Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Дарина Христова

гл. ас. д-р Дарина Христова

гл. ас. д-р Дарина Христова

408

darina.pavlova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Четвъртък, кабинет 408: 10:00-12:00

Петък, кабинет 408: 11:00-13:00

Дисциплина Курс и Специалност
Маркетингов мениджмънт Курс 4, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, АБ (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, ДМПР (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, ИБП (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Маркетингови анализи Курс 4, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Брандинг Курс 3, ДМПР (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 15:00 312 У Маркетинг 9
15:15 18:00 220 Л Брандинг 9, 10
Вторник
08:15 11:00 323 Л Маркетинг 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
11:15 13:00 220 Л Маркетингов мениджмънт 12, 13
Сряда
09:15 11:00 2-226 У Маркетингови анализи 12
11:15 13:00 2-229 У Брандинг 9
Четвъртък
08:15 10:00 127В У Брандинг 10
Петък
09:15 11:00 H-104 У Маркетинг 10
Вид Година Публикация
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 90., ISBN(печатно) 978-954-21-1112-2
Статия 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 3, Варна : Наука и икономика, 3, 2020, 211 - 220.
Статия 2019
Управление и устойчиво развитие. Сер. Общество. Човек. Природа = Management a. Sustainable Development. Ser. Society. Man. Nature [Управление и устойчиво развитие : XXI Международна научна конференция, 22 - 24.03.2019 г.], София : Лесотехнически университет, 74, Год. 21 , 2019, 1, 95-98.
Монография 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 298 с. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 56) ., ISBN(печатно) 978-954-21-0992-1
Статия 2019
Международни клъстерни политики : Българо-китайски форум : Сборник с доклади от международна конференция, Варна : Наука и икономика, 2019, 189 - 196.
Монография 2019
Варна: Знание и бизнес, 2019, 153 с.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 1, 96 - 101.
Учебник 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 355.
Статия 2018
Challenges of the Knowledge Society : CKS Journal. Economic Sciences, Bucharest : Nicolae Titulescu University Publishing House, 2018, 1 [17 Maj, 12], 900 - 906.
Студия 2018
Годишник. Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 121, 2018, 245 - 274.
Преглед на всички публикации