Икономически университет - Варна

ас. Пламена Паламарова

ас. Пламена Паламарова

408

p_palamarova@ue-varna.bg

Автобиография

Дисциплина Курс и Специалност
Международен маркетинг Курс 4, Международен бизнес (с преподаване на английски език) (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, Маркетинг (Редовно обучение)
Интерактивен маркетинг Курс 4, Маркетинг (Редовно обучение)
Международно маркетингово планиране Курс 3, Международен бизнес (с преподаване на английски език) (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
11:15 13:00 438 У Интерактивен маркетинг 34
15:15 17:00 50 У Интерактивен маркетинг 33
Вторник
13:30 15:00 51 У Интерактивен маркетинг 35
15:15 17:00 223 У Международен маркетинг 46
17:15 19:00 448 У Международно маркетингово планиране 43
Сряда
15:15 17:00 2-221 У Международно маркетингово планиране 42
Четвъртък
13:30 15:00 2-312 У Маркетинг 13
15:15 17:00 2-314 У Маркетинг 14
Петък
11:15 13:00 2-319 У Международен маркетинг 45
Вид Година Публикация
Монография 2019
Sofia : Direct Services, http://eknigibg.net/monogr/2019.10_Kragova_ikonomika.pdf, 2019, 306 p.
Доклад 2019
Международни клъстерни политики : Българо-китайски форум : Сборник с доклади от международна конференция, Варна : Наука и икономика, 2019, 57 - 80.
Доклад 2019
Правото и бизнесът в съвременното общество: Актуални правни предизвикателства в икономиката : Сборник с доклади от 1-ва Национална научна конференция, 9 ноември 2018, Варна : Наука и икономика, 2019, 134 - 144.
Статия 2018
Journal of Emerging Trends in Marketing and Management, The Bucharest University of Economic Studies Publishing House, 1, 2018, 1, 242 - 251.
Монография 2018
Варна: Наука и икономика, 2018, 240 с. - (Библ. Цани Калянджиев ; Кн. 53).
Учебник 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 355.
Статия 2017
Journal of Emerging Trends in Marketing and Management, Bucharest: ETIMM, 1, 2017, 1, 230 - 239.
Доклад 2017
Местната идентичност и глобалния туризъм: Сборник доклади, Варна: Славена, 2017, 339 - 351.
Доклад 2017
Маркетингът - опит и перспективи, Варна: Наука и икономика, 2017, 584-592.
Доклад 2017
Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа : Сборник с доклади от Международна научна конференция, Велико Търново : ВТУ Св. Св. Кирил и Методий, 2017, 125 - 139.
Преглед на всички публикации