Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Милена Цветковска

гл. ас. д-р Милена Цветковска

509

tsvetkovska@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 509: 15:00-17:00

Петък, кабинет 509: 15:00-17:00

Дисциплина Курс и Специалност
Основи на правото Курс 1, Стокознание и митническа дейност (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, Мениджмънт (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, Недвижими имоти и инвестиции (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, Туризъм (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, Бизнес икономика (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, Бизнес информационни системи (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, Международни икономически отношения (Редовно обучение)
Вещно право Курс 3, Съдебна администрация (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 15:00 H-103 У Основи на правото 36
15:15 17:00 303 У Основи на правото 39
17:15 19:00 H-104 У Вещно право 22
Вторник
09:15 11:00 303 У Основи на правото 10
11:15 13:00 303 У Основи на правото 38
13:30 15:00 303 У Основи на правото 8
Сряда
11:15 13:00 H-101 У Основи на правото 7
15:15 17:00 2-313 У Основи на правото 21
17:15 19:00 2-313 У Основи на правото 35
Четвъртък
13:30 15:00 2-132 У Основи на правото 40
Петък
11:15 13:00 306 У Основи на правото 1
13:30 15:00 306 У Основи на правото 6
Вид Година Публикация
Доклад 2019
Правото и бизнесът в съвременното общество: Актуални правни предизвикателства в икономиката : Сборник с доклади от 1-ва Национална научна конференция, 9 ноември 2018, Варна : Наука и икономика, 2019, 279 - 289.
Доклад 2019
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019 г., Варна : Наука и икономика, 2019, 438 - 448.
Статия 2019
Известия. Списание на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 63, 2019, 2, 141 - 154.
Доклад 2019
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019 г., Варна : Наука и икономика, 2019, 429 - 437.
Доклад 2017
Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения (ИПС - 2017): Сборник доклади от VIII Международна научна конференция , Варна: Наука и икономика, II, 2017, 64 - 69.
Статия 2017
Известия Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 61, 2017, 4, 302 - 314.
Доклад 2017
Ролята на правото в съвременната икономика : Сборник доклади от национална научна кръгла маса, 3 ноември 2017, Варна : Наука и икономика, 2017, 203 - 214.
Доклад 2016
Научна конференция на младите научни работници - 2016, Варна: Наука и икономика, 2016, 236-243.
Доклад 2016
Национална научна кръгла маса "Правната наука и бизнесът - заедно за устойчиво развитие на икономиката", Варна: Наука и икономика, 2016, 45-54.
Учебник 2015
Варна: Наука и икономика, 2015, 226 с.
Преглед на всички публикации