Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Милена Цветковска

гл. ас. д-р Милена Цветковска
Консултации

Вторник, кабинет 509 - https://meet.google.com/cdf-tbre-zcj?authuser=0&hl=bg: 13:15-15:15

Четвъртък, кабинет 509 - https://meet.google.com/cdf-tbre-zcj?authuser=0&hl=bg: 09:15-11:15

Дисциплина Курс и Специалност
Търговско право Курс 3, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Търговско право Курс 4, СА (Редовно обучение)
Вещно право Курс 4, НИИ (Редовно обучение)
Вещно право Курс 4, НИИ (Дистанционно обучение)
Застрахователно договорно право Курс 4, З.И ОС. (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
11:15 13:00 2-314 У Търговско право 6
Вторник
15:15 17:00 H-103 У Вещно право 13
17:15 19:00 H-104 У Търговско право 7
Четвъртък
11:15 13:00 H-212 У Застрахователно договорно право 11
13:30 15:00 221 Л Вещно право 13
15:15 17:00 222 У Търговско право 35
Петък
10:15 13:00 H-103 Л Търговско право 35
13:30 15:00 H-212 Л Застрахователно договорно право 11
Вид Година Публикация
Доклад 2019
Правото и бизнесът в съвременното общество: Актуални правни предизвикателства в икономиката : Сборник с доклади от 1-ва Национална научна конференция, 9 ноември 2018, Варна : Наука и икономика, 2019, 279 - 289.
Доклад 2019
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019 г., Варна : Наука и икономика, 2019, 438 - 448.
Статия 2019
Известия. Списание на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 63, 2019, 2, 141 - 154.
Доклад 2019
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019 г., Варна : Наука и икономика, 2019, 429 - 437.
Статия 2017
Известия Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 61, 2017, 4, 302 - 314.
Доклад 2017
Ролята на правото в съвременната икономика : Сборник доклади от национална научна кръгла маса, 3 ноември 2017, Варна : Наука и икономика, 2017, 203 - 214.
Доклад 2017
Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения (ИПС - 2017): Сборник доклади от VIII Международна научна конференция , Варна: Наука и икономика, II, 2017, 64 - 69.
Доклад 2016
Научна конференция на младите научни работници - 2016, Варна: Наука и икономика, 2016, 236-243.
Доклад 2016
Национална научна кръгла маса "Правната наука и бизнесът - заедно за устойчиво развитие на икономиката", Варна: Наука и икономика, 2016, 45-54.
Учебник 2015
Варна: Наука и икономика, 2015, 226 с.
Преглед на всички публикации