Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Боряна Сербезова

гл. ас. д-р Боряна Сербезова

гл. ас. д-р Боряна Сербезова

517

0882164563

boryana_grancharova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 517: 13:00-15:00

Петък, кабинет 517: 14:00-16:00

Дати за неположени изпити

18 мар 2022, кабинет 517: 13:30-14:30

15 апр 2022, кабинет 517: 14:00-15:00

Дисциплина Курс и Специалност
Маркетинг на услугите Курс 4, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Маркетинг и устойчиво развитие Курс 3, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Иновации и дигитална трансформация Курс 4, ДМПР (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 Е-Н210 Л Иновации и дигитална трансформация 27, 31
13:30 15:00 448 У Маркетинг и устойчиво развитие 14
15:15 17:00 448 У Маркетинг и устойчиво развитие 13
Вторник
15:15 17:00 319 У Маркетинг и устойчиво развитие 15
Сряда
13:30 16:00 Е–Н208 Л Маркетинг на услугите 28, 29, 30
Четвъртък
10:15 13:00 2-225 У Маркетинг на услугите 28
13:30 16:00 2-226 У Маркетинг на услугите 30
Петък
10:15 13:00 2-225 У Маркетинг на услугите 29
Вид Година Публикация
Статия 2022
Education, Research and Business Technologies : Proceedings of 20th International Conference on Informatics in Economy (IE 2021), Singapore : Springer Publ., 2022, 237-247. - (Smart Innovation, Systems and Technologies Book Ser. ; Vol. 276).
Статия 2021
Economics and Computer Science [Икономика и компютърни науки] : [Електронно] научно списание, Varna : Knowledge and Business, 2021, 2, 64-72. ISSN 2367-7791 (online).
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 2, Варна : Наука и икономика, 2, 2020, 681 - 692.
Статия 2019
Управление и устойчиво развитие. Сер. Общество. Човек. Природа = Management and Sustainable Development. Ser. Society. Man. Nature [Управление и устойчиво развитие : XXI Международна научна конференция, 22 - 24.03.2019, Юндола, България], София : ЛТУ, 74, 2019, 1, 38 - 43.
Статия 2018
Eastern Academic Journal, Bourgas : Miracle A Ltd. , 2, July , 2018, 50 - 68.
Доклад 2018
Регионална икономика и устойчиво развитие : Сборник с доклади от научна конференция, орг. от НИИ при ИУ - Варна, 17 ноем. 2017 г. : Т. 2, Варна : Наука и икономика, 2, 2018, 277 - 285.
Учебник 2017
Варна: Наука и икономика, 2017.
Доклад 2017
Маркетингът - опит и перспективи, Варна: Наука и икономика, 2017, 549 - 557.
Доклад 2012
// Маркетингът - реалност и проекции в бъдещето : Сб. докл. от междунар. науч. конф., [ИУ - Варна, 2012]. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012, с. 496 - 501.
Доклад 2012
Маркетингът - реалност и проекции в бъдещето : Сб. докл. от междунар. науч. конф., Варна: Наука и икономика, 2012, 496 - 501.
Преглед на всички публикации