Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Дарина Павлова

гл. ас. д-р Дарина Павлова

317

darina.pavlova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 317: 10:00-12:00

Сряда, кабинет 317: 13:00-15:00

Дати за неположени изпити

18 ное 2019, кабинет 422: 10:00-11:00

10 дек 2019, кабинет 422: 10:00-11:00

Дисциплина Курс и Специалност
Маркетингови анализи Курс 4, Маркетинг (Редовно обучение)
Маркетингови анализи Курс 5, Управление на продажбите и мърчандайзинг - СПНУ (Модулно обучение)
Маркетингови анализи Курс 6, Управление на продажбите и мърчандайзинг - ДНДО (Модулно обучение)
Маркетингови комуникации Курс 5, Реклама и медийни комуникации - СПНУ (Модулно обучение)
Маркетингови комуникации Курс 6, Реклама и медийни комуникации - ДНДО (Модулно обучение)
Продуктов мениджмънт Курс 3, Маркетинг (Редовно обучение)
Дипломантски семинар Курс 4, Маркетинг (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
08:15 13:00 52 Л Дипломантски семинар 33
17:15 19:00 H-104 У Маркетингови анализи 32
Вторник
08:15 10:00 434 У Продуктов мениджмънт 35
13:30 15:00 312 У Продуктов мениджмънт 34
Сряда
11:15 13:00 448 У Продуктов мениджмънт 33
15:15 17:00 H-101 У Маркетингови анализи 34
17:15 19:00 H-101 У Маркетингови анализи 33
Четвъртък
13:30 16:00 433 Л Маркетингови анализи 32, 33, 34, 35
16:15 18:00 H-103 У Маркетингови анализи 35
Петък
13:30 18:00 H-103 Л Дипломантски семинар 35
2019-10-15 (Вторник)
12:15 13:00 H-203 Л Маркетингови анализи 19, 57
2019-10-17 (Четвъртък)
12:15 13:00 232 У Маркетингови анализи 19, 57
2019-10-29 (Вторник)
12:15 13:00 H-206 У Маркетингови комуникации 21, 58
Вид Година Публикация
Статия 2019
Международни клъстерни политики : Българо-китайски форум : Сборник с доклади от международна конференция, Варна : Наука и икономика, 2019, 189 - 196.
Монография 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 298 с.
Монография 2019
Варна: Знание и бизнес, 2019, 153 с.
Студия 2018
Годишник. Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 121, 2018, 245 - 274.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 1, 96 - 101.
Статия 2018
Challenges of the Knowledge Society : CKS Journal. Economic Sciences, Bucharest : Nicolae Titulescu University Publishing House, 2018, 1 [17 Maj, 12], 900 - 906.
Учебник 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 355.
Статия 2017
Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения (ИПС-2017): Сборник доклади: Том 2, Варна: Наука и икономика, 2017, 133 - 139.
Доклад 2017
Маркетингът - опит и перспективи: Сборник доклади, Варна: Наука и икономика, 2017, 233 - 239.
Статия 2017
Marketing and Branding Reaserch, 2017, Vol. 4 (1), 89-99.
Преглед на всички публикации