Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Ваня Кралева

гл. ас. д-р Ваня Кралева

гл. ас. д-р Ваня Кралева

403

0882164781

vanya.kraleva@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Сряда, кабинет 403: -

Четвъртък, кабинет 403: -

Дати за неположени изпити

16 мар 2023, кабинет 403: -

13 апр 2023, кабинет 403: -

Дисциплина Курс и Специалност
Изследователски методи за бизнеса Курс 4, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Маркетингови анализи в дигиталните медии и ПР Курс 4, ДМПР (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
09:15 11:00 H-214 У Маркетингови анализи в дигиталните медии и ПР 10
Вторник
10:15 13:00 53 Л Изследователски методи за бизнеса 27
15:15 17:00 53 У Маркетингови анализи в дигиталните медии и ПР 11
Сряда
17:15 19:00 437 У Изследователски методи за бизнеса 27
Четвъртък
10:15 13:00 310 Л Маркетингови анализи в дигиталните медии и ПР 10, 11
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Дигитални медии и ПР Управление на маркетингови проекти 4 11 1-55 03.05.2023 13:00 - 14:00
Дигитални медии и ПР Управление на маркетингови проекти 4 12 1-55 03.05.2023 14:00 - 15:00
Маркетинг Международен маркетинг 4 13 1-58 05.05.2023 10:00 - 11:00
Маркетинг Международен маркетинг 4 14 1-58 05.05.2023 10:00 - 11:00
Маркетинг Международен маркетинг 4 15 1-56 05.05.2023 12:00 - 13:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Доклад 2022
Remarketing the Reality, Varna: Science and Economics , 2022, 301-309. / Линк
Студия 2021
Economic Studies [Икономически изследвания], Sofia : Economic Research Institute at the Bulgarian Academy of Sciences, 30, 2021, 6, 169-191., ISSN(печатно) 0205-3292, ISSN(онлайн) 0205-3292 / Scopus / Линк
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 2, Варна : Наука и икономика, 2, 2020, 748 - 758.
Статия 2020
Journal of Sustainable Development, Skopje : Integrated Business Faculty, 10, 2020, 24, 66 - 78.
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 210., ISBN(печатно) 978-954-21-1054-5
Доклад 2020
20 International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2020 : Conference Proceedings, 18 - 24 Aug. 2020, Albena, Bulgaria : Vol. 20. Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing. Iss. 5.2, Sofia : STEF92 Technology Ltd., 20, 2020, 5.2, 169-176.
Доклад 2019
Leadership and Management: Integrated Politics of Research and Innovations : LIMEN 2019 : 5th International Scientific-business Conference, December 12, 2019 (5; 2019; Gras) : Conference Proceeding : Book of Abstracts, Belgrade : Association of Economists and Managers of the Balkans, 2019, 6.
Статия 2019
Управление и устойчиво развитие = Management and Sustainable Development : XXI международна научна конференция, 22 - 24 март 2019, Юндола, България : Програма и резмета, София : Лесотехнически университет, 2019, с. 51 ; 108.
Статия 2019
Управление и устойчиво развитие = Management and Sustainable Development : XXI международна научна конференция, 22 - 24 март 2019, Юндола, България : Програма и резюмета, София : Лесотехнически университет, 2019, с. 22 ; 111.
Доклад 2018
New Challenges of Economic and Business Development - 2018 : Productivity and Economic Growth : 10th International Scientific Conference : Proceedings, May 10 - 12, 2018, Riga, University of Latvia, Riga : University of Latvia, 2018, 348 - 357.
Преглед на всички публикации