните комуникации 17, 18
2021-04-17 (Събота)
13:30 18:00 116 Л Правни и етични принципи в рекламата и медийните комуникации 17, 18
2021-04-18 (Неделя)
13:30 18:00 116 У Правни и етични принципи в рекламата и медийните комуникации 17, 18
Вид Година Публикация
Доклад 2020
Икономическата наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция в чест на 100 год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 4., Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 219 - 230.
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 228.
Доклад 2020
Качество и сертификация на продуктите : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, посветена на 100 г. от създаването на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2020, 46 - 55.
Статия 2020
Economics and Law, Blagoevgrad : South-West Univ. Neofit Rilski Publ. House, 2, 2020, 1, 43 - 48.
Доклад 2020
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 3-та Национална научна конференция, 13 ноември 2020 г., Варна : Наука и икономика, 2020, 270 - 277.
Доклад 2020
Медиацията в различните обществени сфери : Сборник с доклади от национална кръгла маса, 4 ноември 2020 г., Варна : Наука и икономика, 2020, 29 - 37.
Доклад 2019
Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса: Сборник доклади, София: Издателски комплекс УНСС, 2019, 70 - 76.
Доклад 2019
Правото и бизнесът в съвременното общество: Актуални правни предизвикателства в икономиката : Сборник с доклади, 9 ноември 2018, Варна : Наука и икономика, 2019, 413 - 424.
Статия 2019
Известия Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 63, 2019, 1, 25 - 39.
Доклад 2019
Internationalization of Higher Education in Azerbaijan and Ways of Increasing its Competitiveness : Materials of International Scientific-practical Conference Dedicated to the 96th Birthday Anniversary of Nationwide Leader Heydar Aliyev, 2 - 3 May, 2019. [MPRA : Munich Personal RePEc Archive ; Paper No. 93606], Baku : Biznes University Press. Online at https://mpra.ub.uni-muenchen.de/93606/ MPRA Paper No. 93606, posted 2 May 2019 11:26 UTC, 2019, 54 - 58. ISBN 978-9952-37-226-7.
Преглед на всички публикации