Икономически университет – Варна

х. ас. Борислава Черкезова Неактивен

х. ас. Борислава Черкезова

х. ас. Борислава Черкезова Неактивен

borislava_cherkezova@ue-varna.bg