Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Ваня Пандъкова

гл. ас. д-р Ваня Пандъкова

гл. ас. д-р Ваня Пандъкова

413

0882164537

vanya_antonova@ue-varna.bg

Автобиография

НАЦИД: https://ras.nacid.bg/dissertation-preview/43561

Консултации на място

Петък, кабинет 413: 13:30-14:30

Онлайн консултации

Понеделник, Линк към стая: https://meet.google.com/owp-bpbd-bxj, 13:30-14:30

Дати за неположени изпити

22 мар 2024, кабинет 413: 13:30-14:30

19 апр 2024, кабинет 413: 13:30-14:30

22 мар 2024, кабинет онлайн: https://meet.google.com/vmt-tyqa-osq: 13:30-14:30

19 апр 2024, кабинет онлайн: https://meet.google.com/vmt-tyqa-osq: 13:30-14:30

Дисциплина Курс и Специалност
Спецсеминар Курс 4, НИИ (Редовно обучение)
Бизнес оценяване Курс 4, НИИ (Редовно обучение)
Бизнес оценяване Курс 4, ПИМ (Редовно обучение)
Икономически основи на недвижимата собственост Курс 2, НИИ (Редовно обучение)
Икономически основи на недвижимата собственост * Курс 2, НИИ (Дистанционно обучение)
Ценообразуване в бизнеса с недвижими имоти Курс 3, НИИ (Редовно обучение)
Предприемачество и инвестиционни обекти Курс 2, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Предприемачество и инвестиционни обекти Курс 2, ПИМ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
08:15 11:00 H-209 У Бизнес оценяване 7
11:15 13:00 303 У Предприемачество и инвестиционни обекти 7
Вторник
09:15 11:00 H-206 У Ценообразуване в бизнеса с недвижими имоти 6
13:30 15:00 302 У Предприемачество и инвестиционни обекти 5
Сряда
10:15 13:00 2-311 Л Ценообразуване в бизнеса с недвижими имоти 6
13:30 16:00 2-317 У Бизнес оценяване 8
Четвъртък
10:15 13:00 H-210 Л Спецсеминар 7
13:30 15:00 H-102 У Икономически основи на недвижимата собственост 6
Петък
10:15 13:00 302 Л Икономически основи на недвижимата собственост 6
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Недвижими имоти и инвестиции Спецсеминар 4 7 1-306 30.04.2024 15:00 - 17:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Статия 2023
Човешки ресурси & Технологии = HR & Technologies, Варна: Сдружение Креативно пространство, 2023, 1, с. 45-62., ISSN(онлайн) 2738-8719 / Линк
Студия 2023
Economics and Computer Science [Икономика и компютърни науки] : [Електронно] научно списание, Varna : Knowledge and Business, 9, 2023, 1, 15-30., ISSN(онлайн) 2367-7791 / Линк
Доклад 2022
Управление на човешките ресурси = Human Resource Management : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от ИУ - Варна, 30 септ. 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, с. 76-82., ISBN(онлайн) 978-954-21-1138-2 / Линк
Статия 2016
Известия. Сп. Икономически университет - Варна = Izvestiya. Journal of University of Economics - Varna, Варна : Наука и икономика, 60, 2016, 4, 443-458 ; 423-437., ISSN(печатно) 1310-0343 ; 2367-6361 / Линк
Статия 2015
Известия. Сп. Икономически университет - Варна = Izvestiya. J. of Universiry of Economics - Varna, Варна : Наука и икономика, 2015, 1, 47 - 57, 43 - 52., ISSN(печатно) 1310-0343, ISSN(онлайн) 2367-6361 / Линк
Доклад 2014
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 29-та международна научно-практическа конференция, ноември 2014, Варна: Наука и икономика, 2014, 299 - 307., ISSN(печатно) 1313-2369 / Линк
Доклад 2014
Добри практики за иновативно взаимодействие "университет - бизнес", София: Диджитал Маркетинг Груп ЕООД, 2014, 77 - 100., ISBN(печатно) 978-619-90213-3-0
Доклад 2013
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 28-ма научно-практическа конференция с международно участие, ноември 2013, Варна: Наука и икономика, 2013, 530 - 542., ISSN(печатно) 1313-2369 / Линк
Студия 2013
Катедра Икономика и управление на строителството, Варна: Наука и икономика, 2013, 54 с.., ISBN(печатно) 978-954-21-0718-7
Учебник 2013
Варна: Наука и икономика, 2013, 368 с.., ISBN(печатно) 978-954-21-0644-9
Преглед на всички публикации