Икономически университет – Варна

ас. Христина Георгиева

ас. Христина Георгиева

ас. Христина Георгиева

414 Б

hristina.georgieva@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Понеделник, кабинет 414 Б: 15:45-16:45

Онлайн консултации

Сряда, Линк към стая: meet.google.com/bic-skth-zit, 15:30-16:30

Дисциплина Курс и Специалност
Маркетинг на услугите Курс 4, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Събитиен маркетинг Курс 3, ДМПР (Редовно обучение)
Събитиен маркетинг Курс 3, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Предприемачески маркетинг Курс 4, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Социални медии Курс 3, ДМПР (Редовно обучение)
Управление на маркетингови проекти Курс 4, ДМПР (Редовно обучение)
Онлайн предприемачество Курс 4, ДМПР (Редовно обучение)
Правни и етични принципи в рекламата и медийните комуникации * Курс 5, РМК (Дистанционно обучение)
Правни и етични принципи в рекламата и медийните комуникации * Курс 5, РМК-СНУ (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 2-217 У Онлайн предприемачество 10
13:30 15:00 2-130 У Събитиен маркетинг 9, 11
Вторник
08:15 10:00 2-318 У Социални медии 10
10:15 13:00 2-223 У Маркетинг на услугите 13
13:30 16:00 2-219 У Предприемачески маркетинг 13
Сряда
10:15 13:00 2-130 У Онлайн предприемачество 11
13:30 15:00 2-226 У Социални медии 9
Четвъртък
07:30 09:00 306 У Събитиен маркетинг 10
10:15 13:00 2-311 У Предприемачески маркетинг 12
Петък
07:30 10:00 2-129 У Управление на маркетингови проекти 11
13:30 16:00 2-132 У Управление на маркетингови проекти 10
Вид Година Публикация
Доклад 2022
Ремаркетинг на реалността = Remarketing the Reality : Сборник с доклади : Международна научна конференция, посветена на 25 г. от създаването на кат. "Маркетинг" при ИУ - Варна, България, 17 юни 2022, Варна : Наука и икономика, 2022, 137-146., ISBN(онлайн) 978-954-21-1134-4 / Линк
Преглед на всички публикации