Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Милена Цветковска

гл. ас. д-р Милена Цветковска

509

tsvetkovska@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 509: 13:00-15:00

Сряда, кабинет 509: 13:00-15:00

Дисциплина Курс и Специалност
Търговско право Курс 3, Бизнес икономика (Редовно обучение)
Търговско право Курс 4, Съдебна администрация (Редовно обучение)
Вещно право Курс 4, Недвижими имоти и инвестиции (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
08:15 11:00 305 Л Търговско право 22
11:15 13:00 319 Л Вещно право 30
Вторник
09:15 11:00 2-224 У Вещно право 30
Сряда
09:15 11:00 448 У Търговско право 15
11:15 13:00 232 У Търговско право 14
Вид Година Публикация
Статия 2019
Известия. Списание на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 63, 2019, 2, 141 - 154.
Доклад 2019
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019 г., Варна : Наука и икономика, 2019, 429 - 437.
Доклад 2019
Правото и бизнесът в съвременното общество: Актуални правни предизвикателства в икономиката : Сборник с доклади от 1-ва Национална научна конференция, 9 ноември 2018, Варна : Наука и икономика, 2019, 279 - 289.
Доклад 2019
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019 г., Варна : Наука и икономика, 2019, 438 - 448.
Доклад 2017
Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения (ИПС - 2017): Сборник доклади от VIII Международна научна конференция , Варна: Наука и икономика, II, 2017, 64 - 69.
Статия 2017
Известия Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 61, 2017, 4, 302 - 314.
Доклад 2017
Ролята на правото в съвременната икономика : Сборник доклади от национална научна кръгла маса, 3 ноември 2017, Варна : Наука и икономика, 2017, 203 - 214.
Доклад 2016
Научна конференция на младите научни работници - 2016, Варна: Наука и икономика, 2016, 236-243.
Доклад 2016
Национална научна кръгла маса "Правната наука и бизнесът - заедно за устойчиво развитие на икономиката", Варна: Наука и икономика, 2016, 45-54.
Учебник 2015
Варна: Наука и икономика, 2015, 226 с.
Преглед на всички публикации