Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Боряна Сербезова

гл. ас. д-р Боряна Сербезова

517

boryana_grancharova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 517: 16:00-18:00

Петък, кабинет 517: 13:30-15:30

Дати за неположени изпити

30 май 2020, кабинет : 11:00-12:00

30 май 2020, кабинет : 12:00-13:00

Дисциплина Курс и Специалност
Маркетинг на услугите Курс 4, Маркетинг (Редовно обучение)
Маркетинг на услугите Курс 5, (Модулно обучение)
Маркетинг на услугите Курс 6, (Модулно обучение)
Маркетинг на услугите Курс 6, (Модулно обучение)
Маркетинг и устойчиво развитие Курс 3, Маркетинг (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 16:00 H-207 У Маркетинг на услугите 34
Вторник
10:15 13:00 2-219 Л Маркетинг на услугите 32, 33, 34, 35
13:30 15:00 2-219 Л Маркетинг и устойчиво развитие 33, 34, 35
Сряда
10:15 13:00 2-228 У Маркетинг на услугите 33
13:30 16:00 2-228 У Маркетинг на услугите 32
Четвъртък
13:30 16:00 2-228 У Маркетинг на услугите 35
Петък
11:15 13:00 127Г У Маркетинг и устойчиво развитие 33, 34, 35
Вид Година Публикация
Статия 2019
Управление и устойчиво развитие, София: Лесотехнически университет, 2019, (под печат).
Статия 2018
Eastern Academic Journal, Bourgas : Miracle A Ltd. , 2, July , 2018, 50 - 68.
Доклад 2018
Регионална икономика и устойчиво развитие : Сборник с доклади от научна конференция, орг. от НИИ при ИУ - Варна, 17 ноем. 2017 г. : Т. 2, Варна : Наука и икономика, 2, 2018, 277 - 285.
Доклад 2017
Маркетингът - опит и перспективи, Варна: Наука и икономика, 2017, 549 - 557.
Доклад 2012
Маркетингът - реалност и проекции в бъдещето : Сб. докл. от междунар. науч. конф., Варна: Наука и икономика, 2012, 496 - 501.
Студия 2011
Годишник на ИУ Варна, Унив. изд. Наука и икономика, 2011, 83, 155 - 197.
Монография 2003
Варна: Славена, 2003, 220 с.
Преглед на всички публикации