Икономически университет - Варна

ас. Пламена Паламарова

ас. Пламена Паламарова

408

p_palamarova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 408: 17:00-19:00

Вторник, кабинет 408: 11:00-13:00

Дисциплина Курс и Специалност
Международен маркетинг Курс 4, Международен бизнес (с преподаване на английски език) (Редовно обучение)
Интерактивен маркетинг Курс 4, Маркетинг (Редовно обучение)
Международно маркетингово планиране Курс 3, Международен бизнес (с преподаване на английски език) (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 15:00 H-202 У Интерактивен маркетинг 32
15:15 17:00 H-202 У Интерактивен маркетинг 35
Вторник
09:15 11:00 302 У Международно маркетингово планиране 45
Сряда
08:15 10:00 2-313 У Международно маркетингово планиране 46
11:15 13:00 H-202 У Интерактивен маркетинг 34
Четвъртък
11:15 13:00 H-202 У Интерактивен маркетинг 33
13:30 15:00 127Г У Международен маркетинг 46
Вид Година Публикация
Доклад 2019
Правото и бизнесът в съвременното общество: Актуални правни предизвикателства в икономиката : Сборник с доклади от 1-ва Национална научна конференция, 9 ноември 2018, Варна : Наука и икономика, 2019, 134 - 144.
Монография 2019
Sofia : Direct Services, 2019, 306 p.
Монография 2019
Sofia : Direct Services, 2019, 306 p.
Статия 2019
Международни клъстерни политики : Българо-китайски форум : Сборник с доклади от международна конференция, Варна : Наука и икономика, 2019, 57 - 80.
Учебник 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 355.
Монография 2018
Варна: Наука и икономика, 2018, 240 с. - (Библ. Цани Калянджиев ; Кн. 53).
Статия 2018
Journal of Emerging Trends in Marketing and Management, The Bucharest University of Economic Studies Publishing House, 1, 2018, 1, 242 - 251.
Статия 2017
Journal of Emerging Trends in Marketing and Management, Bucharest: ETIMM, 1, 2017, 1, 230 - 239.
Доклад 2017
Местната идентичност и глобалния туризъм: Сборник доклади, Варна: Славена, 2017, 339 - 351.
Доклад 2017
Маркетингът - опит и перспективи, Варна: Наука и икономика, 2017, 584-592.
Преглед на всички публикации