Икономически университет - Варна

ас. д-р Милена Цветковска

ас. д-р Милена Цветковска

509

tsvetkovska@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Сряда, кабинет 509: 13:15-15:15

Петък, кабинет 509: 09:15-11:15

Дисциплина Курс и Специалност
Търговско право Курс 3, Бизнес икономика (Редовно обучение)
Вещно право Курс 4, Недвижими имоти и инвестиции (Редовно обучение)
Семейно и наследствено право Курс 3, Съдебна администрация (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
13:30 15:00 2-313 У Търговско право 28
15:15 17:00 2-313 У Търговско право 29
Сряда
15:15 17:00 232 У Вещно право 14
Петък
11:15 13:00 223 У Семейно и наследствено право 22
Вид Година Публикация
Доклад 2019
Правото и бизнесът в съвременното общество: Актуални правни предизвикателства в икономиката : Сборник с доклади от 1-ва Национална научна конференция, 9 ноември 2018, Варна : Наука и икономика, 2019, 279 - 289.
Статия 2019
Известия. Списание на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 63, 2019, 2, 141 - 154.
Доклад 2017
Ролята на правото в съвременната икономика : Сборник доклади от национална научна кръгла маса, 3 ноември 2017, Варна : Наука и икономика, 2017, 203 - 214.
Доклад 2017
Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения (ИПС - 2017): Сборник доклади от VIII Международна научна конференция , Варна: Наука и икономика, II, 2017, 64 - 69.
Статия 2017
Известия Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 61, 2017, 4, 302 - 314.
Доклад 2016
Научна конференция на младите научни работници - 2016, Варна: Наука и икономика, 2016, 236-243.
Доклад 2016
Национална научна кръгла маса "Правната наука и бизнесът - заедно за устойчиво развитие на икономиката", Варна: Наука и икономика, 2016, 45-54.
Учебник 2015
Варна: Наука и икономика, 2015, 226 с.
Учебно помагало 2014
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014. - 267 с.
Учебно помагало 2013
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013. - 178 с.
Преглед на всички публикации