Икономически университет - Варна

доц. д-р Таня Георгиева

Консултации

Петък, кабинет 519: 11:00-13:00

Дати за неположени изпити

20 мар 2020, кабинет 519: 11:00-13:00

03 апр 2020, кабинет 519: 11:00-13:00

08 май 2020, кабинет 519: 11:00-13:00

Икономика на околната среда
Диагностика в агробизнеса
Бизнес консултиране
Иновации в агробизнеса
Социален капитал и социални мрежи в агробизнеса
Вид Година Публикация
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 274.
Статия 2019
3rd International Scientific Conference on Economics and Management - EMAN 2019 : How to Cope With Disrupted Times: Selected Papers, 28 March 2019, Ljubljana, Slovenia, Belgrade : Association of Economists and Managers of the Balkans, 2019, 14, 211 - 217.
Статия 2019
3rd International Scientific Conference on Economics and Management - EMAN 2019 : How to Cope With Disrupted Times : Selected Papers, 28 March 2019, Ljubljana, Slovenia, Belgrade : Association of Economists and Managers of the Balkans, 2019, 14, 81 - 89.
Статия 2019
Trakia Journal of Sciences. Scientific Serial Published by Trakia University. Social Science, Stara Zagora : Trakia University, 17, 2019, Suppl. 1, 465 - 470.
Доклад 2019
Leadership and Management: Integrated Politics of Research and Innovations : LIMEN 2018 : 4th International Scientific-business Conference, December 13, 2018 (4; 2018; Beograd): Conference Proceedings, Belgrade : Association of Economists and Manager of the Balkans, 2019, 612 - 618.
Статия 2019
Trakia Journal of Sciences. Scientific Serial Published by Trakia University. Social Science, Stara Zagora : Trakia University, 17, 2019, Suppl. 1, 471 - 479.
Доклад 2018
The International Sustainable Tourism and Environment Protection Conference, 22 - 23 November 2018, Edirne, Turkey : Proceeding Book, Edirne, Turkey : Trakya University Publications, 2018, 246 - 250.
Доклад 2018
Устойчиво развитие на лозаро-винарския сектор - предизвикатекства и възможности за растеж : Сборник с доклади от Национална кръгла маса организирана от кат. "Аграрна икономика" в сътрудничество с кат. "Правни науки" при ИУ - Варна, 15 ноември 2018 г., Варна : Наука и икономика, 2018, 59 - 72.
Учебник 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 304 с..
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 2, 2018, 7, 258 - 266.
Преглед на всички публикации