Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Ваня Пандъкова

гл. ас. д-р Ваня Пандъкова

гл. ас. д-р Ваня Пандъкова

413

vanya_antonova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 413: 16:00-18:00

Четвъртък, кабинет 413: 11:00-13:00

Дати за неположени изпити

24 мар 2023, кабинет Н-104: 14:00-15:00

07 апр 2023, кабинет Н-104: 14:00-15:00

Дисциплина Курс и Специалност
Бизнес оценяване Курс 4, НИИ (Редовно обучение)
Бизнес оценяване Курс 4, ПИМ (Редовно обучение)
Икономически основи на недвижимата собственост Курс 2, НИИ (Редовно обучение)
Спецсеминар (по специализации) Курс 4, НИИ (Редовно обучение)
Ценообразуване в бизнеса с недвижими имоти Курс 3, НИИ (Редовно обучение)
Предприемачество и инвестиционни обекти Курс 2, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Предприемачество и инвестиционни обекти Курс 2, ПИМ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
11:15 13:00 127В У Икономически основи на недвижимата собственост 6
13:30 16:00 H-210 У Бизнес оценяване 8
Вторник
10:15 13:00 223 Л Икономически основи на недвижимата собственост 6
13:30 16:00 H-208 Л Спецсеминар (по специализации) 8
16:15 18:00 303 У Предприемачество и инвестиционни обекти 5
Сряда
13:30 16:00 2-319 Л Спецсеминар (по специализации) 8
Четвъртък
09:15 11:00 H-103 У Предприемачество и инвестиционни обекти 7
13:30 15:00 2-130 У Ценообразуване в бизнеса с недвижими имоти 7
16:15 19:00 2-313 У Бизнес оценяване 9
Петък
10:15 13:00 2-129 Л Ценообразуване в бизнеса с недвижими имоти 7
13:30 16:00 2-228 Л Спецсеминар (по специализации) 2 8
Вид Година Публикация
Статия 2016
Изв. Сп. Икон. унив. - Варна = Izvestia J. of Univ. of Econ. - Varna, 60, 2016, № 4, с. 443 - 458; 423 - 437.
Статия 2015
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 2015, 1, 47 - 57.
Статия 2015
Изв. Сп. Икон. унив. - Варна = Izvestia J. of Univ. of Econ. - Varna , 2015, № 1, с. 47 - 57 ; 43 - 52.
Доклад 2014
// Добри практики за иновативно взаимодействие "университет - бизнес" : Сб. с анализи. - София : Диджитал Маркетинг Груп, 2014, с . 77 - 100.
Доклад 2014
// Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. докл. от 29-та науч. конф. с междунар. участие, ноем. 2014. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014, с. 299 - 307.
Доклад 2014
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 29-та международна научно-практическа конференция - ноември 2014 г., Варна : Наука и икономика, 2014, 299 - 307.
Учебник 2013
Варна : Наука и икономика, 2013, 368.
Студия 2013
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013. - 54 с.
Доклад 2013
// Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. докл. от 28-та науч. конф. с междунар. участие, ноем. 2013. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 530 - 542.
Доклад 2012
// Управление на недвижимата собственост в контекста на икономиката на знанието : Сб. докл. : Междунар. науч. конф., 18 май 2012г. / УНСС. Кат. Икономика на недвижимата собственост ; Ред. кол. Йорданка Йовкова и др. - София : Авангард Прима, 2012, с. 55 - 61.
Преглед на всички публикации