Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Ваня Кралева

гл. ас. д-р Ваня Кралева

403

0882164781

vanya.kraleva@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Сряда, кабинет 403: 10:00-12:00

Четвъртък, кабинет 403: 13:30-15:30

Дати за неположени изпити

02 окт 2019, кабинет 403: 10:00-11:00

06 ное 2019, кабинет 403: 10:00-11:00

04 дек 2019, кабинет 403: 10:00-11:00

Дисциплина Курс и Специалност
Изследователски методи за бизнеса Курс 4, Международен бизнес (с преподаване на английски език) (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Четвъртък
08:15 11:00 438 Л Изследователски методи за бизнеса 46
11:15 13:00 438 У Изследователски методи за бизнеса 46
Вид Година Публикация
Доклад 2019
Управление и устойчиво развитие = Management and Sustainable Development : XXI международна научна конференция, 22 - 24 март 2019, Юндола, България : Програма и резмета, София : Лесотехнически университет, 2019, с. 51 ; 108.
Доклад 2019
Управление и устойчиво развитие = Management and Sustainable Development : XXI международна научна конференция, 22 - 24 март 2019, Юндола, България : Програма и резюмета, София : Лесотехнически университет, 2019, с. 22 ; 111.
Студия 2018
Economic Studies = Икономически изследвания, Sofia : Economic Research Institute at the Bulgarian Academy of Sciences, 3, 2018, 27, 22 - 36.
Доклад 2018
Integrated Politics of Research and Innovation: LIMEN 2018: Conference Proceedings from the Fourth International Scientific-Business Conference, Belgrade: All in One Print Center, 2018, 579 - 583.
Доклад 2018
Recent Advances in Information Technology, Tourism, Economics, Management and Agriculture : Second International Scientific Conference : ITEMA 2018 : Conference Proceedings, November 8, 2018, Graz, Austria, Belgrade : Association of Economists and Managers of the Balkans, 2018, 375 - 381.
Доклад 2018
New Challenges of Economic and Business Development - 2018 : Productivity and Economic Growth : 10th International Scientific Conference : Proceedings, May 10 - 12, 2018, Riga, University of Latvia, Riga : University of Latvia, 2018, 348 - 357.
Доклад 2018
New Challenges of Economic and Business Development - 2018 : Productivity and Economic Growth : 10th International Scientific Conference : Proceedings, May 10 - 12, 2018, Riga, University of Latvia, Riga : University of Latvia, 2018, 358 - 366.
Доклад 2017
Маркетингът - опит и перспективи, Варна: Наука и икономика, 2017, 423-430.
Статия 2017
The Annals of the Faculty of Economics in Subotica, Subotica: University of Novi Sad, 53, 2017, 38, 251 - 264.
Статия 2017
Marketing and Business Development Journal, Bucharest: ASE, 3, 2017, 1, 90 - 96.
Преглед на всички публикации