Икономически университет - Варна

х. проф. дин Юлия Узунова

х. проф. дин Юлия Узунова

106

Дисциплина Курс и Специалност
Креативност и конфликти в рекламата Курс 5, Реклама и медийни комуникации (Модулно обучение)
Креативност и конфликти в рекламата Курс 5, Реклама и медийни комуникации - СПНУ (Модулно обучение)
Креативност и конфликти в рекламата Курс 6, Реклама и медийни комуникации - ДНДО (Модулно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
2019-11-17 (Неделя)
08:15 13:00 52 Л Креативност и конфликти в рекламата 20, 21, 58
2019-11-18 (Понеделник)
16:15 19:00 305 Л Креативност и конфликти в рекламата 20, 21, 58
2019-11-21 (Четвъртък)
13:30 18:00 52 Л Креативност и конфликти в рекламата 20, 21, 58
2019-11-22 (Петък)
13:30 16:00 H-212 У Креативност и конфликти в рекламата 20, 21, 58
2019-11-23 (Събота)
08:15 13:00 52 Л Креативност и конфликти в рекламата 20, 21, 58
2019-11-24 (Неделя)
13:30 18:00 52 У Креативност и конфликти в рекламата 20, 21, 58
2019-11-26 (Вторник)
15:15 19:00 319 Л Креативност и конфликти в рекламата 20, 21, 58
2019-11-28 (Четвъртък)
15:15 19:00 H-206 Л Креативност и конфликти в рекламата 20, 21, 58
2019-11-29 (Петък)
15:15 19:00 H-212 У Креативност и конфликти в рекламата 20, 21, 58
2019-11-30 (Събота)
13:30 18:00 52 Л Креативност и конфликти в рекламата 20, 21, 58
2019-12-01 (Неделя)
13:30 18:00 52 У Креативност и конфликти в рекламата 20, 21, 58
2019-12-03 (Вторник)
15:15 19:00 319 Л Креативност и конфликти в рекламата 20, 21, 58
2019-12-04 (Сряда)
15:15 19:00 H-207 У Креативност и конфликти в рекламата 20, 21, 58
2019-12-06 (Петък)
13:30 18:00 H-212 Л Креативност и конфликти в рекламата 20, 21, 58
2019-12-09 (Понеделник)
16:15 19:00 305 Л Креативност и конфликти в рекламата 20, 21, 58
2019-12-10 (Вторник)
16:15 19:00 319 У Креативност и конфликти в рекламата 20, 21, 58
2019-12-11 (Сряда)
13:30 16:00 H-207 У Креативност и конфликти в рекламата 20, 21, 58
2019-12-12 (Четвъртък)
13:30 15:00 H-206 Л Креативност и конфликти в рекламата 20, 21, 58
15:15 18:00 H-206 У Креативност и конфликти в рекламата 20, 21, 58