Икономически университет – Варна

ас. Пламен Янков

ас. Пламен Янков

ас. Пламен Янков

403

+359 884 74 55 90

yankov.plamen@ue-varna.bg

Приемно време

Всеки делничен ден, -

Консултации

Понеделник, кабинет 403: 08:00-10:00

Сряда, кабинет 403: 15:00-17:00

Вид Година Публикация
Статия 2021
Economics and Computer Science [Икономика и компютърни науки] : [Електронно] научно списание, Varna : Knowledge and Business, 7, 2021, 2, 23-29.
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna, Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 1, 45-54.
Студия 2021
Economics and Computer Science [Икономика и компютърни науки] : [Електронно] научно списание, Varna : Knowledge and Business, 7, 2021, 1, 20-41.
Статия 2021
Economic Sciences Series, Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 3, 21-32.
Статия 2021
Economics and Computer Science [Икономика и компютърни науки] : [Електронно] научно списание, Varna : Knowledge and Business, 7, 2021, 1, 42-49.
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 1, 45-54.
Монография 2020
Варна : Знание и бизнес, 2020, 251 с. - (Моногр. библ. Знание и бизнес ; Кн. 8).
Преглед на всички публикации