Икономически университет – Варна

х. ас. д-р Йордан Недев Неактивен

х. ас. д-р Йордан Недев

х. ас. д-р Йордан Недев Неактивен

507

0884 544649

yordan_nedev@ue-varna.bg

Консултации на място

Понеделник, кабинет 507: 11:15-12:15

Онлайн консултации

Сряда, Линк към стая: https://meet.google.com/uhb-zbst-sqr, 14:00-15:00

Дати за неположени изпити

23 окт 2023, кабинет 507: 13:30-14:30

27 ное 2023, кабинет 507: 13:30-14:30

Дисциплина Курс и Специалност
Интерактивен дизайн и приложно програмиране Курс 4, ДМПР (Редовно обучение)
Потребителско поведение Курс 3, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Потребителско поведение * Курс 5, УПМ-СНУ (Дистанционно обучение)
Потребителско поведение * Курс 6, УПМ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Маркетинг Курс 2, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Маркетингови анализи Курс 4, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Маркетингови анализи * Курс 5, УПМ-СНУ (Дистанционно обучение)
Маркетингови анализи * Курс 6, УПМ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Анализ на потребителското поведение * Курс 5, МБрМ-СНУ (Дистанционно обучение)
Анализ на потребителското поведение * Курс 6, МБрМ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Фотография и видео производство Курс 4, ДМПР (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
09:15 11:00 437 У Интерактивен дизайн и приложно програмиране 11
Вторник
11:15 13:00 437 У Фотография и видео производство 10
13:30 16:00 511 Л Маркетингови анализи 12, 13
Сряда
09:15 11:00 2-221 Л Интерактивен дизайн и приложно програмиране 10, 11
11:15 13:00 2-226 У Маркетингови анализи 13
Четвъртък
11:15 13:00 303 У Потребителско поведение 11
13:30 15:00 51 У Интерактивен дизайн и приложно програмиране 10
15:15 17:00 312 У Потребителско поведение 12
Петък
09:15 11:00 302 У Маркетинг 11
11:15 13:00 232 У Маркетинг 12
Вид Година Публикация
Доклад 2023
"РЕМАРКЕТИНГ НА РЕАЛНОСТТА" Сборник с доклади Международна научна конференция, посветена на 25 години от създаването на катедра „Маркетинг“ при Икономически университет – Варна, България, ИУ - Варна "Наука и икономика", 2023, 544-553., ISBN(печатно) 78-954-21-1134-4, ISBN(онлайн) 978-954-21-1134-4 / Линк
Доклад 2023
Ремаркетинг на реалността = Remarketing the Reality : Сборник с доклади : Международна научна конференция, посветена на 25 г. от създаването на кат. "Маркетинг" при ИУ - Варна, България, 17 юни 2022, Варна : Наука и икономика, 2023, 554-567., ISBN(печатно) 78-954-21-1134-4, ISBN(онлайн) 978-954-21-1134-4 / Линк
Доклад 2022
Образование, наука и дигитални иновации – синергия за професионален път: Сборник с доклади, ВСУ „Черноризец Храбър“, 2022, 19-23., ISBN(печатно) 978-954-715-721-7 / DOI 10.36997/ESDI2021
Статия 2022
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно] научно списание, Знание и бизнес, 8, 2022, 1, 35-40., ISSN(печатно) 2367-7791, ISSN(онлайн) 2367-7791 / Линк
Статия 2021
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно] научно списание, Знание и бизнес, 7, 2021, 2, 64-72., ISSN(печатно) ISSN 2367-7791, ISSN(онлайн) ISSN 2367-7791 / Линк
Доклад 2011
Научна конференция на младите научни работници : 2011 : Сборник доклади, Варна : Наука и икономика, 2011, 297-307., ISSN(печатно) 1314-4812
Преглед на всички публикации