Икономически университет – Варна

доц. д-р Теодорина Турлакова

доц. д-р Теодорина Турлакова

доц. д-р Теодорина Турлакова

442

0882165160

tturlakova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 442: 10:15-11:15

Вторник, кабинет 442: 13:00-14:00

Дати за неположени изпити

15 мар 2022, кабинет 442: 13:00-15:00

12 апр 2022, кабинет 442: 13:00-15:00

Дисциплина Курс и Специалност
Търговско предприемачество Курс 3, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Спецсеминар Курс 4, АБ (Редовно обучение)
Ценови решения в бизнеса Курс 5, БК-СНУ (Дистанционно обучение)
Ценови решения в бизнеса Курс 6, БК-ДНДО (Дистанционно обучение)
Аграрна политика Курс 5, АБ-СНУ (Дистанционно обучение)
Аграрна политика Курс 6, АБ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Предприемачество в агробизнеса Курс 4, АБ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
08:15 11:00 304 Л Търговско предприемачество 14, 15
13:30 16:00 2-317 Л Предприемачество в агробизнеса 5
Четвъртък
13:30 15:00 2-320 У Търговско предприемачество 14
Петък
11:15 13:00 2-316 У Предприемачество в агробизнеса 5
13:30 15:00 2-316 Л Спецсеминар 5
2022-10-06 (Четвъртък)
15:15 18:00 Е-2-1 Л Ценови решения в бизнеса 31, 58
2022-10-09 (Неделя)
15:15 18:00 Е-6 Л Ценови решения в бизнеса 31, 58
2022-10-11 (Вторник)
12:15 15:00 Е-8 У Ценови решения в бизнеса 31, 58
2022-10-12 (Сряда)
11:15 13:00 Е-9 У Ценови решения в бизнеса 31, 58
13:30 15:00 Е-9 У Ценови решения в бизнеса 31, 58
15:15 18:00 Е-8 Л Аграрна политика 30, 63
18:15 19:00 Е-1 У Аграрна политика 30, 63
2022-10-13 (Четвъртък)
09:15 12:00 Е-2-7 Л Аграрна политика 30, 63
17:15 19:00 Е-1 У Аграрна политика 30, 63
2022-10-15 (Събота)
09:15 12:00 Е-5 Л Аграрна политика 30, 63
13:30 15:00 Е-6 У Ценови решения в бизнеса 31, 58
2022-10-19 (Сряда)
15:15 18:00 Е-2 У Аграрна политика 30, 63
Вид Година Публикация
Монография 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 206.
Доклад 2021
Sixth International Scientific Conference : Business and Regional Development , EDP Sciences, 2021, 01008 - 1-7. - (SHS Web of Conferences ; 120). / DOI 10.1051/shsconf/202112001008 / Линк
Учебник 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 266.
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna , 10, 2021, 1, 90-96., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Доклад 2021
Устойчиво управление на поземлените ресурси - съвременни практики и решения : Сборник с доклади от Национална кръгла маса организирана от катедра „Аграрна икономика“ при ИУ - Варна, 15 ноември 2019 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 115-124.
Статия 2020
Вопросы современной науки и практики. Университет им. В. И. Вернадского, Тамбов : Тамбовский государственный технический университет, 2020, 3(77), 100 - 110.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : T. 2, Варна : Наука и икономика, 2, 2020, 645 - 656.
Статия 2020
Българската мечта - позитивната концепция : Научно-практическа конференция : [Сборник статии], София : НБУ, 2020, 349 - 360. - (Пор. Лидерство, общество, стратегически визии ; 1).
Доклад 2019
19 International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2019 : Conference Proceedings, 9 - 11 December 2019, Vienna, Austria : Vol. 19. Energy and Clean Technologies. Iss. 4.2. Nuclear Technologies, Recycling Air Pollution and Climate Change, Modern Energy and Power Sourses, Sofia : STEF92 Technology Ltd., 19, 2019, 4.2, 235 - 240.
Доклад 2019
Устойчиво управление на човешките ресурси в съвременната икономическа реалност : Сборник с доклади от Национална кръгла маса, 25 окт. 2019, Варна : Наука и икономика, 2019, 35 - 47.
Преглед на всички публикации