Икономически университет – Варна

доц. д-р Мария Станимирова

доц. д-р Мария Станимирова

доц. д-р Мария Станимирова

112

maria_stanimirova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Понеделник, кабинет 112: 08:00-09:00

Онлайн консултации

Вторник, Линк към стая: https://meet.google.com/mkf-bkbe-pjr, 09:00-10:00

Дати за неположени изпити

29 мар 2024, кабинет 112: 09:00-10:00

15 апр 2024, кабинет 112: 09:00-10:00

Дисциплина Курс и Специалност
Бизнес консултиране Курс 3, БМ-АЕ (Редовно обучение)
Бизнес консултиране Курс 3, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Управление на поземлените ресурси в агробизнеса Курс 3, АБ (Редовно обучение)
Академични изследвания Курс 1, АБ (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, СА (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, НИИ (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, ПИМ (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, СМД (Редовно обучение)
Предприемачески маркетинг Курс 4, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Онлайн предприемачество Курс 4, ДМПР (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
09:15 11:00 310 Л Академични изследвания 1 4
13:30 16:00 323 Л Маркетинг 1, 2, 3, 5, 6, 7, 16, 17
16:15 18:00 H-207 У Бизнес консултиране 25, 44
Вторник
10:15 13:00 2-225 Л Управление на поземлените ресурси в агробизнеса 4
Сряда
11:15 13:00 2-226 У Бизнес консултиране 26
13:30 16:00 2-310 Л Предприемачески маркетинг 12, 13
Четвъртък
09:15 11:00 2-219 Л Бизнес консултиране 25, 26, 44
Петък
10:15 13:00 2-224 Л Онлайн предприемачество 10, 11
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Бизнес консултиране - СНУ Маркетингови проучвания 5 33 тест център онлайн 10.05.2024 12:00 - 13:00
Бизнес консултиране - ДНДО Маркетингови проучвания 6 54 тест център онлайн 10.05.2024 12:00 - 14:00
Бизнес консултиране - СПН Маркетингови проучвания 6 63 тест център онлайн 10.05.2024 12:00 - 14:00
Аграрен бизнес Управление на качеството в агробизнеса 5 31 тест център онлайн 17.05.2024 14:00 - 16:00
Аграрен бизнес - СНУ Управление на качеството в агробизнеса 5 32 тест център онлайн 17.05.2024 14:00 - 16:00
Аграрен бизнес - ДНДО Управление на качеството в агробизнеса 6 53 тест център онлайн 17.05.2024 14:00 - 16:00
Маркетинг Предприемачески маркетинг 4 12 1-56 20.05.2024 11:00 - 12:00
Маркетинг Предприемачески маркетинг 4 13 1-56 20.05.2024 10:00 - 11:00
Дигитални медии и ПР Онлайн предприемачество 4 10 1-56 22.05.2024 15:00 - 16:00
Дигитални медии и ПР Онлайн предприемачество 4 11 1-56 22.05.2024 14:00 - 15:00
Бизнес и мениджмънт (с преподаване на английски език) Бизнес консултиране 3 25 1-58 05.06.2024 11:00 - 12:00
Мениджмънт Маркетинг 2 1 1-55 10.06.2024 08:00 - 09:00
Мениджмънт Маркетинг 2 2 1-55 10.06.2024 09:00 - 10:00
Съдебна администрация Маркетинг 2 3 1-55 10.06.2024 10:00 - 11:00
Стокознание и митническа дейност Маркетинг 2 16 1-56 10.06.2024 13:00 - 14:00
Стокознание и митническа дейност Маркетинг 2 17 1-56 10.06.2024 14:00 - 15:00
Бизнес икономика Маркетинг 2 5 1-55 14.06.2024 10:00 - 11:00
Недвижими имоти и инвестиции Маркетинг 2 6 1-55 14.06.2024 09:00 - 10:00
Предприемачество и инвестиционен мениджмънт Маркетинг 2 7 1-55 14.06.2024 08:00 - 09:00
Аграрен бизнес Управление на поземлените ресурси в агробизнеса 3 4 1-56 20.06.2024 11:00 - 12:00
Дата Час Зала Бележки
28.05.2024 14:00 - 15:00 1-55
28.05.2024 15:00 - 17:00 тест център онлайн
29.05.2024 14:00 - 15:00 1-55
29.05.2024 15:00 - 17:00 тест център онлайн
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Доклад 2023
16th International Scientific Conference WoodEMA 2023, June 14th-16th, 2023, Current Trends and Challenges for Forest-Based Sector: Carbon Neutrality and Bioeconomy : Proceedings of Scientific Papers, Prague : Czech University of Life Sciences Prague, 2023, 51-57., ISBN(печатно) 978-953-8446-01-61 / Линк
Статия 2023
Икономика и управление на селското стопанство = Bulgarian Journal of Agricultural Economics and Management, Институт по аграрна икономика. СА, 67, 2023, 4, 35-44., ISSN(печатно) 0205-3845, ISSN(онлайн) 2534-9872 / Линк
Доклад 2022
24th RSEP International Conference on Economics, Finance & Business, 24-25 February 2022, Holiday Inn Vienna City, Vienna, Austria : Conference Proceedings : Online, Vienna : BC GRUP AS, 2022, 5-15., ISBN(онлайн) 978-605-70583-6-2 / DOI 10.19275/RSEPCONFERENCES153 / Линк
Доклад 2022
Актуални теми в оценителската практика : Сборник доклади от Осмата национална конференция на независимите оценители в България, проведена на 21.05.2022 г., гр. Пловдив, София : Камара на независимите оценители в България, 2022, 130-136 ; 137-161 - презентация ; 162-168., ISSN(онлайн) 2815-262X / Линк
Монография 2022
София : Изд. комплекс УНСС, 2022, глава от книга, 322., ISBN(печатно) 978-619-232-599-2 / Линк
Доклад 2021
Иноватовно развитие на аграрния бизнес и селските райони : Национална научна конференция с международно участие, 22 април 2021, Изд. комплекс УНСС, 2021, 52-57.
Доклад 2021
Устойчиво управление на поземлените ресурси - съвременни практики и решения : Сборник с доклади от Национална кръгла маса организирана от катедра „Аграрна икономика“ при ИУ - Варна, 15 ноември 2019 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 10-18.
Доклад 2021
Актуални теми в оценителската практика : Седма национална конференция на независимите оценители, 27 ноември 2021 г. : Онлайн, София : Камара на независимите оценители в България, 2021, 82-87.., ISSN(онлайн) 2815-262X
Други 2021
Варна : Славена, 2021, 88.
Монография 2021
София : Институт по аграрна икономика. ССА, 2021, 139.
Преглед на всички публикации