Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Боряна Сербезова

гл. ас. д-р Боряна Сербезова

гл. ас. д-р Боряна Сербезова

517

0882164563

boryana_grancharova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 517: 13:30-15:30

Сряда, кабинет 517: 14:00-16:00

Дати за неположени изпити

15 ное 2021, кабинет 517: 13:30-14:30

06 дек 2021, кабинет 517: 13:30-14:30

Дисциплина Курс и Специалност
Маркетингови анализи Курс 4, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Дипломантски семинар Курс 4, ДМПР (Редовно обучение)
Основи на дигиталните медии и ПР Курс 3, ДМПР (Редовно обучение)
Управление на съдържанието в рекламните комуникации Курс 5, РМК-СНУ (Модулно обучение)
Управление на съдържанието в рекламните комуникации Курс 5, РМК (Модулно обучение)
Управление на съдържанието в рекламните комуникации Курс 6, РМК-ДНДО (Модулно обучение)
Планиране и оценка на рекламните и медийните комуникации Курс 5, РМК-СНУ (Модулно обучение)
Планиране и оценка на рекламните и медийните комуникации Курс 5, РМК (Модулно обучение)
Планиране и оценка на рекламните и медийните комуникации Курс 6, РМК-ДНДО (Модулно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
10:15 13:00 2-310 Л Маркетингови анализи 28, 29, 30
15:15 17:00 433 Л Дипломантски семинар 27, 31
Сряда
10:15 13:00 2-310 Л Дипломантски семинар 27, 31
Петък
09:15 11:00 2-312 У Основи на дигиталните медии и ПР 11
11:15 13:00 2-313 У Основи на дигиталните медии и ПР 12
2021-10-25 (Понеделник)
13:30 15:00 2-127 У Планиране и оценка на рекламните и медийните комуникации 3, 4, 48
2021-10-28 (Четвъртък)
15:15 19:00 H-206 У Планиране и оценка на рекламните и медийните комуникации 3, 4, 48
2021-10-31 (Неделя)
09:15 13:00 H-212 У Планиране и оценка на рекламните и медийните комуникации 3, 4, 48
2021-11-04 (Четвъртък)
15:15 19:00 2-127 У Планиране и оценка на рекламните и медийните комуникации 3, 4, 48
2021-11-06 (Събота)
13:30 18:00 H-212 У Планиране и оценка на рекламните и медийните комуникации 3, 4, 48
2021-11-07 (Неделя)
09:15 13:00 H-212 У Планиране и оценка на рекламните и медийните комуникации 3, 4, 48
2021-11-08 (Понеделник)
15:15 19:00 2-127 У Планиране и оценка на рекламните и медийните комуникации 3, 4, 48
2021-11-10 (Сряда)
13:30 16:00 2-127 У Планиране и оценка на рекламните и медийните комуникации 3, 4, 48
2021-12-05 (Неделя)
13:30 16:00 H-212 У Управление на съдържанието в рекламните комуникации 3, 4, 48
2021-12-09 (Четвъртък)
15:15 19:00 H-207 У Управление на съдържанието в рекламните комуникации 3, 4, 48
2021-12-12 (Неделя)
13:30 17:00 H-212 У Управление на съдържанието в рекламните комуникации 3, 4, 48
2021-12-13 (Понеделник)
13:30 15:00 2-127 У Управление на съдържанието в рекламните комуникации 3, 4, 48
2021-12-15 (Сряда)
13:30 15:00 2-127 У Управление на съдържанието в рекламните комуникации 3, 4, 48
2021-12-16 (Четвъртък)
13:30 17:00 2-127 У Управление на съдържанието в рекламните комуникации 3, 4, 48
2021-12-19 (Неделя)
09:15 13:00 H-212 У Управление на съдържанието в рекламните комуникации 3, 4, 48
2021-12-20 (Понеделник)
15:15 19:00 223 У Управление на съдържанието в рекламните комуникации 3, 4, 48
2021-12-22 (Сряда)
13:30 16:00 2-127 У Управление на съдържанието в рекламните комуникации 3, 4, 48
Вид Година Публикация
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 2, Варна : Наука и икономика, 2, 2020, 681 - 692.
Статия 2019
Управление и устойчиво развитие. Сер. Общество. Човек. Природа = Management and Sustainable Development. Ser. Society. Man. Nature [Управление и устойчиво развитие : XXI Международна научна конференция, 22 - 24.03.2019, Юндола, България], София : ЛТУ, 74, 2019, 1, 38 - 43.
Статия 2018
Eastern Academic Journal, Bourgas : Miracle A Ltd. , 2, July , 2018, 50 - 68.
Доклад 2018
Регионална икономика и устойчиво развитие : Сборник с доклади от научна конференция, орг. от НИИ при ИУ - Варна, 17 ноем. 2017 г. : Т. 2, Варна : Наука и икономика, 2, 2018, 277 - 285.
Учебник 2017
Варна: Наука и икономика, 2017.
Доклад 2017
Маркетингът - опит и перспективи, Варна: Наука и икономика, 2017, 549 - 557.
Доклад 2012
// Маркетингът - реалност и проекции в бъдещето : Сб. докл. от междунар. науч. конф., [ИУ - Варна, 2012]. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012, с. 496 - 501.
Доклад 2012
Маркетингът - реалност и проекции в бъдещето : Сб. докл. от междунар. науч. конф., Варна: Наука и икономика, 2012, 496 - 501.
Студия 2011
Годишник на ИУ Варна, Унив. изд. Наука и икономика, 2011, 83, 155 - 197.
Учебник 2010
Варна : Наука и икономика, 2010, 378.
Преглед на всички публикации