Икономически университет – Варна

доц. д-р Таня Георгиева

доц. д-р Таня Георгиева
Консултации на място

Петък, кабинет 519: 10:00-11:00

Онлайн консултации

Понеделник, Линк към стая: https://meet.google.com/nra-bfbm-sgm, 07:30-08:30

Дати за неположени изпити

15 мар 2024, кабинет 519: 10:00-11:00

12 апр 2024, кабинет 519: 10:00-11:00

Дисциплина Курс и Специалност
Иновационен мениджмънт Курс 3, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Иновационен мениджмънт Курс 4, ПИМ (Редовно обучение)
Иновации и патенти Курс 2, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Иновации и патенти Курс 2, СА (Редовно обучение)
Иновации и патенти Курс 2, АБ (Редовно обучение)
Иновации и патенти Курс 2, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Иновации и патенти Курс 2, НИИ (Редовно обучение)
Иновации и патенти Курс 2, ПИМ (Редовно обучение)
Иновации и патенти Курс 2, ДМПР (Редовно обучение)
Иновации и патенти Курс 2, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Иновации и патенти Курс 2, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Иновации и патенти Курс 2, ИБП (Редовно обучение)
Иновации и патенти Курс 2, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Иновации и патенти Курс 2, СМД (Редовно обучение)
Иновации и патенти Курс 2, СО (Редовно обучение)
Иновации и патенти Курс 2, СФ (Редовно обучение)
Иновации и патенти Курс 2, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Иновации и патенти Курс 2, ССиЗ (Редовно обучение)
Иновации и патенти Курс 2, МИО (Редовно обучение)
Иновации и патенти Курс 2, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Диагностика в агробизнеса Курс 4, АБ (Редовно обучение)
Иновации в агробизнеса Курс 4, АБ (Редовно обучение)
Ценови практики и решения Курс 3, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
09:15 11:00 447 У Иновации и патенти 3, 6, 7
11:15 13:00 447 У Иновации и патенти 1, 2, 5, 16, 17
15:15 17:00 H-101 У Иновации и патенти 4, 28, 29
Вторник
10:15 13:00 H-103 Л Иновации в агробизнеса 5
13:30 15:00 H-103 У Иновации и патенти 30, 31, 32, 33
Сряда
08:15 10:00 302 У Иновации и патенти 18, 19, 20, 22, 23, 24
13:30 16:00 2-316 Л Диагностика в агробизнеса 5
17:15 19:00 312 У Иновации и патенти 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Четвъртък
10:15 13:00 2-316 Л Диагностика в агробизнеса 1 5
13:30 16:00 2-228 У Иновационен мениджмънт 8
Петък
08:15 10:00 127Г У Ценови практики и решения 11
11:15 13:00 H-207 У Иновационен мениджмънт 5
13:30 15:00 H-101 У Ценови практики и решения 12
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Аграрен бизнес Диагностика в агробизнеса 4 5 Н-101 09.05.2024 09:00 - 11:00
Аграрен бизнес Социален капитал и социална политика в агробизнеса 5 31 eLearn 09.05.2024 14:00 - 16:00
Аграрен бизнес - СНУ Социален капитал и социална политика в агробизнеса 5 32 eLearn 09.05.2024 14:00 - 16:00
Аграрен бизнес - ДНДО Социален капитал и социална политика в агробизнеса 6 53 eLearn 09.05.2024 14:00 - 16:00
Аграрен бизнес Иновации в агробизнеса 4 5 1-56 22.05.2024 13:00 - 14:00
Дата Час Зала Бележки
28.05.2024 11:00 - 12:00 1-55
28.05.2024 15:00 - 17:00 eLearn
29.05.2024 11:00 - 12:00 1-55
29.05.2024 15:00 - 17:00 eLearn
Дата Час Зала Бележки
03.06.2024 12:00 - 14:00 1-232
03.06.2024 14:00 - 16:00 eLearn
04.06.2024 12:00 - 14:00 1-232
04.06.2024 14:00 - 16:00 eLearn
Вид Година Публикация
Статия 2023
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 12, 2023, 2, 67-78., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / DOI 10.56065/IJUSV-ESS/2023.12.2.67 / Линк
Доклад 2023
Current Trends and Challenges for Forest-Based Sector: Carbon Neutrality and Bioeconomy : 16th International Scientific Conference WoodEMA 2023, June 14th-16th, Prague, Czech Republic : Proceedings, Prague, Czech Republic : WoodEMA, 2023, 155-159., ISSN(онлайн) 978-953-8446-01-6 / Scopus / Линк
Доклад 2023
Current Trends and Challenges for Forest-Based Sector: Carbon Neutrality and Bioeconomy : 16th International Scientific Conference WoodEMA 2023, June 14th-16th, Prague, Czech Republic : Proceedings, Prague, Czech Republic : WoodEMA, 2023, 231-235., ISSN(онлайн) 978-953-8446-01-6 / Scopus / Линк
Статия 2023
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna, Varna : Union of Scientists - Varna, 12, 2023, 1, 104-111., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / DOI 10.56065/IJUSV-ESS/2023.12.1.104 / Линк
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 1, 27-36., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Economic Sciences Series, 11, 2022, 3, 179-188., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Учебник 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 266.
Статия 2021
Научни трудове. Аграрен университет - Пловдив [Ролята на фамилния бизнес за устойчиво развитие = The Role of Family Business for Sustainable Development : Научна конференция, 19 март 2021], Пловдив : Акад. изд. на Аграр. унив. - Пловдив, 63, 2021, 1, 57-68. / Линк
Статия 2020
Научни трудове. Аграрен университет - Пловдив [Перспективи пред аграрната наука и иновации за устойчиви продоволствени системи : Юбилейна научна конференция с международно участие, 26 - 28 ноември 2020], Пловдив : Акад. изд. на Аграрарен университет - Пловдив, 62, 2020, 2, 61-70.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 3, 127-135.
Преглед на всички публикации