Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Боряна Сербезова

гл. ас. д-р Боряна Сербезова

517

boryana_grancharova@ue-varna.bg

Автобиография

Дисциплина Курс и Специалност
Маркетинг Курс 2, Логистика (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, Мениджмънт (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, Публична администрация (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, Аграрен бизнес (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, Бизнес икономика (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, Индустриален бизнес и предприемачество (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, Недвижими имоти и инвестиции (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, Финанси (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, Предприемачество и инвестиционен мениджмънт (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, Застраховане и осигуряване (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, Бизнес информационни системи (Редовно обучение)
Маркетингови анализи Курс 4, Маркетинг (Редовно обучение)
Основи на дигиталните медии и ПР Курс 3, Дигитални медии и ПР (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
11:15 13:00 2-130 У Основи на дигиталните медии и ПР 27
13:30 15:00 2-127 У Основи на дигиталните медии и ПР 31
Сряда
10:15 13:00 2-131 Л Маркетингови анализи 33, 34, 35
14:15 17:00 Е2–311 Л Маркетинг 5, 10, 18, 19, 27, 28, 29, 30
Четвъртък
13:30 16:00 Е–433 Л Маркетинг 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9
Вид Година Публикация
Статия 2019
Управление и устойчиво развитие, София: Лесотехнически университет, 2019, (под печат).
Статия 2018
Eastern Academic Journal, Bourgas : Miracle A Ltd. , 2, July , 2018, 50 - 68.
Доклад 2018
Регионална икономика и устойчиво развитие : Сборник с доклади от научна конференция, орг. от НИИ при ИУ - Варна, 17 ноем. 2017 г. : Т. 2, Варна : Наука и икономика, 2, 2018, 277 - 285.
Доклад 2017
Маркетингът - опит и перспективи, Варна: Наука и икономика, 2017, 549 - 557.
Доклад 2012
Маркетингът - реалност и проекции в бъдещето : Сб. докл. от междунар. науч. конф., Варна: Наука и икономика, 2012, 496 - 501.
Студия 2011
Годишник на ИУ Варна, Унив. изд. Наука и икономика, 2011, 83, 155 - 197.
Монография 2003
Варна: Славена, 2003, 220 с.
Преглед на всички публикации