Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Милена Цветковска

гл. ас. д-р Милена Цветковска
Консултации

Понеделник, кабинет 509 - https://meet.google.com/cdf-tbre-zcj?authuser=0&hl=bg: 09:45-11:15

Понеделник, кабинет 509 - https://meet.google.com/cdf-tbre-zcj?authuser=0&hl=bg: 15:00-15:30

Сряда, кабинет 509 - https://meet.google.com/cdf-tbre-zcj?authuser=0&hl=bg: 15:15-17:15

Дати за неположени изпити

23 мар 2022, кабинет https://meet.google.com/cdf-tbre-zcj?authuser=0&hl=bg&pli=1: 15:15-16:15

27 апр 2022, кабинет зала 56: 15:00-16:00

Дисциплина Курс и Специалност
Основи на правото Курс 1, НИИ (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, ПИМ (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, ДМПР (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, СМД (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, МИО (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, ПА (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, СА (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, АБ (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, НИИ (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, ПИМ (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, ДМПР (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, ИБП (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, СМД (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, СО (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, СФ (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, МИО (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Вещно право Курс 3, СА (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
11:15 13:00 232 У Основи на правото 9
13:30 15:00 232 У Основи на правото 10
Вторник
11:15 13:00 312 У Вещно право 4
13:30 15:00 312 У Основи на правото 17
15:15 17:00 310 У Основи на правото 15
17:15 19:00 302 У Основи на правото 33
Сряда
09:15 11:00 523 У Основи на правото 12
11:15 13:00 127В У Основи на правото 29
13:30 15:00 220 У Търговско право 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
17:15 19:00 232 У Търговско право 29, 30, 31, 32, 34
Четвъртък
09:15 11:00 306 У Търговско право 20, 21
11:15 13:00 448 У Търговско право 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
13:30 15:00 305 У Основи на правото 6
15:15 17:00 305 У Основи на правото 7
Петък
09:15 11:00 232 У Търговско право 19
11:15 13:00 127В У Търговско право 22, 23, 24, 33
13:30 16:00 Е-310 Л Вещно право 4
Вид Година Публикация
Доклад 2019
Правото и бизнесът в съвременното общество: Актуални правни предизвикателства в икономиката : Сборник с доклади от 1-ва Национална научна конференция, 9 ноември 2018, Варна : Наука и икономика, 2019, 279 - 289.
Доклад 2019
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019 г., Варна : Наука и икономика, 2019, 438 - 448.
Статия 2019
Известия. Списание на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 63, 2019, 2, 141 - 154.
Доклад 2019
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019 г., Варна : Наука и икономика, 2019, 429 - 437.
Доклад 2017
Ролята на правото в съвременната икономика : Сборник доклади от национална научна кръгла маса, 3 ноември 2017, Варна : Наука и икономика, 2017, 203 - 214.
Доклад 2017
Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения (ИПС - 2017): Сборник доклади от VIII Международна научна конференция , Варна: Наука и икономика, II, 2017, 64 - 69.
Статия 2017
Известия Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 61, 2017, 4, 302 - 314.
Доклад 2016
Научна конференция на младите научни работници - 2016, Варна: Наука и икономика, 2016, 236-243.
Доклад 2016
Национална научна кръгла маса "Правната наука и бизнесът - заедно за устойчиво развитие на икономиката", Варна: Наука и икономика, 2016, 45-54.
Учебник 2015
Варна: Наука и икономика, 2015, 226 с.
Преглед на всички публикации