Икономически университет – Варна

х. ас. д-р Йордан Недев Неактивен

х. ас. д-р Йордан Недев

х. ас. д-р Йордан Недев Неактивен

507

0884 544649

yordan_nedev@ue-varna.bg

Консултации

Понеделник, кабинет 507: 13:15-15:15

Сряда, кабинет 507: 11:15-13:15

Вид Година Публикация
Доклад 2011
Научна конференция на младите научни работници : 2011 : Сборник доклади, Варна : Наука и икономика, 2011, 297-307., ISSN(печатно) 1314-4812
Преглед на всички публикации