Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Боряна Сербезова

гл. ас. д-р Боряна Сербезова

гл. ас. д-р Боряна Сербезова

517

boryana_grancharova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Сряда, кабинет 517: 09:30-11:30

Петък, кабинет 517: 14:30-16:30

Дати за неположени изпити

26 мар 2021, кабинет : 15:00-16:00

23 апр 2021, кабинет : 15:00-16:00

, кабинет : -

Дисциплина Курс и Специалност
Маркетинг на услугите Курс 4, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Маркетинг на услугите Курс 5, МБрМ-СНУ (Модулно обучение)
Маркетингови комуникации Курс 3, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Маркетинг и устойчиво развитие Курс 3, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 2-219 Л Маркетингови комуникации 28, 29, 30
13:30 16:00 2-225 У Маркетинг на услугите 33
Сряда
13:30 16:00 2-311 Л Маркетинг на услугите 33, 34, 35
Четвъртък
10:15 13:00 2-222 У Маркетинг на услугите 35
13:30 16:00 2-220 У Маркетинг на услугите 34
Петък
11:15 13:00 220 У Маркетинг и устойчиво развитие 28, 29, 30
2021-03-23 (Вторник)
16:15 19:00 H-210 Л Маркетинг на услугите 19
2021-03-24 (Сряда)
16:15 19:00 2-320 Л Маркетинг на услугите 19
2021-03-25 (Четвъртък)
16:15 19:00 2-318 Л Маркетинг на услугите 19
2021-03-28 (Неделя)
09:15 13:00 53 У Маркетинг на услугите 19
2021-03-29 (Понеделник)
16:15 19:00 2-225 Л Маркетинг на услугите 19
2021-03-31 (Сряда)
16:15 19:00 2-314 У Маркетинг на услугите 19
2021-04-01 (Четвъртък)
16:15 19:00 2-318 Л Маркетинг на услугите 19
2021-04-02 (Петък)
15:15 19:00 H-206 У Маркетинг на услугите 19
2021-04-03 (Събота)
13:30 18:00 53 Л Маркетинг на услугите 19
2021-04-04 (Неделя)
09:15 13:00 53 У Маркетинг на услугите 19
2021-04-05 (Понеделник)
16:15 19:00 2-225 У Маркетинг на услугите 19
2021-04-06 (Вторник)
16:15 19:00 H-210 Л Маркетинг на услугите 19
2021-04-09 (Петък)
15:15 17:00 H-206 Л Маркетинг на услугите 19
17:15 19:00 H-206 У Маркетинг на услугите 19
2021-04-10 (Събота)
08:15 13:00 53 У Маркетинг на услугите 19
2021-04-11 (Неделя)
13:30 18:00 53 У Маркетинг на услугите 19
Вид Година Публикация
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 2, Варна : Наука и икономика, 2, 2020, 681 - 692.
Статия 2019
Управление и устойчиво развитие. Сер. Общество. Човек. Природа = Management and Sustainable Development. Ser. Society. Man. Nature [Управление и устойчиво развитие : XXI Международна научна конференция, 22 - 24.03.2019, Юндола, България], София : ЛТУ, 74, 2019, 1, 38 - 43.
Доклад 2018
Регионална икономика и устойчиво развитие : Сборник с доклади от научна конференция, орг. от НИИ при ИУ - Варна, 17 ноем. 2017 г. : Т. 2, Варна : Наука и икономика, 2, 2018, 277 - 285.
Статия 2018
Eastern Academic Journal, Bourgas : Miracle A Ltd. , 2, July , 2018, 50 - 68.
Учебник 2017
Варна: Наука и икономика, 2017.
Доклад 2017
Маркетингът - опит и перспективи, Варна: Наука и икономика, 2017, 549 - 557.
Доклад 2012
// Маркетингът - реалност и проекции в бъдещето : Сб. докл. от междунар. науч. конф., [ИУ - Варна, 2012]. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012, с. 496 - 501.
Доклад 2012
Маркетингът - реалност и проекции в бъдещето : Сб. докл. от междунар. науч. конф., Варна: Наука и икономика, 2012, 496 - 501.
Студия 2011
Годишник на ИУ Варна, Унив. изд. Наука и икономика, 2011, 83, 155 - 197.
Учебник 2010
Варна : Наука и икономика, 2010, 378.
Преглед на всички публикации