Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Милена Цветковска

гл. ас. д-р Милена Цветковска
Консултации

Вторник, кабинет 509: 10:00-12:00

Сряда, кабинет 509: 10:00-12:00

Дати за неположени изпити

15 мар 2023, кабинет 509: 10:30-11:30

19 апр 2023, кабинет 509: 10:30-11:30

Дисциплина Курс и Специалност
Търговско право Курс 2, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, СА (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, НИИ (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, ПИМ (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, ДТБ (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, ДМПР (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, ИБП (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, СМД (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, СО (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, СФ (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, ССиЗ (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, МИО (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Вещно право Курс 3, СА (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
17:15 19:00 H-103 У Търговско право 8, 16, 17
Вторник
08:15 10:00 H-103 У Търговско право 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Сряда
08:15 10:00 H-102 У Търговско право 28, 29, 30, 31, 32, 33
13:30 16:00 433 Л Вещно право 4
Петък
09:15 11:00 122 Л Търговско право 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33
11:15 13:00 H-207 У Вещно право 4
Вид Година Публикация
Други 2023
Кратък наръчник за кандидатстване в специалност „Съдебна администрация“ в ИУ – Варна, Варна: ФИЛ ООД, 2023, 31., ISBN(печатно) 978-954-9741-54-4 / Линк
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 264., ISBN(печатно) 978-954-21-1113-9
Доклад 2022
15 години административно правораздаване в България - проблеми и перспективи : Сборник с доклади от национална кръгла маса, 15 юни 2022, Варна : Наука и иикономика, 2022, 173 - 185., ISBN(печатно) 978-954-21-1122-11 / DOI 10.36997/PPDD2022.173
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 2, 184-192., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 264., ISBN(печатно) 978-954-21-1113-9
Доклад 2021
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 4-та национална научна конференция, 22 октомври 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 153-162., ISBN(печатно) 2603-5073
Доклад 2019
Правото и бизнесът в съвременното общество: Актуални правни предизвикателства в икономиката : Сборник с доклади от 1-ва Национална научна конференция, 9 ноември 2018, Варна : Наука и икономика, 2019, 279 - 289.
Доклад 2019
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019 г., Варна : Наука и икономика, 2019, 438 - 448.
Статия 2019
Известия. Списание на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 63, 2019, 2, 141 - 154.
Доклад 2019
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019 г., Варна : Наука и икономика, 2019, 429 - 437.
Преглед на всички публикации