Икономически университет - Варна

доц. д-р Мария Станимирова

доц. д-р Мария Станимирова

311

0882164690

0882164690

maria_stanimirova@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Четвъртък, кабинет 311: 11:00-13:00

Консултации

Вторник, кабинет 311: 08:15-10:15

Дати за неположени изпити

11 мар 2020, кабинет 232: 13:30-15:00

15 апр 2020, кабинет 232: 13:30-15:00

04 май 2020, кабинет 319: 13:30-15:00

Дисциплина Курс и Специалност
Спецсеминар Курс 4, Аграрен бизнес (Редовно обучение)
Маркетингови проучвания Курс 5, (Дистанционно обучение)
Маркетингови проучвания Курс 6, (Дистанционно обучение)
Бизнес консултиране Курс 3, Международен бизнес (с преподаване на английски език) (Редовно обучение)
Управление на поземлените ресурси в агробизнеса Курс 3, Аграрен бизнес (Редовно обучение)
Управление на качеството в агробизнеса Курс 5, (Редовно обучение)
Управление на качеството в агробизнеса Курс 5, (Редовно обучение)
Управление на качеството в агробизнеса Курс 6, (Редовно обучение)
Магистърски семинар Курс 5, (Дистанционно обучение)
Магистърски семинар Курс 5, (Редовно обучение)
Магистърски семинар Курс 5, (Редовно обучение)
Магистърски семинар Курс 6, (Редовно обучение)
Магистърски семинар Курс 6, (Дистанционно обучение)
Маркетинг Курс 2, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, Счетоводство и финанси (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, Аграрен бизнес (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, Стокознание и митническа дейност (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 16:00 319 Л Управление на качеството в агробизнеса 15, 16, 56
16:15 19:00 319 Л Магистърски семинар 15, 16, 56
Вторник
10:15 13:00 128 Л Маркетинг 1, 2, 3, 4, 5, 18, 21, 22
Сряда
13:30 16:00 232 Л Управление на поземлените ресурси в агробизнеса 32
16:15 19:00 H-210 Л Спецсеминар 20
Четвъртък
09:15 11:00 222 Л Бизнес консултиране 45, 46
Вид Година Публикация
Доклад 2019
Information Society and Sustainable Development : 6th International Conference : ISSD 2019 : Proceedings, May 10 - 11, 2019, Târgu-Jiu, Romania : Acad. Bancusi Publ. House, 2019, 4.
Доклад 2018
Предизвикателства пред аграрния бизнес и селските райони : Младежка научна конференция с международно участие, 7 юни 2018 : Сборник с доклади, София : Изд. комплекс УНСС , 2018, 147 - 151.
Доклад 2018
Information Society and Sustainable Development : 5th International Conference : ISSD 2018, Târgu-Jiu, Romania : Acad. Bancusi Publ. House, 2018, 4.
Доклад 2017
Агробизнесът и селските райони – икономика, иновации и растеж: Сборник с доклади, Варна: Наука и икономика, 2017, с. 36 - 43.
Статия 2017
Business and Regional Development: 4th International Scientific Conference, Stara Zagora: Trakia University, 2017, 12.
Доклад 2016
Втора национална конференция на независимите оценители в България. Актуални въпроси на оценителската практика, Русе: Арт Принт, 2016, 8 - 23.
Учебник 2016
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2016. - 290 с.
Учебник 2016
Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2016. - 240 с. : с табл., диагр.
Статия 2016
Inquiry, 2, 2016, 1.
Други 2015
// Наръчник за изграждане на иновативна партньорска мрежа за устойчиво взаимодействие университет - бизнес. - София : Диджитал Маркетинг Груп ЕООД, 2015. - с. 9 - 26.
Преглед на всички публикации