Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Мария Георгиева

гл. ас. д-р Мария Георгиева

422

m.georgieva@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 422: 11:00-13:00

Четвъртък, кабинет 422: 11:15-13:15

Дати за неположени изпити

16 мар 2020, кабинет 1-58: 09:00-10:00

06 апр 2020, кабинет 1-58: 09:00-10:00

Дисциплина Курс и Специалност
Маркетинг на бизнес организациите Курс 5, (Редовно обучение)
Маркетинг на бизнес организациите Курс 5, (Редовно обучение)
Етични принципи и правила в рекламата Курс 5, (Модулно обучение)
Етични принципи и правила в рекламата Курс 5, (Модулно обучение)
Етични принципи и правила в рекламата Курс 6, (Модулно обучение)
Бранд мениджмънт Курс 3, Маркетинг (Редовно обучение)
Международен бранд мениджмънт Курс 4, Международен бизнес (с преподаване на английски език) (Редовно обучение)
Учебно посещение на международна компания Курс 4, Международен бизнес (с преподаване на английски език) (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
13:30 16:00 2-221 У Международен бранд мениджмънт 46
16:15 19:00 2-221 У Учебно посещение на международна компания 1 46
Сряда
16:15 18:00 H-103 У Бранд мениджмънт 33
Четвъртък
09:15 11:00 304 У Бранд мениджмънт 34
2020-02-26 (Сряда)
13:30 15:00 319 У Маркетинг на бизнес организациите 13, 48
2020-02-20 (Четвъртък)
14:15 17:00 2-217 У Етични принципи и правила в рекламата 20, 21, 58
2020-02-22 (Събота)
13:30 17:00 116 У Етични принципи и правила в рекламата 20, 21, 58
Вид Година Публикация
Студия 2019
Economic Studies [Икономически изследвания], Sofia : Econ. Research Inst. Bulg. Acad. of Sci., 28, 2019, 3, 3 - 17.
Статия 2019
Икономическа мисъл = Economic Thought, София : Институт за икономически изследвания при БАН, 64, 2019, 4, 102 - 109 ; 110 - 117.
Доклад 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 2, 250 - 257.
Доклад 2017
Регионална икономика и устойчиво развитие : Сборник доклади от научна конференция, орг. от НИИ при ИУ - Варна, 17 ноември 2017., Варна : Наука и икономика, Т. 2., 2017, 235 - 246.
Доклад 2017
Маркетингът - опит и перспективи: юбилейна конференция на катедра "Маркетинг" на ИУ-Варна, 29 - 30.06.2017 г., Варна: Наука и икономика, 2017.
Доклад 2015
Научна конференция с международно участие „Хоризонти в развитието на човещките ресурси и знанието”: Т. 1, 12-14 Юни 2015 г , Бургас: БСУ, 2015, 168-174.
Статия 2015
Известия на Икономически университет – Варна, 2015, 4, 61-72.
Доклад 2014
Конференция на младите научни работници, Варна: Наука и икономика, 2014, 289-298.
Доклад 2014
Трета международна научна конференция „Украйна-България-Европейски съюз: съвременно състояние и перспективи”, Септември 2014 г.: Т. 2, Херсон-Варна, 2014, 21-24.
Доклад 2014
Шеста национална научна конференция с международно участие за докторанти „Икономически и социални предизвикателства пред държавното управление и бизнеса”, София: УНСС, 2014.
Преглед на всички публикации