Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Дарина Павлова

гл. ас. д-р Дарина Павлова

317

darina.pavlova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Сряда, кабинет 317: 16:00-18:00

Петък, кабинет 317: 15:00-17:00

Дати за неположени изпити

06 мар 2020, кабинет 305: 15:15-16:15

03 апр 2020, кабинет 317: 15:00-16:00

Дисциплина Курс и Специалност
Маркетингови комуникации Курс 3, Маркетинг (Редовно обучение)
Ценови практики и решения Курс 3, Маркетинг (Редовно обучение)
Бранд мениджмънт Курс 3, Маркетинг (Редовно обучение)
Бизнес комуникационни умения Курс 4, Маркетинг (Редовно обучение)
Дигитален брандинг Курс 5, (Модулно обучение)
Дигитален брандинг Курс 6, (Модулно обучение)
Дигитален брандинг Курс 6, (Модулно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
16:15 19:00 306 Л Бизнес комуникационни умения 32, 33, 34, 35
Вторник
10:15 13:00 2-315 Л Маркетингови комуникации 33, 34, 35
Сряда
13:30 16:00 128 Л Бранд мениджмънт 33, 34, 35
Петък
13:30 15:00 127Г У Ценови практики и решения 33
2020-02-22 (Събота)
13:30 17:00 H-214 У Дигитален брандинг 22, 59, 60
2020-02-23 (Неделя)
13:30 17:00 H-214 У Дигитален брандинг 22, 59, 60
2020-02-29 (Събота)
13:30 17:00 H-214 У Дигитален брандинг 22, 59, 60
2020-03-01 (Неделя)
13:30 17:00 H-214 У Дигитален брандинг 22, 59, 60
2020-03-04 (Сряда)
16:15 19:00 305 У Дигитален брандинг 22, 59, 60
2020-03-05 (Четвъртък)
16:15 19:00 319 У Дигитален брандинг 22, 59, 60
2020-03-06 (Петък)
15:15 19:00 305 У Дигитален брандинг 22, 59, 60
2020-03-07 (Събота)
09:15 13:00 H-214 У Дигитален брандинг 22, 59, 60
Вид Година Публикация
Монография 2019
Варна: Знание и бизнес, 2019, 153 с.
Статия 2019
Международни клъстерни политики : Българо-китайски форум : Сборник с доклади от международна конференция, Варна : Наука и икономика, 2019, 189 - 196.
Монография 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 298 с.
Студия 2018
Годишник. Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 121, 2018, 245 - 274.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 1, 96 - 101.
Статия 2018
Challenges of the Knowledge Society : CKS Journal. Economic Sciences, Bucharest : Nicolae Titulescu University Publishing House, 2018, 1 [17 Maj, 12], 900 - 906.
Учебник 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 355.
Статия 2017
Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения (ИПС-2017): Сборник доклади: Том 2, Варна: Наука и икономика, 2017, 133 - 139.
Доклад 2017
Маркетингът - опит и перспективи: Сборник доклади, Варна: Наука и икономика, 2017, 233 - 239.
Статия 2017
Marketing and Branding Reaserch, 2017, Vol. 4 (1), 89-99.
Преглед на всички публикации