Икономически университет – Варна

доц. д-р Мария Станимирова

доц. д-р Мария Станимирова

доц. д-р Мария Станимирова

112

0882164690

maria_stanimirova@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Понеделник, кабинет 112: 08:00-10:00

Консултации

Сряда, кабинет 112: 09:00-11:00

Дати за неположени изпити

31 мар 2021, кабинет 112; https://meet.google.com/mkf-bkbe-pjr: 09:00-10:00

14 апр 2021, кабинет 112; https://meet.google.com/mkf-bkbe-pjr: 09:00-10:00

Дисциплина Курс и Специалност
Бизнес консултиране Курс 3, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Управление на поземлените ресурси в агробизнеса Курс 3, АБ (Редовно обучение)
Управление на качеството в агробизнеса Курс 5, АБ (Редовно обучение)
Управление на качеството в агробизнеса Курс 5, АБ-СНУ (Редовно обучение)
Управление на качеството в агробизнеса Курс 6, АБ-ДНДО (Редовно обучение)
Магистърски семинар Курс 5, БК-СНУ (Дистанционно обучение)
Магистърски семинар Курс 5, АБ (Редовно обучение)
Магистърски семинар Курс 5, АБ-СНУ (Редовно обучение)
Магистърски семинар Курс 6, АБ-ДНДО (Редовно обучение)
Академични изследвания Курс 1, АБ (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, СФ (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, СМД (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, СО (Редовно обучение)
Академични изследвания Курс 1, СА (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 H-101 Л Управление на поземлените ресурси в агробизнеса 18
Вторник
08:15 10:00 H-102 Л Академични изследвания 2 4
08:15 10:00 H-102 Л Академични изследвания 1 5
13:30 16:00 Е–Н207 Л Маркетинг 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
Сряда
11:15 13:00 232 Л Бизнес консултиране 42, 43
2021-02-16 (Вторник)
10:15 11:00 H-104 Л Управление на качеството в агробизнеса 12, 42, 74
2021-02-24 (Сряда)
13:30 15:00 221 Л Магистърски семинар 12, 42, 74
Вид Година Публикация
Доклад 2019
Information Society and Sustainable Development : 6th International Conference : ISSD 2019 : Proceedings, May 10 - 11, 2019, Târgu-Jiu, Romania : Acad. Bancusi Publ. House, 2019, 4.
Доклад 2018
Предизвикателства пред аграрния бизнес и селските райони : Младежка научна конференция с международно участие, 7 юни 2018 : Сборник с доклади, София : Изд. комплекс УНСС , 2018, 147 - 151.
Доклад 2018
Information Society and Sustainable Development : 5th International Conference : ISSD 2018, Târgu-Jiu, Romania : Acad. Bancusi Publ. House, 2018, 4.
Доклад 2017
Агробизнесът и селските райони – икономика, иновации и растеж: Сборник с доклади, Варна: Наука и икономика, 2017, с. 36 - 43.
Статия 2017
Business and Regional Development: 4th International Scientific Conference, Stara Zagora: Trakia University, 2017, 12.
Статия 2016
Inquiry, 2, 2016, 1.
Учебник 2016
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2016. - 290 с.
Доклад 2016
Втора национална конференция на независимите оценители в България. Актуални въпроси на оценителската практика, Русе: Арт Принт, 2016, 8 - 23.
Учебник 2016
Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2016. - 240 с. : с табл., диагр.
Доклад 2015
Юбилейна научно – практическа конференция: Aгробизнесът и селските райони – настояще и бъдещо развитие, Варна: ГеаПринт, 2015.
Преглед на всички публикации