Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Боряна Сербезова

гл. ас. д-р Боряна Сербезова

гл. ас. д-р Боряна Сербезова

517

0882164563

boryana_grancharova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 517: 09:00-11:00

Четвъртък, кабинет 517: 15:00-17:00

Дати за неположени изпити

25 окт 2022, кабинет 517: 10:00-11:00

22 ное 2022, кабинет 517: 10:00-11:00

Дисциплина Курс и Специалност
Маркетинг на услугите Курс 4, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Маркетинг на услугите Курс 5, МБрМ (Дистанционно обучение)
Маркетинг на услугите Курс 5, МБрМ-СНУ (Дистанционно обучение)
Маркетинг на услугите Курс 6, МБрМ-СПН (Дистанционно обучение)
Маркетинг на услугите Курс 6, МБрМ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Събитиен маркетинг Курс 3, ДМПР (Редовно обучение)
Събитиен маркетинг Курс 3, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Иновации и дигитална трансформация Курс 4, ДМПР (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
16:15 19:00 447 У Маркетинг на услугите 15
Вторник
10:15 13:00 2-311 Л Маркетинг на услугите 13, 14, 15
15:15 17:00 2-315 Л Събитиен маркетинг 10, 11, 12, 13
Сряда
13:30 16:00 222 У Маркетинг на услугите 14
16:15 19:00 220 Л Иновации и дигитална трансформация 11, 12
Четвъртък
10:15 13:00 H-211 У Маркетинг на услугите 13
2023-02-08 (Сряда)
15:15 17:00 Е-Н103 Л Маркетинг на услугите 36, 37, 62, 64
2023-02-10 (Петък)
11:15 13:00 Е–Н209 Л Маркетинг на услугите 36, 37, 62, 64
13:30 15:00 Е-Н103 У Маркетинг на услугите 36, 37, 62, 64
2023-02-13 (Понеделник)
13:30 15:00 Е-16 Л Маркетинг на услугите 36, 37, 62, 64
2023-02-15 (Сряда)
09:15 11:00 Е-Н102 У Маркетинг на услугите 36, 37, 62, 64
2023-02-16 (Четвъртък)
11:15 13:00 Е-Н102 У Маркетинг на услугите 36, 37, 62, 64
Вид Година Публикация
Статия 2022
Education, Research and Business Technologies : Proceedings of 20th International Conference on Informatics in Economy (IE 2021), Singapore : Springer Publ., 2022, 237-247. - (Smart Innovation, Systems and Technologies Book Ser. ; Vol. 276)., ISSN(печатно) 21903018, ISBN(печатно) 978-981-16-8865-2, ISBN(онлайн) 978-981-16-8866-9 / DOI 10.1007/978-981-16-8866-9 / Scopus
Статия 2021
Economics and Computer Science [Икономика и компютърни науки] : [Електронно] научно списание, Varna : Knowledge and Business, 2021, 2, 64-72.., ISSN(онлайн) 2367-7791
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 2, Варна : Наука и икономика, 2, 2020, 681 - 692.
Статия 2019
Управление и устойчиво развитие. Сер. Общество. Човек. Природа = Management and Sustainable Development. Ser. Society. Man. Nature [Управление и устойчиво развитие : XXI Международна научна конференция, 22 - 24.03.2019, Юндола, България], София : ЛТУ, 74, 2019, 1, 38 - 43.
Доклад 2018
Регионална икономика и устойчиво развитие : Сборник с доклади от научна конференция, орг. от НИИ при ИУ - Варна, 17 ноем. 2017 г. : Т. 2, Варна : Наука и икономика, 2, 2018, 277 - 285.
Статия 2018
Eastern Academic Journal, Bourgas : Miracle A Ltd. , 2, July , 2018, 50 - 68.
Учебник 2017
Варна: Наука и икономика, 2017.
Доклад 2017
Маркетингът - опит и перспективи, Варна: Наука и икономика, 2017, 549 - 557.
Доклад 2012
Маркетингът - реалност и проекции в бъдещето : Сб. докл. от междунар. науч. конф., Варна: Наука и икономика, 2012, 496 - 501.
Доклад 2012
// Маркетингът - реалност и проекции в бъдещето : Сб. докл. от междунар. науч. конф., [ИУ - Варна, 2012]. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012, с. 496 - 501.
Преглед на всички публикации