Икономически университет – Варна

х. ас. Анна Христова

х. ас. Анна Христова

х. ас. Анна Христова

anna_hristova@ue-varna.bg

Дисциплина Курс и Специалност
Брандинг Курс 3, ДМПР (Редовно обучение)
Дигитален ПР:стратегии и практики Курс 4, ДМПР (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Сряда
15:15 17:00 2-313 У Брандинг 12
17:15 19:00 2-317 У Брандинг 11
Четвъртък
15:15 17:00 Е-Н210 У Дигитален ПР:стратегии и практики 31
17:15 19:00 448 У Дигитален ПР:стратегии и практики 27
Вид Година Публикация
Доклад 2021
Икономически предизвикателства пред България (2021-2023 г.) - устойчивост и рискове : Националната студентска и докторантска конференция, 23 април 2021 : Сборник с доклади, София : ВУЗФ Св. Григорий Богослов, 2021, ISBN 978-619-7622-05-8.
Доклад 2021
Икономически предизвикателства пред България (2021-2023 г.) - устойчивост и рискове : Национална студентска и докторантска конференция, 23 април 2021, София : ВУЗФ Св. Григорий Богослов, 2021.
Доклад 2020
Граждански медии - проекти и тенденции : Пролетна научна конференция, 21 - 22 май 2020 г., Нов български университет - София, България, София : НБУ, 2020, 1-5.
Статия 2015
Регионалните културно-исторически продукти на България - единни в многообразието : [Сборник доклади от Осми Черноморски туристически форум, Варна, 2015 г.], Варна : Славена, 2015, 351-353. ISBN 978-619-190-040-4.
Преглед на всички публикации