Икономически университет - Варна

доц. д-р Мария Станимирова

доц. д-р Мария Станимирова

311

0882164690

maria_stanimirova@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Четвъртък, кабинет 311: 11:00-13:00

Консултации

Вторник, кабинет 311: 08:15-10:15

Дати за неположени изпити

11 мар 2020, кабинет 232: 13:30-15:00

15 апр 2020, кабинет 232: 13:30-15:00

04 май 2020, кабинет 319: 13:30-15:00

Спецсеминар
Бизнес консултиране
Управление на поземлените ресурси в агробизнеса
Управление на качеството в агробизнеса
Магистърски семинар
Маркетинг
Вид Година Публикация
Доклад 2019
Information Society and Sustainable Development : 6th International Conference : ISSD 2019 : Proceedings, May 10 - 11, 2019, Târgu-Jiu, Romania : Acad. Bancusi Publ. House, 2019, 4.
Доклад 2018
Information Society and Sustainable Development : 5th International Conference : ISSD 2018, Târgu-Jiu, Romania : Acad. Bancusi Publ. House, 2018, 4.
Доклад 2018
Предизвикателства пред аграрния бизнес и селските райони : Младежка научна конференция с международно участие, 7 юни 2018 : Сборник с доклади, София : Изд. комплекс УНСС , 2018, 147 - 151.
Доклад 2017
Агробизнесът и селските райони – икономика, иновации и растеж: Сборник с доклади, Варна: Наука и икономика, 2017, с. 36 - 43.
Статия 2017
Business and Regional Development: 4th International Scientific Conference, Stara Zagora: Trakia University, 2017, 12.
Доклад 2016
Втора национална конференция на независимите оценители в България. Актуални въпроси на оценителската практика, Русе: Арт Принт, 2016, 8 - 23.
Учебник 2016
Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2016. - 240 с. : с табл., диагр.
Статия 2016
Inquiry, 2, 2016, 1.
Учебник 2016
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2016. - 290 с.
Доклад 2015
Първа национална конференция на независимите оценители в България, Варна: Паус, 2015.
Преглед на всички публикации