Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Дарина Христова

гл. ас. д-р Дарина Христова

гл. ас. д-р Дарина Христова

317

darina.pavlova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Сряда, кабинет 317: 16:00-18:00

Петък, кабинет 317: 15:00-17:00

Дати за неположени изпити

08 юни 2020, кабинет : 09:00-10:00

Вид Година Публикация
Статия 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 3, Варна : Наука и икономика, 3, 2020, 211 - 220.
Статия 2019
Международни клъстерни политики : Българо-китайски форум : Сборник с доклади от международна конференция, Варна : Наука и икономика, 2019, 189 - 196.
Монография 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 298 с.
Монография 2019
Варна: Знание и бизнес, 2019, 153 с.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 1, 96 - 101.
Статия 2018
Challenges of the Knowledge Society : CKS Journal. Economic Sciences, Bucharest : Nicolae Titulescu University Publishing House, 2018, 1 [17 Maj, 12], 900 - 906.
Учебник 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 355.
Студия 2018
Годишник. Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 121, 2018, 245 - 274.
Доклад 2017
Маркетингът - опит и перспективи: Сборник доклади, Варна: Наука и икономика, 2017, 233 - 239.
Статия 2017
Marketing and Branding Reaserch, 2017, Vol. 4 (1), 89-99.
Преглед на всички публикации