Икономически университет – Варна

х. ас. Анжелина Митева

х. ас. Анжелина Митева

х. ас. Анжелина Митева

angelina.miteva@ue-varna.bg

Дисциплина Курс и Специалност
Събитиен маркетинг Курс 3, ДМПР (Редовно обучение)
Международен бранд мениджмънт Курс 4, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Сряда
13:30 16:00 2-314 У Международен бранд мениджмънт 31
Четвъртък
15:15 17:00 447 У Събитиен маркетинг 11