Икономически университет – Варна

х. ас. Анжелина Митева

х. ас. Анжелина Митева

х. ас. Анжелина Митева

angelina.miteva@ue-varna.bg

Дисциплина Курс и Специалност
Маркетинг Курс 2, ДМПР (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Четвъртък
13:30 15:00 433 У Маркетинг 10
Петък
11:15 13:00 303 У Маркетинг 9