Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Боряна Сербезова

гл. ас. д-р Боряна Сербезова

гл. ас. д-р Боряна Сербезова

517

0882164563

boryana_grancharova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Вторник, кабинет 517: 13:30-14:30

Онлайн консултации

Сряда, Линк към стая: http://meet.google.com/mrc-wfww-aou, 14:30-15:30

Дати за неположени изпити

12 мар 2024, кабинет 517: 13:30-14:30

09 апр 2024, кабинет 517: 13:30-14:30

Маркетинг на услугите
Дипломантски семинар
Регулация и етика на дигиталните медии и ПР
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Дигитални медии и ПР Регулация и етика на дигиталните медии и ПР 4 10 1-56 08.05.2024 15:00 - 16:00
Дигитални медии и ПР Регулация и етика на дигиталните медии и ПР 4 11 1-56 08.05.2024 16:00 - 17:00
Маркетинг Маркетинг на услугите 4 12 1-56 15.05.2024 08:00 - 09:00
Маркетинг Маркетинг на услугите 4 13 1-56 15.05.2024 10:00 - 11:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Монография 2023
Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2023, 328., ISBN(печатно) 978-954-715-754-5 / Линк
Доклад 2023
Ремаркетинг на реалността = Remarketing the Reality : Сборник с доклади : Международна научна конференция, посветена на 25 г. от създаването на кат. "Маркетинг" при ИУ - Варна, България, 17 юни 2022, Варна : Наука и икономика, 2023, 223-233., ISBN(печатно) 978-954-21-1134-4, ISBN(онлайн) 978-954-21-1134-4 / Линк
Студия 2023
Economics and Computer Science [Икономика и компютърни науки] : [Електронно] научно списание, Varna : Knowledge and Business, 9, 2023, 2, 66-87., ISSN(онлайн) 2367-7791 / Линк
Учебно помагало 2023
Варна : Знание и бизнес, 2023, 182., ISBN(онлайн) 978-619-210-074-2 / Линк
Доклад 2023
"РЕМАРКЕТИНГ НА РЕАЛНОСТТА" Сборник с доклади Международна научна конференция, посветена на 25 години от създаването на катедра „Маркетинг“ при Икономически университет – Варна, България, ИУ - Варна "Наука и икономика", 2023, 544-553., ISBN(печатно) 78-954-21-1134-4, ISBN(онлайн) 978-954-21-1134-4 / Линк
Статия 2022
Education, Research and Business Technologies : Proceedings of 20th International Conference on Informatics in Economy (IE 2021), Singapore : Springer Publ., 2022, 237-247. - (Smart Innovation, Systems and Technologies Book Ser. ; Vol. 276)., ISSN(печатно) 21903018, ISBN(печатно) 978-981-16-8865-2, ISBN(онлайн) 978-981-16-8866-9 / DOI 10.1007/978-981-16-8866-9 / Scopus
Статия 2021
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно] научно списание, Знание и бизнес, 7, 2021, 2, 64-72., ISSN(печатно) ISSN 2367-7791, ISSN(онлайн) ISSN 2367-7791 / Линк
Статия 2021
Economics and Computer Science [Икономика и компютърни науки] : [Електронно] научно списание, Varna : Knowledge and Business, 7, 2021, 2, 64-72., ISSN(онлайн) 2367-7791
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 2, Варна : Наука и икономика, 2, 2020, 681 - 692.
Статия 2019
Управление и устойчиво развитие. Сер. Общество. Човек. Природа = Management and Sustainable Development. Ser. Society. Man. Nature [Управление и устойчиво развитие : XXI Международна научна конференция, 22 - 24.03.2019, Юндола, България], София : ЛТУ, 74, 2019, 1, 38 - 43.
Преглед на всички публикации