Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Пламена Паламарова

гл. ас. д-р Пламена Паламарова

гл. ас. д-р Пламена Паламарова

408

p_palamarova@ue-varna.bg

https://bit.ly/3zp4ENH

Автобиография

Консултации

Сряда, кабинет 408: 13:30-15:00

Петък, кабинет Втори корпус: 13:30-15:00

Дисциплина Курс и Специалност
Международен маркетинг Курс 3, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Международен маркетинг Курс 4, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Интерактивен маркетинг Курс 4, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Дигитален ПР:стратегии и практики Курс 4, ДМПР (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
13:30 15:00 2-130 У Международен маркетинг 31
Сряда
09:15 11:00 53 У Интерактивен маркетинг 13
11:15 13:00 53 У Интерактивен маркетинг 14
15:15 17:00 51 У Интерактивен маркетинг 15
Четвъртък
13:30 15:00 127Г У Международен маркетинг 32
Петък
11:15 13:00 2-219 Л Дигитален ПР:стратегии и практики 11, 12
15:15 17:00 2-319 У Международен маркетинг 27
Вид Година Публикация
Доклад 2021
Tourism and the Global Crises : Proceedings of the International Scientific Conference Organized By Tourism Department at Faculty of Ecomomics of the "St. Cyril And St. Methodius" Univesity of Veliko Turnovo, Bulgaria 21 April 2021 Year, V. Turnovo : I and B, 2021, 236-244.
Монография 2021
Hershey, Pennsylvania, USA : IGI Global Publ., 2021, 232. / DOI http://doi:10.4018/978-1-7998-4285-9.ch012
Доклад 2019
Международни клъстерни политики : Българо-китайски форум : Сборник с доклади от международна конференция, Варна : Наука и икономика, 2019, 57 - 80.
Монография 2019
Sofia : Direct Services, http://eknigibg.net/monogr/2019.10_Kragova_ikonomika.pdf, 2019, 306 p.
Доклад 2019
Правото и бизнесът в съвременното общество: Актуални правни предизвикателства в икономиката : Сборник с доклади от 1-ва Национална научна конференция, 9 ноември 2018, Варна : Наука и икономика, 2019, 134 - 144.
Статия 2019
Управление и устойчиво развитие. Сер. Общество. Човек. Природа = Management and Sustainable Development. Ser. Society. Man. Nature [Управление и устойчиво развитие : XXI Международна научна конференция, 22 - 24 март 2019 г.], София : ЛТУ, 3, 2019, 76, 104 - 109.
Статия 2018
Journal of Emerging Trends in Marketing and Management, The Bucharest University of Economic Studies Publishing House, 1, 2018, 1, 242 - 251.
Монография 2018
Варна: Наука и икономика, 2018, 240 с. - (Библ. Цани Калянджиев ; Кн. 53).
Учебник 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 355.
Доклад 2017
Маркетингът - опит и перспективи, Варна: Наука и икономика, 2017, 584-592.
Преглед на всички публикации