Икономически университет – Варна

доц. д-р Мария Станимирова

доц. д-р Мария Станимирова

112

0882164690

maria_stanimirova@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Сряда, кабинет 112: 09:30-11:30

Консултации

Вторник, кабинет 112: 08:15-10:15

Дати за неположени изпити

17 ное 2020, кабинет 112; https://meet.google.com/mkf-bkbe-pjr: 09:00-10:00

01 дек 2020, кабинет 112; https://meet.google.com/mkf-bkbe-pjr: 09:00-10:00

Дисциплина Курс и Специалност
Аграрен маркетинг Курс 4, АБ (Редовно обучение)
Маркетингови проучвания Курс 5, БК-СНУ (Дистанционно обучение)
Магистърски семинар Курс 5, БК-СНУ (Дистанционно обучение)
Магистърски семинар Курс 6, АБ-ДНДО (Редовно обучение)
Маркетингови проучвания в аграрния бизнес Курс 5, АБ-СНУ (Редовно обучение)
Маркетингови проучвания в аграрния бизнес Курс 6, АБ-ДНДО (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
2021-02-08 (Понеделник)
13:30 17:00 Е-Н103 Л Маркетингови проучвания 41
2021-02-10 (Сряда)
10:15 13:00 Е-Н104 Л Магистърски семинар 41
2021-02-11 (Четвъртък)
13:30 16:00 Е-304 Л Маркетингови проучвания 41
2021-02-12 (Петък)
09:15 11:00 Е–Н208 Л Маркетингови проучвания 41
2021-02-13 (Събота)
16:15 19:00 Е–Н208 У Магистърски семинар 41
Вид Година Публикация
Доклад 2019
Information Society and Sustainable Development : 6th International Conference : ISSD 2019 : Proceedings, May 10 - 11, 2019, Târgu-Jiu, Romania : Acad. Bancusi Publ. House, 2019, 4.
Доклад 2018
Information Society and Sustainable Development : 5th International Conference : ISSD 2018, Târgu-Jiu, Romania : Acad. Bancusi Publ. House, 2018, 4.
Доклад 2018
Предизвикателства пред аграрния бизнес и селските райони : Младежка научна конференция с международно участие, 7 юни 2018 : Сборник с доклади, София : Изд. комплекс УНСС , 2018, 147 - 151.
Статия 2017
Business and Regional Development: 4th International Scientific Conference, Stara Zagora: Trakia University, 2017, 12.
Доклад 2017
Агробизнесът и селските райони – икономика, иновации и растеж: Сборник с доклади, Варна: Наука и икономика, 2017, с. 36 - 43.
Учебник 2016
Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2016. - 240 с. : с табл., диагр.
Статия 2016
Inquiry, 2, 2016, 1.
Учебник 2016
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2016. - 290 с.
Доклад 2016
Втора национална конференция на независимите оценители в България. Актуални въпроси на оценителската практика, Русе: Арт Принт, 2016, 8 - 23.
Други 2015
// Наръчник за изграждане на иновативна партньорска мрежа за устойчиво взаимодействие университет - бизнес. - София : Диджитал Маркетинг Груп ЕООД, 2015. - с. 9 - 26.
Преглед на всички публикации