Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Мария Георгиева

гл. ас. д-р Мария Георгиева

422

m.georgieva@ue-varna.bg

Автобиография

Дисциплина Курс и Специалност
Маркетингова етика Курс 3, Маркетинг (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, Дигитални медии и ПР (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, Международен бизнес (с преподаване на английски език) (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, Маркетинг (Редовно обучение)
Управление на взаимоотношенията с клиенти Курс 5, Управление на продажбите и мърчандайзинг - СПНУ (Модулно обучение)
Управление на взаимоотношенията с клиенти Курс 5, Маркетинг и бранд мениджмънт - СПНУ (Модулно обучение)
Управление на взаимоотношенията с клиенти Курс 6, Управление на продажбите и мърчандайзинг - ДНДО (Модулно обучение)
Управление на взаимоотношенията с клиенти Курс 6, Маркетинг и бранд мениджмънт - ДНДО (Модулно обучение)
Управление на взаимоотношенията с клиенти Курс 6, Маркетинг и бранд мениджмънт - СПН (Модулно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
11:15 13:00 127Г У Маркетинг 27
Вторник
13:30 15:00 433 У Маркетинг 28
15:15 17:00 H-102 У Маркетинг 43
17:15 19:00 523 У Маркетинг 31
Сряда
13:30 15:00 2-316 У Маркетинг 42
Четвъртък
11:15 13:00 2-228 У Маркетингова етика 33
15:15 17:00 2-229 У Маркетингова етика 34
Петък
09:15 11:00 2-318 У Маркетингова етика 35
11:15 13:00 2-313 У Маркетинг 30
13:30 15:00 2-313 У Маркетинг 29
2019-11-13 (Сряда)
15:15 19:00 2-220 У Управление на взаимоотношенията с клиенти 19, 22, 57, 59, 60
2019-11-16 (Събота)
08:15 13:00 H-214 У Управление на взаимоотношенията с клиенти 19, 22, 57, 59, 60
2019-11-17 (Неделя)
09:15 13:00 H-214 У Управление на взаимоотношенията с клиенти 19, 22, 57, 59, 60
2019-11-18 (Понеделник)
13:30 16:00 221 У Управление на взаимоотношенията с клиенти 19, 22, 57, 59, 60
2019-11-20 (Сряда)
15:15 19:00 2-220 У Управление на взаимоотношенията с клиенти 19, 22, 57, 59, 60
2019-11-23 (Събота)
08:15 13:00 H-214 У Управление на взаимоотношенията с клиенти 19, 22, 57, 59, 60
2019-11-24 (Неделя)
08:15 13:00 H-214 У Управление на взаимоотношенията с клиенти 19, 22, 57, 59, 60
Вид Година Публикация
Студия 2019
Economic Studies [Икономически изследвания], Sofia : Econ. Research Inst. Bulg. Acad. of Sci., 28, 2019, 3, 3 - 17.
Статия 2019
Икономическа мисъл = Economic Thought, София : Институт за икономически изследвания при БАН, 64, 2019, 4, 102 - 109 ; 110 - 117.
Доклад 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 2, 250 - 257.
Доклад 2017
Маркетингът - опит и перспективи: юбилейна конференция на катедра "Маркетинг" на ИУ-Варна, 29 - 30.06.2017 г., Варна: Наука и икономика, 2017.
Доклад 2017
Регионална икономика и устойчиво развитие : Сборник доклади от научна конференция, орг. от НИИ при ИУ - Варна, 17 ноември 2017., Варна : Наука и икономика, Т. 2., 2017, 235 - 246.
Доклад 2015
Научна конференция с международно участие „Хоризонти в развитието на човещките ресурси и знанието”: Т. 1, 12-14 Юни 2015 г , Бургас: БСУ, 2015, 168-174.
Статия 2015
Известия на Икономически университет – Варна, 2015, 4, 61-72.
Доклад 2014
Шеста национална научна конференция с международно участие за докторанти „Икономически и социални предизвикателства пред държавното управление и бизнеса”, София: УНСС, 2014.
Доклад 2014
Конференция на младите научни работници, Варна: Наука и икономика, 2014, 289-298.
Доклад 2014
Трета международна научна конференция „Украйна-България-Европейски съюз: съвременно състояние и перспективи”, Септември 2014 г.: Т. 2, Херсон-Варна, 2014, 21-24.
Преглед на всички публикации