Икономически университет – Варна

доц. д-р Таня Георгиева

доц. д-р Таня Георгиева
Консултации на място

Сряда, кабинет 519: 12:30-13:30

Онлайн консултации

Понеделник, Линк към стая: meet.google.com/htx-wiid-hco, 07:30-08:30

Дати за неположени изпити

16 окт 2023, кабинет 519: 07:30-08:30

13 ное 2023, кабинет 519: 07:30-08:30

Вид Година Публикация
Доклад 2023
Current Trends and Challenges for Forest-Based Sector: Carbon Neutrality and Bioeconomy : 16th International Scientific Conference WoodEMA 2023, June 14th-16th, Prague, Czech Republic : Proceedings, Prague, Czech Republic : WoodEMA, 2023, 155-159., ISSN(онлайн) 978-953-8446-01-6 / Scopus / Линк
Доклад 2023
Current Trends and Challenges for Forest-Based Sector: Carbon Neutrality and Bioeconomy : 16th International Scientific Conference WoodEMA 2023, June 14th-16th, Prague, Czech Republic : Proceedings, Prague, Czech Republic : WoodEMA, 2023, 231-235., ISSN(онлайн) 978-953-8446-01-6 / Scopus / Линк
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Economic Sciences Series, 11, 2022, 3, 179-188., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 1, 27-36., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Учебник 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 266.
Статия 2021
Научни трудове. Аграрен университет - Пловдив [Ролята на фамилния бизнес за устойчиво развитие = The Role of Family Business for Sustainable Development : Научна конференция, 19 март 2021], Пловдив : Акад. изд. на Аграр. унив. - Пловдив, 63, 2021, 1, 57-68. / Линк
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 3, 127-135.
Статия 2020
Научни трудове. Аграрен университет - Пловдив [Перспективи пред аграрната наука и иновации за устойчиви продоволствени системи : Юбилейна научна конференция с международно участие, 26 - 28 ноември 2020], Пловдив : Акад. изд. на Аграрарен университет - Пловдив, 62, 2020, 2, 61-70.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 2, 160-168.
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 274.
Преглед на всички публикации