Икономически университет – Варна

ас. Пламена Паламарова Неактивен

ас. Пламена Паламарова

ас. Пламена Паламарова Неактивен

408

p_palamarova@ue-varna.bg

https://bit.ly/3zp4ENH

Автобиография

Консултации на място

Вторник, кабинет 317: 15:00-16:00

Онлайн консултации

Четвъртък, Линк към стая: https://meet.google.com/nro-bvzp-dpq, 09:00-10:00

Дати за неположени изпити

23 окт 2023, кабинет 55: 11:00-12:00

27 ное 2023, кабинет 56: 11:00-12:00

Вид Година Публикация
Учебник 2024
Варна: Наука и икономика, 2024, 262., ISBN(печатно) 978-954-21-1172-6
Студия 2023
Годишник. Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 125 [СХXV], 2023, 65-93., ISSN(печатно) 0861-8054 / Линк
Доклад 2023
Ремаркетинг на реалността : Сборник с доклади : Международна научна конференция, посветена на 25 г. от създаването на кат. "Маркетинг" при ИУ - Варна, България, 17 юни 2022 = Remarketing the Reality : Conference Proceedings : International Scientific Conference devoted to the 25th Anniversary of the Estabilishment of the Marketing Department at University of Economics - Varna, Bulgaria, June 17 2022, Варна : Наука и икономика, 2023, 291-300., ISBN(печатно) 978-954-21-1134-4 / Линк
Учебник 2023
Варна : Наука и икономика, 2023, 271., ISBN(печатно) 987-954-21-1143-6
Учебно помагало 2023
Варна : Наука и икономика, 2023, 180., ISBN(печатно) 987-954-21-1142-9
Доклад 2023
Tourism for Sustainable Future, Sofia: Avangard Prima, 2023, 591-600., ISBN(онлайн) 978-619-239-887-3
Други 2021
Responsible AI and Ethical Issues for Businesses and Governments, Hershey, Pennsylvania, USA : IGI Global Publ., 2021, 202-213., ISBN(печатно) 978-179-9842-85-9, ISBN(онлайн) 978-179-9842-86-6 / DOI 10.4018/978-1-7998-4285-9.ch011 / Scopus
Монография 2021
Hershey, Pennsylvania, USA : IGI Global Publ., 2021, 232., ISBN(печатно) 978-179984286-6 / DOI http://doi:10.4018/978-1-7998-4285-9.ch012 / Scopus
Доклад 2021
Tourism and the Global Crises : Proceedings of the International Scientific Conference Organized By Tourism Department at Faculty of Ecomomics of the "St. Cyril And St. Methodius" Univesity of Veliko Turnovo, Bulgaria 21 April 2021 Year, V. Turnovo : I and B, 2021, 236-244., ISBN(онлайн) 978-619-7281-73-6 / Линк
Статия 2019
Управление и устойчиво развитие. Сер. Общество. Човек. Природа = Management and Sustainable Development. Ser. Society. Man. Nature [Управление и устойчиво развитие : XXI Международна научна конференция, 22 - 24 март 2019 г.], София : ЛТУ, 3, 2019, 76, 104 - 109.
Преглед на всички публикации