Икономически университет – Варна

ас. Теодора Данева

ас. Теодора Данева

ас. Теодора Данева

414Б

teodora.daneva@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Петък, кабинет 414Б: 11:30-12:30

Онлайн консултации

Вторник, Линк към стая: meet.google.com/yco-thbw-dud, 15:30-16:30

Дати за неположени изпити

23 окт 2023, кабинет 55: 11:00-12:00

27 ное 2023, кабинет 56: 11:00-12:00

Дисциплина Курс и Специалност
Технология на рекламата Курс 4, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, БМ-АЕ (Редовно обучение)
Маркетинг на взаимоотношенията * Курс 5, МБрМ (Дистанционно обучение)
Маркетинг на взаимоотношенията * Курс 5, МБрМ-СНУ (Дистанционно обучение)
Маркетинг на взаимоотношенията * Курс 6, МБрМ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
15:15 17:00 H-214 У Технология на рекламата 13
Вторник
13:30 15:00 H-103 У Маркетинг 25
Четвъртък
11:15 13:00 437 У Технология на рекламата 12
Вид Година Публикация
Доклад 2023
Ремаркетинг на реалността : Сборник с доклади : Международна научна конференция, посветена на 25 г. от създаването на кат. "Маркетинг" при ИУ - Варна, България, 17 юни 2022 = Remarketing the Reality : Conference Proceedings : International Scientific Conference devoted to the 25th Anniversary of the Estabilishment of the Marketing Department at University of Economics - Varna, Bulgaria, June 17 2022, Варна : Наука и икономика, 2023, Наука и икономика, 2023, 614-623., ISSN(печатно) 978-954-21-1134-4 / Линк
Преглед на всички публикации