Икономически университет – Варна

доц. д-р Мария Станимирова

доц. д-р Мария Станимирова

доц. д-р Мария Станимирова

112

maria_stanimirova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Понеделник, кабинет 112: 08:00-09:00

Онлайн консултации

Вторник, Линк към стая: https://meet.google.com/mkf-bkbe-pjr, 09:00-10:00

Дати за неположени изпити

30 окт 2023, кабинет 112: 08:00-09:00

20 ное 2023, кабинет 112: 08:00-09:00

Дисциплина Курс и Специалност
Аграрен маркетинг Курс 4, АБ (Редовно обучение)
Управление на качеството * Курс 5, БК-СНУ (Дистанционно обучение)
Управление на качеството * Курс 6, БК-ДНДО (Дистанционно обучение)
Управление на качеството * Курс 6, БК-СПН (Дистанционно обучение)
Организация на бизнес консултантската дейност * Курс 5, БК-СНУ (Дистанционно обучение)
Организация на бизнес консултантската дейност * Курс 6, БК-ДНДО (Дистанционно обучение)
Организация на бизнес консултантската дейност * Курс 6, БК-СПН (Дистанционно обучение)
Маркетингови проучвания в аграрния бизнес * Курс 5, АБ (Дистанционно обучение)
Маркетингови проучвания в аграрния бизнес * Курс 5, АБ-СНУ (Дистанционно обучение)
Маркетингови проучвания в аграрния бизнес * Курс 6, АБ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 16:00 2-319 Л Аграрен маркетинг 5
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Бизнес консултиране - СНУ Организация на бизнес консултантската дейност 5 33 тест център онлайн 20.01.2024 13:00 - 15:00
Бизнес консултиране - ДНДО Организация на бизнес консултантската дейност 6 54 тест център онлайн 20.01.2024 13:00 - 15:00
Бизнес консултиране - СПН Организация на бизнес консултантската дейност 6 63 тест център онлайн 20.01.2024 13:00 - 15:00
Аграрен бизнес Маркетингови проучвания в аграрния бизнес 5 31 тест център онлайн 20.01.2024 10:00 - 12:00
Аграрен бизнес - СНУ Маркетингови проучвания в аграрния бизнес 5 32 тест център онлайн 20.01.2024 10:00 - 12:00
Аграрен бизнес - ДНДО Маркетингови проучвания в аграрния бизнес 6 53 тест център онлайн 20.01.2024 10:00 - 12:00
Аграрен бизнес Аграрен маркетинг 4 5 1-56 29.01.2024 15:00 - 16:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Доклад 2023
16th International Scientific Conference WoodEMA 2023, June 14th-16th, 2023, Current Trends and Challenges for Forest-Based Sector: Carbon Neutrality and Bioeconomy : Proceedings of Scientific Papers, Prague : Czech University of Life Sciences Prague, 2023, 51-57., ISBN(печатно) 978-953-8446-01-61 / Линк
Статия 2023
Икономика и управление на селското стопанство = Bulgarian Journal of Agricultural Economics and Management, Институт по аграрна икономика. СА, 67, 2023, 4, 35-44., ISSN(печатно) 0205-3845, ISSN(онлайн) 2534-9872 / Линк
Доклад 2022
Актуални теми в оценителската практика : Сборник доклади от Осмата национална конференция на независимите оценители в България, проведена на 21.05.2022 г., гр. Пловдив, София : Камара на независимите оценители в България, 2022, 130-136 ; 137-161 - презентация ; 162-168., ISSN(онлайн) 2815-262X / Линк
Монография 2022
София : Изд. комплекс УНСС, 2022, глава от книга, 322., ISBN(печатно) 978-619-232-599-2 / Линк
Доклад 2022
24th RSEP International Conference on Economics, Finance & Business, 24-25 February 2022, Holiday Inn Vienna City, Vienna, Austria : Conference Proceedings : Online, Vienna : BC GRUP AS, 2022, 5-15., ISBN(онлайн) 978-605-70583-6-2 / DOI 10.19275/RSEPCONFERENCES153 / Линк
Монография 2021
София : Институт по аграрна икономика. ССА, 2021, 139.
Доклад 2021
Агробизнесът и селските райони - икономика, иновации, растеж, Варна : Наука и икономика, 2021, 23-48.
Доклад 2021
Иноватовно развитие на аграрния бизнес и селските райони : Национална научна конференция с международно участие, 22 април 2021, Изд. комплекс УНСС, 2021, 52-57.
Доклад 2021
Устойчиво управление на поземлените ресурси - съвременни практики и решения : Сборник с доклади от Национална кръгла маса организирана от катедра „Аграрна икономика“ при ИУ - Варна, 15 ноември 2019 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 10-18.
Доклад 2021
Актуални теми в оценителската практика : Седма национална конференция на независимите оценители, 27 ноември 2021 г. : Онлайн, София : Камара на независимите оценители в България, 2021, 82-87.., ISSN(онлайн) 2815-262X
Преглед на всички публикации