Икономически университет – Варна

х. ас. Анна Христова Неактивен

х. ас. Анна Христова

х. ас. Анна Христова Неактивен

anna_hristova@ue-varna.bg

Консултации

Петък, кабинет Google Meet: 18:45-19:30

Вид Година Публикация
Доклад 2021
Икономически предизвикателства пред България (2021-2023 г.) - устойчивост и рискове : Национална студентска и докторантска конференция, 23 април 2021, София : ВУЗФ Св. Григорий Богослов, 2021, 244-252. ., ISBN(онлайн) 978-619-7622-05-8
Доклад 2020
Граждански медии - проекти и тенденции : Пролетна научна конференция, 21 - 22 май 2020 г., Нов български университет - София, България, София : НБУ, 2020, 1-5.
Статия 2015
Регионалните културно-исторически продукти на България - единни в многообразието : [Сборник доклади от Осми Черноморски туристически форум, Варна, 2015 г.], Варна : Славена, 2015, 351-353. ., ISBN(печатно) 978-619-190-040-4
Преглед на всички публикации