Икономически университет – Варна

ас. Пламена Паламарова

ас. Пламена Паламарова

408

p_palamarova@ue-varna.bg

Автобиография

Международен маркетинг
Маркетинг
Маркетингови изследвания
Маркетингови комуникации
Интерактивен маркетинг
Международно маркетингово планиране
Вид Година Публикация
Монография 2021
Hershey, Pennsylvania, USA : IGI Global Publ. http://doi:10.4018/978-1-7998-4285-9.ch012, 2021, 232.
Доклад 2019
Международни клъстерни политики : Българо-китайски форум : Сборник с доклади от международна конференция, Варна : Наука и икономика, 2019, 57 - 80.
Статия 2019
Управление и устойчиво развитие. Сер. Общество. Човек. Природа = Management and Sustainable Development. Ser. Society. Man. Nature [Управление и устойчиво развитие : XXI Международна научна конференция, 22 - 24 март 2019 г.], София : ЛТУ, 3, 2019, 76, 104 - 109.
Доклад 2019
Правото и бизнесът в съвременното общество: Актуални правни предизвикателства в икономиката : Сборник с доклади от 1-ва Национална научна конференция, 9 ноември 2018, Варна : Наука и икономика, 2019, 134 - 144.
Монография 2019
Sofia : Direct Services, http://eknigibg.net/monogr/2019.10_Kragova_ikonomika.pdf, 2019, 306 p.
Учебник 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 355.
Статия 2018
Journal of Emerging Trends in Marketing and Management, The Bucharest University of Economic Studies Publishing House, 1, 2018, 1, 242 - 251.
Монография 2018
Варна: Наука и икономика, 2018, 240 с. - (Библ. Цани Калянджиев ; Кн. 53).
Доклад 2017
Маркетингът - опит и перспективи, Варна: Наука и икономика, 2017, 584-592.
Доклад 2017
Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа : Сборник с доклади от Международна научна конференция, Велико Търново : ВТУ Св. Св. Кирил и Методий, 2017, 125 - 139.
Преглед на всички публикации