Икономически университет – Варна

доц. д-р Мария Станимирова

доц. д-р Мария Станимирова

доц. д-р Мария Станимирова

112

0882164690

maria_stanimirova@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Понеделник, кабинет 112: 08:00-10:00

Консултации

Сряда, кабинет 112: 08:00-10:00

Дати за неположени изпити

08 ное 2021, кабинет 112; https://meet.google.com/mkf-bkbe-pjr: 08:30-09:30

15 ное 2021, кабинет 112; https://meet.google.com/mkf-bkbe-pjr: 08:30-09:30

Дисциплина Курс и Специалност
Спецсеминар Курс 4, АБ (Редовно обучение)
Аграрен маркетинг Курс 4, АБ (Редовно обучение)
Управление на качеството Курс 5, БК-СНУ (Дистанционно обучение)
Организация на бизнес консултантската дейност Курс 5, БК-СНУ (Дистанционно обучение)
Бизнес консултиране Курс 6, МБМ-Англ.Ез (Редовно обучение)
Управление на природните ресурси Курс 5, Еко-СНУ (Задочно обучение)
Системи за управление на околната среда и безопасността Курс 5, Еко-СНУ (Задочно обучение)
Маркетинг Курс 2, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, АБ (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, НИИ (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, ПА (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, ПИМ (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, СА (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
13:30 16:00 H-209 Л Аграрен маркетинг 18
Сряда
13:30 15:00 H-207 Л Спецсеминар 18
Четвъртък
07:30 10:00 H-208 Л Бизнес консултиране 50
10:15 13:00 Е-Н101 Л Маркетинг 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Петък
16:15 19:00 H-102 У Бизнес консултиране 50
2021-11-26 (Петък)
09:00 11:46 223 Л Управление на природните ресурси 23
2021-11-27 (Събота)
15:00 18:38 H-208 Л Системи за управление на околната среда и безопасността 23
2021-11-28 (Неделя)
15:00 17:46 H-208 Л Управление на природните ресурси 23
2021-11-29 (Понеделник)
16:30 18:38 2-132 Л Системи за управление на околната среда и безопасността 23
2021-11-30 (Вторник)
16:30 19:16 H-209 Л Системи за управление на околната среда и безопасността 23
2021-12-01 (Сряда)
09:00 11:46 305 Л Управление на природните ресурси 23
2021-12-03 (Петък)
12:38 14:46 319 Л Системи за управление на околната среда и безопасността 23
Вид Година Публикация
Други 2021
Варна : Славена, 2021, 88.
Доклад 2021
Устойчиво управление на поземлените ресурси - съвременни практики и решения : Сборник с доклади от Национална кръгла маса организирана от катедра „Аграрна икономика“ при ИУ - Варна, 15 ноември 2019 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 10-18.
Доклад 2021
Агробизнесът и селските райони - икономика, иновации, растеж, Варна : Наука и икономика, 2021, 23-48.
Доклад 2021
Иноватовно развитие на аграрния бизнес и селските райони : Национална научна конференция с международно участие, 22 април 2021, Изд. комплекс УНСС, 2021, 52-57.
Монография 2021
София : Институт по аграрна икономика. ССА, 2021, 139.
Монография 2020
София : Институт по аграрна икономика. СА, 2020, 126.
Доклад 2019
Information Society and Sustainable Development : 6th International Conference : ISSD 2019 : Proceedings, May 10 - 11, 2019, Târgu-Jiu, Romania : Acad. Bancusi Publ. House, 2019, 4.
Доклад 2018
Предизвикателства пред аграрния бизнес и селските райони : Младежка научна конференция с международно участие, 7 юни 2018 : Сборник с доклади, София : Изд. комплекс УНСС , 2018, 147 - 151.
Доклад 2018
Information Society and Sustainable Development : 5th International Conference : ISSD 2018, Târgu-Jiu, Romania : Acad. Bancusi Publ. House, 2018, 4.
Доклад 2017
Агробизнесът и селските райони – икономика, иновации и растеж: Сборник с доклади, Варна: Наука и икономика, 2017, с. 36 - 43.
Преглед на всички публикации