Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Ваня Пандъкова

гл. ас. д-р Ваня Пандъкова

гл. ас. д-р Ваня Пандъкова

413

0882164537

vanya_antonova@ue-varna.bg

Автобиография

НАЦИД: https://ras.nacid.bg/dissertation-preview/43561

Консултации

Понеделник, кабинет 413: 16:00-18:00

Четвъртък, кабинет 413: 11:00-13:00

Дисциплина Курс и Специалност
Ценообразуване в инвестиционния процес Курс 4, ПИМ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 16:00 H-206 Л Ценообразуване в инвестиционния процес 8
Четвъртък
09:15 11:00 H-208 У Ценообразуване в инвестиционния процес 8
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Недвижими имоти и инвестиции Спецсеминар (по специализации) 4 8 1-223 19.05.2023 14:00 - 16:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Статия 2023
Човешки ресурси & Технологии = HR & Technologies, Варна: Сдружение Креативно пространство, 2023, 1, с. 45-62., ISSN(онлайн) 2738-8719 / Линк
Студия 2023
Economics and Computer Science [Икономика и компютърни науки] : [Електронно] научно списание, Varna : Knowledge and Business, 9, 2023, 1, 15-30., ISSN(онлайн) 2367-7791 / Линк
Доклад 2022
Управление на човешките ресурси = Human Resource Management : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от ИУ - Варна, 30 септ. 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, с. 76-82., ISBN(онлайн) 978-954-21-1138-2 / Линк
Статия 2016
Известия. Сп. Икономически университет - Варна = Izvestiya. Journal of University of Economics - Varna, Варна : Наука и икономика, 60, 2016, 4, 443-458 ; 423-437., ISSN(печатно) 1310-0343 ; 2367-6361 / Линк
Статия 2015
Известия. Сп. Икономически университет - Варна = Izvestiya. J. of Universiry of Economics - Varna, Варна : Наука и икономика, 2015, 1, 47 - 57, 43 - 52., ISSN(печатно) 1310-0343, ISSN(онлайн) 2367-6361 / Линк
Доклад 2014
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 29-та международна научно-практическа конференция, ноември 2014, Варна: Наука и икономика, 2014, 299 - 307., ISSN(печатно) 1313-2369 / Линк
Доклад 2014
Добри практики за иновативно взаимодействие "университет - бизнес", София: Диджитал Маркетинг Груп ЕООД, 2014, 77 - 100., ISBN(печатно) 978-619-90213-3-0
Студия 2013
Катедра Икономика и управление на строителството, Варна: Наука и икономика, 2013, 54 с.., ISBN(печатно) 978-954-21-0718-7
Учебник 2013
Варна: Наука и икономика, 2013, 368 с.., ISBN(печатно) 978-954-21-0644-9
Доклад 2013
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 28-ма научно-практическа конференция с международно участие, ноември 2013, Варна: Наука и икономика, 2013, 530 - 542., ISSN(печатно) 1313-2369 / Линк
Преглед на всички публикации