Икономически университет – Варна

ас. Теодора Данева

ас. Теодора Данева

ас. Теодора Данева

414Б

teodora.daneva@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Понеделник, кабинет 414Б: 10:15-11:15

Онлайн консултации

Сряда, Линк към стая: meet.google.com/yco-thbw-dud, 16:00-17:00

Дати за неположени изпити

14 мар 2024, кабинет 55: 09:00-10:00

11 апр 2024, кабинет 55: 09:00-10:00

Дисциплина Курс и Специалност
Маркетингови комуникации Курс 3, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Управление на корпоративните комуникации Курс 3, ДМПР (Редовно обучение)
Академични изследвания Курс 1, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Академични изследвания Курс 1, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
В2В маркетинг Курс 3, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Решаване на проблеми за бизнеса Курс 4, БМ-АЕ (Редовно обучение)
Решаване на проблеми за бизнеса Курс 4, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 15:00 2-320 У Маркетингови комуникации 12
Вторник
09:15 11:00 2-226 У Управление на корпоративните комуникации 9
11:15 13:00 2-224 У В2В маркетинг 26
13:30 15:00 2-226 У Маркетингови комуникации 11
Сряда
10:15 13:00 2-320 У Решаване на проблеми за бизнеса 26
13:30 15:00 2-132 У Управление на корпоративните комуникации 10
Четвъртък
11:15 13:00 2-229 У В2В маркетинг 44
13:30 16:00 2-224 У Решаване на проблеми за бизнеса 27
Петък
13:30 15:00 127В У Академични изследвания 1 11
13:30 15:00 127В У Академични изследвания 2 12
15:15 17:00 127В У Академични изследвания 1 27
Вид Година Публикация
Доклад 2023
Ремаркетинг на реалността : Сборник с доклади : Международна научна конференция, посветена на 25 г. от създаването на кат. "Маркетинг" при ИУ - Варна, България, 17 юни 2022 = Remarketing the Reality : Conference Proceedings : International Scientific Conference devoted to the 25th Anniversary of the Estabilishment of the Marketing Department at University of Economics - Varna, Bulgaria, June 17 2022, Варна : Наука и икономика, 2023, Наука и икономика, 2023, 614-623., ISSN(печатно) 978-954-21-1134-4 / Линк
Преглед на всички публикации