Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Виктория Станчева

гл. ас. д-р Виктория Станчева

317

0882164723

vstancheva@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Сряда, кабинет 317: 14:00-16:00

Четвъртък, кабинет 317: 11:30-13:30

Дати за неположени изпити

22 май 2020, кабинет 58: 11:00-12:00

Дисциплина Курс и Специалност
Маркетинг на бизнес организациите Курс 5, (Редовно обучение)
Маркетинг на бизнес организациите Курс 5, (Редовно обучение)
Етични принципи и правила в рекламата Курс 5, (Модулно обучение)
Етични принципи и правила в рекламата Курс 5, (Модулно обучение)
Етични принципи и правила в рекламата Курс 6, (Модулно обучение)
Маркетинг на организационните пазари Курс 3, Маркетинг (Редовно обучение)
Предприемачески маркетинг Курс 4, Маркетинг (Редовно обучение)
Решаване на реални проблеми за бизнеса Курс 4, Международен бизнес (с преподаване на английски език) (Редовно обучение)
Учебно посещение на международна компания Курс 4, Международен бизнес (с преподаване на английски език) (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
13:30 16:00 2-131 Л Предприемачески маркетинг 32, 33, 34, 35
16:15 19:00 2-221 Л Решаване на реални проблеми за бизнеса 2 46
Сряда
16:15 19:00 222 Л Решаване на реални проблеми за бизнеса 46
Четвъртък
13:30 15:00 302 Л Маркетинг на организационните пазари 33, 34, 35
Петък
13:30 16:00 222 Л Учебно посещение на международна компания 46
2020-02-26 (Сряда)
13:30 15:00 319 У Маркетинг на бизнес организациите 13, 48
Вид Година Публикация
Статия 2018
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series [Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки], 7, 2018, 1, 87 - 95.
Статия 2018
Global Journal of Business, Economics and Management, 7, 2018, 3, 285 - 290.
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от науч.-практ. конференция посв. на 70 г. от създаването на спец. Индустриален бизнес и предпричество в ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2018, 58 - 65.
Статия 2018
31st IBIMA [International Business Information Management Association] Conference, 25 - 26 April 2018, Milan, Italy, King of Prussia, PA, USA : IBIMA Publishing, 2018, 770 - 780.
Доклад 2018
Търговия 4.0 - наука, практика и образование : Сборник доклади от международна научна конференция, по случай 65 г. от основав. на кат. Икономика и управление на търговията ..., 12 октомври 2018, Варна : Наука и икономика, 2018, 378 - 385.
Статия 2018
31st IBIMA [International Business Information Management Association] Conference, 25 - 26 April 2018, Milan, Italy , King of Prussia, PA, USA : IBIMA Publishing, 2018, 762 - 770.
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от международна научно-техническа конференция посветена на 70-год. от създаването на спец. "Индустриален бизнес и предприемачество" в Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 2018, 443 - 451.
Статия 2017
Ecoforum Journal, 6, 2017, 2.
Доклад 2017
Маркетингът - опит и перспективи: Сборник доклади, Варна: Наука и икономика, 2017, 471 - 478.
Статия 2017
Izvestia : Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, 2017, 1, 63 - 71.
Преглед на всички публикации