Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Ваня Кралева

гл. ас. д-р Ваня Кралева

гл. ас. д-р Ваня Кралева

403

0882164781

vanya.kraleva@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 403: 11:00-13:00

Четвъртък, кабинет 403: 11:00-13:00

Дати за неположени изпити

27 окт 2022, кабинет 403: 11:15-12:15

10 ное 2022, кабинет 403: 11:15-12:15

Дисциплина Курс и Специалност
Изследователски методи Курс 6, МБМ-Англ.Ез (Редовно обучение)
Изследователски методи за бизнеса Курс 4, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Маркетингови анализи в дигиталните медии и ПР Курс 4, ДМПР (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 16:00 310 Л Изследователски методи за бизнеса 31, 32
Сряда
07:30 09:00 50 У Маркетингови анализи в дигиталните медии и ПР 12
13:30 15:00 2-223 У Маркетингови анализи в дигиталните медии и ПР 11
Четвъртък
08:15 11:00 433 Л Маркетингови анализи в дигиталните медии и ПР 11, 12
13:30 16:00 2-226 У Изследователски методи 41
Вид Година Публикация
Студия 2021
Economic Studies [Икономически изследвания], Sofia : Economic Research Institute at the Bulgarian Academy of Sciences, 30, 2021, 6, 169-191., ISSN(печатно) 0205-3292, ISSN(онлайн) 0205-3292 / Scopus / Линк
Статия 2020
Journal of Sustainable Development, Skopje : Integrated Business Faculty, 10, 2020, 24, 66 - 78.
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 210., ISBN(печатно) 978-954-21-1054-5
Доклад 2020
20 International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2020 : Conference Proceedings, 18 - 24 Aug. 2020, Albena, Bulgaria : Vol. 20. Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing. Iss. 5.2, Sofia : STEF92 Technology Ltd., 20, 2020, 5.2, 169-176.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 2, Варна : Наука и икономика, 2, 2020, 748 - 758.
Статия 2019
Управление и устойчиво развитие = Management and Sustainable Development : XXI международна научна конференция, 22 - 24 март 2019, Юндола, България : Програма и резмета, София : Лесотехнически университет, 2019, с. 51 ; 108.
Статия 2019
Управление и устойчиво развитие = Management and Sustainable Development : XXI международна научна конференция, 22 - 24 март 2019, Юндола, България : Програма и резюмета, София : Лесотехнически университет, 2019, с. 22 ; 111.
Доклад 2019
Leadership and Management: Integrated Politics of Research and Innovations : LIMEN 2019 : 5th International Scientific-business Conference, December 12, 2019 (5; 2019; Gras) : Conference Proceeding : Book of Abstracts, Belgrade : Association of Economists and Managers of the Balkans, 2019, 6.
Доклад 2018
New Challenges of Economic and Business Development - 2018 : Productivity and Economic Growth : 10th International Scientific Conference : Proceedings, May 10 - 12, 2018, Riga, University of Latvia, Riga : University of Latvia, 2018, 358 - 366.
Студия 2018
Economic Studies = Икономически изследвания, Sofia : Economic Research Institute at the Bulgarian Academy of Sciences, 3, 2018, 27, 22 - 36.
Преглед на всички публикации