Икономически университет – Варна

доц. д-р Таня Георгиева

доц. д-р Таня Георгиева
Консултации

Петък, кабинет 519: 13:15-15:15

Дати за неположени изпити

10 мар 2023, кабинет 519: 16:00-18:00

07 апр 2023, кабинет 519: 16:00-18:00

Дисциплина Курс и Специалност
Иновационен мениджмънт Курс 3, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Иновационен мениджмънт Курс 4, ПИМ (Редовно обучение)
Диагностика в агробизнеса Курс 4, АБ (Редовно обучение)
Иновации в агробизнеса Курс 4, АБ (Редовно обучение)
Ценови практики и решения Курс 3, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
11:15 13:00 2-318 У Ценови практики и решения 13
13:30 16:00 2-319 У Иновационен мениджмънт 9
16:15 18:00 2-127 У Ценови практики и решения 12
Вторник
10:15 13:00 2-217 Л Диагностика в агробизнеса 5
Сряда
13:30 16:00 2-320 У Диагностика в агробизнеса 5
Четвъртък
11:15 13:00 2-130 У Иновационен мениджмънт 6
13:30 16:00 2-127 Л Иновации в агробизнеса 5
Петък
07:30 10:00 2-228 Л Диагностика в агробизнеса 1 5
10:15 13:00 2-316 У Иновации в агробизнеса 5
Вид Година Публикация
Статия 2021
Научни трудове. Аграрен университет - Пловдив, Пловдив : Акад. изд. на Аграр. унив. - Пловдив, 63, 2021, 1, 57-68.
Учебник 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 266.
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 274.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 3, 127-135.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 2, 160-168.
Статия 2020
Научни трудове. Аграрен университет - Пловдив [Перспективи пред аграрната наука и иновации за устойчиви продоволствени системи : Юбилейна научна конференция с международно участие, 26 - 28 ноември 2020], Пловдив : Акад. изд. на Аграрарен университет - Пловдив, 62, 2020, 2, 61-70.
Доклад 2019
Leadership and Management: Integrated Politics of Research and Innovations : LIMEN 2018 : 4th International Scientific-business Conference, December 13, 2018 (4; 2018; Beograd): Conference Proceedings, Belgrade : Association of Economists and Manager of the Balkans, 2019, 612 - 618.
Статия 2019
Trakia Journal of Sciences. Scientific Serial Published by Trakia University. Social Science, Stara Zagora : Trakia University, 17, 2019, Suppl. 1, 471 - 479.
Статия 2019
Trakia Journal of Sciences. Scientific Serial Published by Trakia University. Social Science, Stara Zagora : Trakia University, 17, 2019, Suppl. 1, 465 - 470.
Статия 2019
3rd International Scientific Conference on Economics and Management - EMAN 2019 : How to Cope With Disrupted Times : Selected Papers, 28 March 2019, Ljubljana, Slovenia, Belgrade : Association of Economists and Managers of the Balkans, 2019, 14, 81 - 89.
Преглед на всички публикации