Икономически университет - Варна

доц. д-р Мария Станимирова

доц. д-р Мария Станимирова

311

0882164690

0882164690

maria_stanimirova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 311: 11:00-13:00

Сряда, кабинет 311: 13:00-15:00

Дисциплина Курс и Специалност
Аграрен маркетинг Курс 4, Аграрен бизнес (Редовно обучение)
Организация на бизнес консултантската дейност Курс 5, Бизнес икономика - СПНУ (Редовно обучение)
Организация на бизнес консултантската дейност Курс 5, Бизнес икономика (Редовно обучение)
Маркетингови проучвания Курс 5, Бизнес консултиране - СПНУ (Дистанционно обучение)
Маркетингови проучвания Курс 6, Бизнес консултиране - ДНДО (Дистанционно обучение)
Магистърски семинар Курс 5, Аграрен бизнес (Редовно обучение)
Магистърски семинар Курс 5, Бизнес консултиране - СПНУ (Дистанционно обучение)
Магистърски семинар Курс 5, Аграрен бизнес - СПНУ (Редовно обучение)
Магистърски семинар Курс 6, Бизнес консултиране - ДНДО (Дистанционно обучение)
Магистърски семинар Курс 6, Аграрен бизнес - ДНДО (Редовно обучение)
Маркетингови проучвания в аграрния бизнес Курс 5, Аграрен бизнес (Редовно обучение)
Маркетингови проучвания в аграрния бизнес Курс 5, Аграрен бизнес - СПНУ (Редовно обучение)
Маркетингови проучвания в аграрния бизнес Курс 6, Аграрен бизнес - ДНДО (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
10:15 13:00 H-207 Л Аграрен маркетинг 20
Четвъртък
07:30 10:00 319 Л Маркетингови проучвания в аграрния бизнес 2 15, 15, 16, 16, 56, 56
10:15 13:00 319 Л Маркетингови проучвания в аграрния бизнес 15, 16, 56
2019-10-15 (Вторник)
14:15 15:00 Н-107 Л Организация на бизнес консултантската дейност 13, 48
15:15 16:00 Н-107 У Организация на бизнес консултантската дейност 13, 48
09:15 13:00 H-104 Л Маркетингови проучвания 43, 72
2020-02-12 (Сряда)
15:15 18:00 H-208 Л Магистърски семинар 43, 72
2020-02-13 (Четвъртък)
13:30 16:00 H-104 Л Маркетингови проучвания 43, 72
2020-02-14 (Петък)
13:30 15:00 H-104 Л Маркетингови проучвания 43, 72
15:15 18:00 H-104 Л Магистърски семинар 43, 72
Вид Година Публикация
Доклад 2019
Information Society and Sustainable Development : 6th International Conference : ISSD 2019 : Proceedings, May 10 - 11, 2019, Târgu-Jiu, Romania : Acad. Bancusi Publ. House, 2019, 4.
Доклад 2018
Предизвикателства пред аграрния бизнес и селските райони : Младежка научна конференция с международно участие, 7 юни 2018 : Сборник с доклади, София : Изд. комплекс УНСС , 2018, 147 - 151.
Доклад 2018
Information Society and Sustainable Development : 5th International Conference : ISSD 2018, Târgu-Jiu, Romania : Acad. Bancusi Publ. House, 2018, 4.
Доклад 2017
Агробизнесът и селските райони – икономика, иновации и растеж: Сборник с доклади, Варна: Наука и икономика, 2017, с. 36 - 43.
Статия 2017
Business and Regional Development: 4th International Scientific Conference, Stara Zagora: Trakia University, 2017, 12.
Статия 2016
Inquiry, 2, 2016, 1.
Учебник 2016
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2016. - 290 с.
Доклад 2016
Втора национална конференция на независимите оценители в България. Актуални въпроси на оценителската практика, Русе: Арт Принт, 2016, 8 - 23.
Учебник 2016
Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2016. - 240 с. : с табл., диагр.
Доклад 2015
// Наръчник за изграждане на иновативна партньорска мрежа за устойчиво взаимодействие университет - бизнес. - София : Диджитал Маркетинг Груп ЕООД, 2015. - с. 27 - 32.
Преглед на всички публикации