Икономически университет - Варна

ас. Пламена Паламарова

ас. Пламена Паламарова

408

p_palamarova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 408: 17:00-19:00

Четвъртък, кабинет 408: 10:00-12:00

Дати за неположени изпити

08 юни 2020, кабинет e-learn: 10:00-11:00

Маркетингови комуникации
Рекламен инженеринг и дизайн
Бранд мениджмънт
Решаване на реални проблеми за бизнеса
Дигитални маркетингови изследвания
Вид Година Публикация
Монография 2019
Sofia : Direct Services, http://eknigibg.net/monogr/2019.10_Kragova_ikonomika.pdf, 2019, 306 p.
Доклад 2019
Международни клъстерни политики : Българо-китайски форум : Сборник с доклади от международна конференция, Варна : Наука и икономика, 2019, 57 - 80.
Доклад 2019
Правото и бизнесът в съвременното общество: Актуални правни предизвикателства в икономиката : Сборник с доклади от 1-ва Национална научна конференция, 9 ноември 2018, Варна : Наука и икономика, 2019, 134 - 144.
Монография 2018
Варна: Наука и икономика, 2018, 240 с. - (Библ. Цани Калянджиев ; Кн. 53).
Учебник 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 355.
Статия 2018
Journal of Emerging Trends in Marketing and Management, The Bucharest University of Economic Studies Publishing House, 1, 2018, 1, 242 - 251.
Доклад 2017
Местната идентичност и глобалния туризъм: Сборник доклади, Варна: Славена, 2017, 339 - 351.
Доклад 2017
Маркетингът - опит и перспективи, Варна: Наука и икономика, 2017, 584-592.
Статия 2017
Journal of Emerging Trends in Marketing and Management, Bucharest: ETIMM, 1, 2017, 1, 230 - 239.
Доклад 2016
България: Туристическа дестинация за четири сезона , Варна: Издателска къща СТЕНО, 2016.
Преглед на всички публикации