Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Ваня Кралева

гл. ас. д-р Ваня Кралева

гл. ас. д-р Ваня Кралева

403

0882164781

vanya.kraleva@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Петък, кабинет 403: 12:00-13:00

Четвъртък, кабинет https://meet.google.com/weu-totf-nhe?pli=1&authuser=0: 09:00-10:00

Дати за неположени изпити

22 мар 2024, кабинет 403: 12:00-13:00

19 апр 2024, кабинет 403: 12:00-13:00

Дисциплина Курс и Специалност
Международен маркетинг Курс 4, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Магистърски семинар Курс 6, МБМ-Англ.Ез (Редовно обучение)
Автоматизиран маркетинг * Курс 5, МБрМ (Дистанционно обучение)
Автоматизиран маркетинг * Курс 5, МБрМ-СНУ (Дистанционно обучение)
Автоматизиран маркетинг * Курс 6, МБрМ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Управление на маркетингови проекти Курс 4, ДМПР (Редовно обучение)
В2В маркетинг Курс 3, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
08:15 11:00 223 Л В2В маркетинг 26, 44
13:30 16:00 2-224 Л Управление на маркетингови проекти 10, 11
Сряда
07:30 10:00 2-220 Л Управление на маркетингови проекти 2 10, 11
13:30 16:00 H-209 Л Магистърски семинар 38
Четвъртък
16:15 19:00 2-219 Л Международен маркетинг 1 12, 13
16:15 19:00 2-226 У Магистърски семинар 2 38
Петък
13:30 16:00 128 Л Международен маркетинг 12, 13
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Маркетинг Международен маркетинг 4 12 1-55 09.05.2024 11:00 - 12:00
Маркетинг Международен маркетинг 4 13 1-55 09.05.2024 10:00 - 11:00
Дигитални медии и ПР Управление на маркетингови проекти 4 10 1-56 15.05.2024 11:00 - 12:00
Дигитални медии и ПР Управление на маркетингови проекти 4 11 1-56 15.05.2024 12:00 - 13:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Монография 2023
Варна : Знание и бизнес, 2023, 130. - (Моногр. библ. Знание и бизнес ; Кн. 23)., ISBN(онлайн) 978-619-210-071-1 / Линк
Доклад 2022
Remarketing the Reality, Varna: Science and Economics , 2022, 301-309. / Линк
Студия 2021
Economic Studies [Икономически изследвания], Sofia : Economic Research Institute at the Bulgarian Academy of Sciences, 30, 2021, 6, 169-191., ISSN(печатно) 0205-3292, ISSN(онлайн) 0205-3292 / Scopus / Линк
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 210., ISBN(печатно) 978-954-21-1054-5
Доклад 2020
20 International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2020 : Conference Proceedings, 18 - 24 Aug. 2020, Albena, Bulgaria : Vol. 20. Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing. Iss. 5.2, Sofia : STEF92 Technology Ltd., 20, 2020, 5.2, 169-176.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 2, Варна : Наука и икономика, 2, 2020, 748 - 758.
Статия 2020
Journal of Sustainable Development, Skopje : Integrated Business Faculty, 10, 2020, 24, 66 - 78.
Доклад 2019
Leadership and Management: Integrated Politics of Research and Innovations : LIMEN 2019 : 5th International Scientific-business Conference, December 12, 2019 (5; 2019; Gras) : Conference Proceeding : Book of Abstracts, Belgrade : Association of Economists and Managers of the Balkans, 2019, 6.
Статия 2019
Управление и устойчиво развитие = Management and Sustainable Development : XXI международна научна конференция, 22 - 24 март 2019, Юндола, България : Програма и резмета, София : Лесотехнически университет, 2019, с. 51 ; 108.
Статия 2019
Управление и устойчиво развитие = Management and Sustainable Development : XXI международна научна конференция, 22 - 24 март 2019, Юндола, България : Програма и резюмета, София : Лесотехнически университет, 2019, с. 22 ; 111.
Преглед на всички публикации