Икономически университет - Варна

доц. д-р Теодорина Турлакова

доц. д-р Теодорина Турлакова

442

0882165160

tturlakova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Сряда, кабинет 442: 12:30-13:30

Сряда, кабинет 442: 16:00-17:00

Дати за неположени изпити

25 мар 2020, кабинет Н-210: 13:30-16:00

29 апр 2020, кабинет Н-210: 13:30-16:00

20 май 2020, кабинет Н-210: 13:30-16:00

Икономика на околната среда
Ценообразуване в аграрния бизнес
Вид Година Публикация
Доклад 2019
Устойчиво управление на човешките ресурси в съвременната икономическа реалност : Сборник с доклади от Национална кръгла маса, 25 окт. 2019, Варна : Наука и икономика, 2019, 35 - 47.
Статия 2019
Trakia Journal of Sciences. Scientific Serial Published by Trakia University. Social Science, Stara Zagora : Trakia University, 17, 2019, Suppl. 1, 471 - 479.
Статия 2019
Trakia Journal of Sciences. Scientific Serial Published by Trakia University. Social Science , Stara Zagora : Trakia University, 17, 2019, Suppl. 1, 171 - 175.
Доклад 2018
Регионална икономика и устойчиво развитие : Сборник с доклади от научна конференция, орг. от НИИ при ИУ - Варна, 17 ноември 2017 г. : Т. 1 , Варна : Наука и икономика, 1, 2018, 238 - 250.
Доклад 2018
The International Sustainable Tourism and Environment Protection Conference, 22 - 23 November 2018 - Edirne, Turkey : Proceeding Book, Edirne, Turkey: Trakya University Publications, 2018, 240 - 245.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки. [Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series], Варна : Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 1, 39 - 46.
Статия 2018
Science and World : International Scientific Journal, Volgograd : Publ. House Scientific Survey, 1, 2018, 4(56), pp. 64 - 67.
Доклад 2017
The Second Conference On Innovative Teaching Methods (ITM 2017), Varna: Publishing house “Science and economics”, 2017, 202-205.
Статия 2017
Nauka-rastudent.ru: Научно-практический журнал, ИП Козлов, 41, 2017, 5.
Статия 2017
Наука и мир, Научное обозрение, 2, 2017, 4 (44), 76-79.
Преглед на всички публикации