Икономически университет - Варна

х. ас. Йордан Недев

х. ас. Йордан Недев

0884544649

yordan_nedev@ue-varna.bg

Дисциплина Курс и Специалност
Потребителско поведение Курс 3, Маркетинг (Редовно обучение)
Потребителско поведение Курс 5, Управление на продажбите и мърчандайзинг - СПНУ (Модулно обучение)
Потребителско поведение Курс 6, Управление на продажбите и мърчандайзинг - ДНДО (Модулно обучение)
Маркетингови изследвания Курс 2, Маркетинг (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Сряда
09:15 11:00 437 У Маркетингови изследвания 30
13:30 15:00 437 У Маркетингови изследвания 29
15:15 17:00 437 У Маркетингови изследвания 28