Икономически университет – Варна

доц. д-р Мария Станимирова

доц. д-р Мария Станимирова

доц. д-р Мария Станимирова

112

0882164690

maria_stanimirova@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Понеделник, кабинет 112: 08:00-10:00

Консултации

Петък, кабинет 112: 08:00-10:00

Дати за неположени изпити

27 мар 2023, кабинет 112: 09:00-10:00

24 апр 2023, кабинет 112: 09:00-10:00

Дисциплина Курс и Специалност
Бизнес консултиране Курс 3, БМ-АЕ (Редовно обучение)
Бизнес консултиране Курс 3, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Управление на поземлените ресурси в агробизнеса Курс 3, АБ (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, СА (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, НИИ (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, ПИМ (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, СМД (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 H-207 Л Управление на поземлените ресурси в агробизнеса 5
Вторник
13:30 16:00 128 Л Маркетинг 1, 2, 3, 5, 6, 7, 16, 17
Сряда
13:30 15:00 2-220 Л Бизнес консултиране 26, 27
Четвъртък
10:15 12:00 2-225 У Бизнес консултиране 27
Петък
15:15 17:00 2-225 У Бизнес консултиране 26
Вид Година Публикация
Статия 2023
Икономика и управление на селското стопанство = Bulgarian Journal of Agricultural Economics and Management, Институт по аграрна икономика. СА, 67, 2023, 4, 35-44., ISSN(печатно) 0205-3845, ISSN(онлайн) 2534-9872 / Линк
Доклад 2022
Актуални теми в оценителската практика : Сборник доклади от Осмата национална конференция на независимите оценители в България, проведена на 21.05.2022 г., гр. Пловдив, София : Камара на независимите оценители в България, 2022, 130-136 ; 137-161 - презентация ; 162-168., ISSN(онлайн) 2815-262X / Линк
Доклад 2022
24th RSEP International Conference on Economics, Finance & Business, 24-25 February 2022, Holiday Inn Vienna City, Vienna, Austria : Conference Proceedings : Online, Vienna : BC GRUP AS, 2022, 5-15., ISBN(онлайн) 978-605-70583-6-2 / DOI 10.19275/RSEPCONFERENCES153 / Линк
Други 2021
Варна : Славена, 2021, 88.
Доклад 2021
Иноватовно развитие на аграрния бизнес и селските райони : Национална научна конференция с международно участие, 22 април 2021, Изд. комплекс УНСС, 2021, 52-57.
Доклад 2021
Устойчиво управление на поземлените ресурси - съвременни практики и решения : Сборник с доклади от Национална кръгла маса организирана от катедра „Аграрна икономика“ при ИУ - Варна, 15 ноември 2019 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 10-18.
Монография 2021
София : Институт по аграрна икономика. ССА, 2021, 139.
Доклад 2021
Актуални теми в оценителската практика : Седма национална конференция на независимите оценители, 27 ноември 2021 г. : Онлайн, София : Камара на независимите оценители в България, 2021, 82-87.., ISSN(онлайн) 2815-262X
Доклад 2021
Агробизнесът и селските райони - икономика, иновации, растеж, Варна : Наука и икономика, 2021, 23-48.
Монография 2020
София : Институт по аграрна икономика. СА, 2020, 126.
Преглед на всички публикации