Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Ваня Кралева

гл. ас. д-р Ваня Кралева

гл. ас. д-р Ваня Кралева

403

0882164781

vanya.kraleva@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 403: 11:00-13:00

Четвъртък, кабинет 403: 13:00-15:00

Дати за неположени изпити

04 ное 2021, кабинет 403: 13:30-14:30

14 дек 2021, кабинет 403: 11:30-12:30

Дисциплина Курс и Специалност
Международен маркетинг Курс 4, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Магистърски семинар Курс 6, МБМ-Англ.Ез (Редовно обучение)
Изследователски методи Курс 6, МБМ-Англ.Ез (Редовно обучение)
Организационен маркетинг Курс 3, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Изследователски методи за бизнеса Курс 4, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Автоматизиран маркетинг Курс 5, МБрМ-СНУ (Дистанционно обучение)
Автоматизиран маркетинг Курс 5, МБрМ (Дистанционно обучение)
Автоматизиран маркетинг Курс 6, МБрМ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Маркетингови анализи в дигиталните медии и ПР Курс 4, ДМПР (Редовно обучение)
Управление на маркетингови проекти Курс 4, ДМПР (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 16:00 Е-220 Л Международен маркетинг 28, 29, 30
16:15 19:00 Е-222 Л Управление на маркетингови проекти 2 27, 31
Вторник
10:15 13:00 Е-304 Л Международен маркетинг 2 28, 29, 30
Сряда
10:15 13:00 2-318 У Магистърски семинар 2 50
Четвъртък
10:15 13:00 Е-111 Л Магистърски семинар 50
Петък
10:15 13:00 Е-312 Л Организационен маркетинг 31, 32
13:30 16:00 Е-Н104 Л Управление на маркетингови проекти 27, 31
2022-02-10 (Четвъртък)
13:30 15:00 Е-111 У Автоматизиран маркетинг 37, 38, 40
2022-02-12 (Събота)
13:30 15:00 Е-221 У Автоматизиран маркетинг 37, 38, 40
2022-02-13 (Неделя)
11:15 13:00 Е-319 У Автоматизиран маркетинг 37, 38, 40
Вид Година Публикация
Студия 2021
Economic Studies [Икономически изследвания], Sofia : Economic Research Institute at the Bulgarian Academy of Sciences, 30, 2021, 6, 169-191.
Статия 2020
Journal of Sustainable Development, Skopje : Integrated Business Faculty, 10, 2020, 24, 66 - 78.
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 210.
Доклад 2020
20 International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2020 : Conference Proceedings, 18 - 24 Aug. 2020, Albena, Bulgaria : Vol. 20. Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing. Iss. 5.2, Sofia : STEF92 Technology Ltd., 20, 2020, 5.2, 169-176.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 2, Варна : Наука и икономика, 2, 2020, 748 - 758.
Доклад 2019
Управление и устойчиво развитие = Management and Sustainable Development : XXI международна научна конференция, 22 - 24 март 2019, Юндола, България : Програма и резмета, София : Лесотехнически университет, 2019, с. 51 ; 108.
Доклад 2019
Управление и устойчиво развитие = Management and Sustainable Development : XXI международна научна конференция, 22 - 24 март 2019, Юндола, България : Програма и резюмета, София : Лесотехнически университет, 2019, с. 22 ; 111.
Доклад 2019
Leadership and Management: Integrated Politics of Research and Innovations : LIMEN 2019 : 5th International Scientific-business Conference, December 12, 2019 (5; 2019; Gras) : Conference Proceeding : Book of Abstracts, Belgrade : Association of Economists and Managers of the Balkans, 2019, 6.
Доклад 2018
New Challenges of Economic and Business Development - 2018 : Productivity and Economic Growth : 10th International Scientific Conference : Proceedings, May 10 - 12, 2018, Riga, University of Latvia, Riga : University of Latvia, 2018, 348 - 357.
Доклад 2018
New Challenges of Economic and Business Development - 2018 : Productivity and Economic Growth : 10th International Scientific Conference : Proceedings, May 10 - 12, 2018, Riga, University of Latvia, Riga : University of Latvia, 2018, 358 - 366.
Преглед на всички публикации