Икономически университет - Варна

ас. Пламена Паламарова

ас. Пламена Паламарова

408

p_palamarova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 408: 17:00-19:00

Четвъртък, кабинет 408: 10:00-12:00

Дисциплина Курс и Специалност
Маркетингови комуникации Курс 3, Маркетинг (Редовно обучение)
Рекламен инженеринг и дизайн Курс 5, (Модулно обучение)
Рекламен инженеринг и дизайн Курс 5, (Модулно обучение)
Рекламен инженеринг и дизайн Курс 6, (Модулно обучение)
Бранд мениджмънт Курс 3, Маркетинг (Редовно обучение)
Решаване на реални проблеми за бизнеса Курс 4, Международен бизнес (с преподаване на английски език) (Редовно обучение)
Дигитални маркетингови изследвания Курс 2, Дигитални медии и ПР (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
15:15 17:00 51 У Дигитални маркетингови изследвания 27
Сряда
08:15 10:00 53 У Маркетингови комуникации 34
11:15 13:00 438 У Дигитални маркетингови изследвания 31
Четвъртък
08:15 10:00 H-214 У Маркетингови комуникации 33
15:15 17:00 305 У Бранд мениджмънт 35
Петък
10:15 13:00 222 У Решаване на реални проблеми за бизнеса 46
13:30 15:00 50 У Маркетингови комуникации 35
2020-03-21 (Събота)
09:15 13:00 H-214 У Рекламен инженеринг и дизайн 20, 21, 58
2020-03-22 (Неделя)
13:30 17:00 116 У Рекламен инженеринг и дизайн 20, 21, 58
2020-03-25 (Сряда)
16:15 19:00 H-205 У Рекламен инженеринг и дизайн 20, 21, 58
2020-03-28 (Събота)
09:15 13:00 53 У Рекламен инженеринг и дизайн 20, 21, 58
2020-03-29 (Неделя)
13:30 17:00 53 У Рекламен инженеринг и дизайн 20, 21, 58
2020-04-01 (Сряда)
16:15 19:00 H-205 У Рекламен инженеринг и дизайн 20, 21, 58
2020-04-02 (Четвъртък)
17:15 19:00 H-205 У Рекламен инженеринг и дизайн 20, 21, 58
2020-04-03 (Петък)
16:15 19:00 H-205 У Рекламен инженеринг и дизайн 20, 21, 58
2020-04-04 (Събота)
13:30 16:00 53 У Рекламен инженеринг и дизайн 20, 21, 58
Вид Година Публикация
Доклад 2019
Международни клъстерни политики : Българо-китайски форум : Сборник с доклади от международна конференция, Варна : Наука и икономика, 2019, 57 - 80.
Доклад 2019
Правото и бизнесът в съвременното общество: Актуални правни предизвикателства в икономиката : Сборник с доклади от 1-ва Национална научна конференция, 9 ноември 2018, Варна : Наука и икономика, 2019, 134 - 144.
Монография 2019
Sofia : Direct Services, http://eknigibg.net/monogr/2019.10_Kragova_ikonomika.pdf, 2019, 306 p.
Учебник 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 355.
Статия 2018
Journal of Emerging Trends in Marketing and Management, The Bucharest University of Economic Studies Publishing House, 1, 2018, 1, 242 - 251.
Монография 2018
Варна: Наука и икономика, 2018, 240 с. - (Библ. Цани Калянджиев ; Кн. 53).
Доклад 2017
Маркетингът - опит и перспективи, Варна: Наука и икономика, 2017, 584-592.
Доклад 2017
Местната идентичност и глобалния туризъм: Сборник доклади, Варна: Славена, 2017, 339 - 351.
Статия 2017
Journal of Emerging Trends in Marketing and Management, Bucharest: ETIMM, 1, 2017, 1, 230 - 239.
Доклад 2016
България: Туристическа дестинация за четири сезона , Варна: Издателска къща СТЕНО, 2016.
Преглед на всички публикации