Икономически университет – Варна

доц. д-р Таня Георгиева

доц. д-р Таня Георгиева
Консултации

Вторник, кабинет 519: 08:00-10:15

Дати за неположени изпити

16 мар 2021, кабинет 519: 08:00-10:15

06 апр 2021, кабинет 519: 08:00-10:15

Дисциплина Курс и Специалност
Икономика на околната среда Курс 2, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Икономика на околната среда Курс 2, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Икономика на околната среда Курс 2, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Икономика на околната среда Курс 2, ИБП (Редовно обучение)
Икономика на околната среда Курс 2, З.И ОС. (Редовно обучение)
Икономика на околната среда Курс 2, СО (Редовно обучение)
Икономика на околната среда Курс 2, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Икономика на околната среда Курс 2, БИС (Редовно обучение)
Икономика на околната среда Курс 2, АБ (Редовно обучение)
Икономика на околната среда Курс 2, СМД (Редовно обучение)
Икономика на околната среда Курс 2, СФ (Редовно обучение)
Икономика на околната среда Курс 2, ДМПР (Редовно обучение)
Бизнес диагностика Курс 5, БК-СНУ (Дистанционно обучение)
Управление на промяната Курс 5, БК-СНУ (Дистанционно обучение)
Диагностика в агробизнеса Курс 4, АБ (Редовно обучение)
Бизнес консултиране Курс 3, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Иновации в агробизнеса Курс 4, АБ (Редовно обучение)
Социален капитал и социални мрежи в агробизнеса Курс 6, АБ-ДНДО (Редовно обучение)
Социален капитал и социална политика в агробизнеса Курс 5, АБ-СНУ (Редовно обучение)
Социален капитал и социална политика в агробизнеса Курс 5, АБ (Редовно обучение)
Ценови практики и решения Курс 3, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
11:15 13:00 2-314 У Бизнес консултиране 42, 43
13:30 16:00 2-219 Л Ценови практики и решения 28, 29, 30
16:15 19:00 2-317 Л Иновации в агробизнеса 32
Вторник
10:15 13:00 2-224 Л Диагностика в агробизнеса 32
13:30 16:00 2-224 У Иновации в агробизнеса 32
Сряда
09:15 11:00 232 У Ценови практики и решения 29
11:15 13:00 523 У Ценови практики и решения 28
13:30 15:00 232 У Икономика на околната среда 11, 12, 13, 14, 15
Четвъртък
09:15 11:00 523 У Икономика на околната среда 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
11:15 13:00 H-101 У Икономика на околната среда 10, 16, 17, 18, 19
15:15 17:00 302 У Икономика на околната среда 5, 27, 28, 29, 30
Петък
07:30 10:00 2-316 Л Диагностика в агробизнеса 1 32
10:15 13:00 2-316 У Диагностика в агробизнеса 32
2021-02-24 (Сряда)
15:15 16:00 H-208 Л Социален капитал и социални мрежи в агробизнеса 74
16:15 17:00 H-208 У Социален капитал и социални мрежи в агробизнеса 74
2021-02-25 (Четвъртък)
17:15 18:00 H-207 Л Социален капитал и социална политика в агробизнеса 12, 42
18:15 19:00 H-207 У Социален капитал и социална политика в агробизнеса 12, 42
Вид Година Публикация
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 274.
Статия 2019
Trakia Journal of Sciences. Scientific Serial Published by Trakia University. Social Science, Stara Zagora : Trakia University, 17, 2019, Suppl. 1, 471 - 479.
Доклад 2019
Leadership and Management: Integrated Politics of Research and Innovations : LIMEN 2018 : 4th International Scientific-business Conference, December 13, 2018 (4; 2018; Beograd): Conference Proceedings, Belgrade : Association of Economists and Manager of the Balkans, 2019, 612 - 618.
Статия 2019
3rd International Scientific Conference on Economics and Management - EMAN 2019 : How to Cope With Disrupted Times: Selected Papers, 28 March 2019, Ljubljana, Slovenia, Belgrade : Association of Economists and Managers of the Balkans, 2019, 14, 211 - 217.
Статия 2019
3rd International Scientific Conference on Economics and Management - EMAN 2019 : How to Cope With Disrupted Times : Selected Papers, 28 March 2019, Ljubljana, Slovenia, Belgrade : Association of Economists and Managers of the Balkans, 2019, 14, 81 - 89.
Статия 2019
Trakia Journal of Sciences. Scientific Serial Published by Trakia University. Social Science, Stara Zagora : Trakia University, 17, 2019, Suppl. 1, 465 - 470.
Доклад 2018
Устойчиво развитие на лозаро-винарския сектор - предизвикатекства и възможности за растеж : Сборник с доклади от Национална кръгла маса организирана от кат. "Аграрна икономика" в сътрудничество с кат. "Правни науки" при ИУ - Варна, 15 ноември 2018 г., Варна : Наука и икономика, 2018, 59 - 72.
Учебник 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 304 с..
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 2, 2018, 7, 258 - 266.
Доклад 2018
The International Sustainable Tourism and Environment Protection Conference, 22 - 23 November 2018, Edirne, Turkey : Proceeding Book, Edirne, Turkey : Trakya University Publications, 2018, 246 - 250.
Преглед на всички публикации