Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Виктория Станчева

гл. ас. д-р Виктория Станчева

317

0882164723

vstancheva@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 317: 11:30-13:30

Сряда, кабинет 317: 11:30-13:30

Дати за неположени изпити

18 ное 2019, кабинет 422: 10:00-11:00

10 дек 2019, кабинет 422: 10:00-11:00

Дисциплина Курс и Специалност
Маркетингов мениджмънт Курс 4, Маркетинг (Редовно обучение)
Маркетингов мениджмънт Курс 5, Маркетинг и бранд мениджмънт - СПНУ (Модулно обучение)
Маркетингов мениджмънт Курс 5, Управление на продажбите и мърчандайзинг - СПНУ (Модулно обучение)
Маркетингов мениджмънт Курс 5, Реклама и медийни комуникации - СПНУ (Модулно обучение)
Маркетингов мениджмънт Курс 6, Управление на продажбите и мърчандайзинг - ДНДО (Модулно обучение)
Маркетингов мениджмънт Курс 6, Реклама и медийни комуникации - ДНДО (Модулно обучение)
Маркетингов мениджмънт Курс 6, Маркетинг и бранд мениджмънт - ДНДО (Модулно обучение)
Маркетингов мениджмънт Курс 6, Маркетинг и бранд мениджмънт - СПН (Модулно обучение)
Маркетинг Курс 2, Икономика и търговия (Редовно обучение)
Дипломантски семинар Курс 4, Маркетинг (Редовно обучение)
Бранд комуникации Курс 5, Маркетинг и бранд мениджмънт - СПНУ (Модулно обучение)
Бранд комуникации Курс 6, Маркетинг и бранд мениджмънт - ДНДО (Модулно обучение)
Бранд комуникации Курс 6, Маркетинг и бранд мениджмънт - СПН (Модулно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 15:00 H-104 У Маркетингов мениджмънт 35
15:15 17:00 H-104 У Маркетингов мениджмънт 32
Вторник
10:15 13:00 220 Л Маркетингов мениджмънт 32, 33, 34, 35
Сряда
13:30 15:00 H-211 У Маркетингов мениджмънт 34
15:15 17:00 H-102 У Маркетингов мениджмънт 33
Четвъртък
08:15 10:00 2-229 У Маркетинг 19
16:15 18:00 447 Л Дипломантски семинар 32
Петък
08:15 11:00 2-127 Л Дипломантски семинар 32
2019-10-15 (Вторник)
13:30 15:00 221 У Маркетингов мениджмънт 19, 21, 22, 57, 58, 59, 60
2019-10-18 (Петък)
13:30 15:00 319 У Маркетингов мениджмънт 19, 21, 22, 57, 58, 59, 60
2019-10-23 (Сряда)
17:15 19:00 319 У Маркетингов мениджмънт 19, 21, 22, 57, 58, 59, 60
2019-10-24 (Четвъртък)
13:30 16:00 319 У Маркетингов мениджмънт 19, 21, 22, 57, 58, 59, 60
2019-10-25 (Петък)
13:30 16:00 319 У Маркетингов мениджмънт 19, 21, 22, 57, 58, 59, 60
2019-11-07 (Четвъртък)
13:30 16:00 220 У Маркетингов мениджмънт 19, 21, 22, 57, 58, 59, 60
2019-11-12 (Вторник)
13:30 15:00 301 У Бранд комуникации 22, 59, 60
15:15 19:00 127Г У Бранд комуникации 22, 59, 60
2019-11-21 (Четвъртък)
13:30 16:00 319 У Бранд комуникации 22, 59, 60
2019-11-22 (Петък)
15:15 19:00 319 У Бранд комуникации 22, 59, 60
2019-11-23 (Събота)
13:30 18:00 H-214 У Бранд комуникации 22, 59, 60
2019-11-24 (Неделя)
13:30 19:00 H-214 У Бранд комуникации 22, 59, 60
2019-11-25 (Понеделник)
17:15 19:00 319 У Бранд комуникации 22, 59, 60
2019-11-26 (Вторник)
15:15 19:00 127Г У Бранд комуникации 22, 59, 60
Вид Година Публикация
Статия 2018
Global Journal of Business, Economics and Management, 7, 2018, 3, 285 - 290.
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от науч.-практ. конференция посв. на 70 г. от създаването на спец. Индустриален бизнес и предпричество в ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2018, 58 - 65.
Статия 2018
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series [Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки], 7, 2018, 1, 87 - 95.
Статия 2018
31st IBIMA [International Business Information Management Association] Conference, 25 - 26 April 2018, Milan, Italy, King of Prussia, PA, USA : IBIMA Publishing, 2018, 770 - 780.
Доклад 2018
Търговия 4.0 - наука, практика и образование : Сборник доклади от международна научна конференция, по случай 65 г. от основав. на кат. Икономика и управление на търговията ..., 12 октомври 2018, Варна : Наука и икономика, 2018, 378 - 385.
Статия 2018
31st IBIMA [International Business Information Management Association] Conference, 25 - 26 April 2018, Milan, Italy , King of Prussia, PA, USA : IBIMA Publishing, 2018, 762 - 770.
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от международна научно-техническа конференция посветена на 70-год. от създаването на спец. "Индустриален бизнес и предприемачество" в Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 2018, 443 - 451.
Статия 2017
Ecoforum Journal, 6, 2017, 2.
Статия 2017
Izvestia : Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, 2017, 1, 63 - 71.
Доклад 2017
Маркетингът - опит и перспективи: Сборник доклади, Варна: Наука и икономика, 2017, 471 - 478.
Преглед на всички публикации