Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Боряна Сербезова

гл. ас. д-р Боряна Сербезова

517

boryana_grancharova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 517: 14:00-16:00

Четвъртък, кабинет 517: 14:00-16:00

Дати за неположени изпити

14 ное 2019, кабинет 517: 14:00-15:00

05 дек 2019, кабинет 517: 14:00-15:00

Дисциплина Курс и Специалност
Маркетинг Курс 2, Предприемачество и инвестиционен мениджмънт (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, Недвижими имоти и инвестиции (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, Бизнес икономика (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, Мениджмънт (Редовно обучение)
Дипломантски семинар Курс 4, Маркетинг (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
08:15 13:00 52 Л Дипломантски семинар 33
Четвъртък
10:15 13:00 122 Л Маркетинг 12, 13, 14, 15, 32, 33, 34
Вид Година Публикация
Статия 2019
Управление и устойчиво развитие, София: Лесотехнически университет, 2019, (под печат).
Статия 2018
Eastern Academic Journal, Bourgas : Miracle A Ltd. , 2, July , 2018, 50 - 68.
Доклад 2018
Регионална икономика и устойчиво развитие : Сборник с доклади от научна конференция, орг. от НИИ при ИУ - Варна, 17 ноем. 2017 г. : Т. 2, Варна : Наука и икономика, 2, 2018, 277 - 285.
Доклад 2017
Маркетингът - опит и перспективи, Варна: Наука и икономика, 2017, 549 - 557.
Доклад 2012
Маркетингът - реалност и проекции в бъдещето : Сб. докл. от междунар. науч. конф., Варна: Наука и икономика, 2012, 496 - 501.
Студия 2011
Годишник на ИУ Варна, Унив. изд. Наука и икономика, 2011, 83, 155 - 197.
Монография 2003
Варна: Славена, 2003, 220 с.
Преглед на всички публикации