Икономически университет – Варна

доц. д-р Теодорина Турлакова

доц. д-р Теодорина Турлакова

доц. д-р Теодорина Турлакова

442

0882165160

tturlakova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 442: 16:15-18:15

Дисциплина Курс и Специалност
Спецсеминар Курс 4, АБ (Редовно обучение)
Икономика на околната среда Курс 2, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Икономика на околната среда Курс 2, БИС (Редовно обучение)
Икономика на околната среда Курс 2, АБ (Редовно обучение)
Икономика на околната среда Курс 2, ПИМ (Редовно обучение)
Икономика на околната среда Курс 2, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Икономика на околната среда Курс 2, СА (Редовно обучение)
Икономика на околната среда Курс 2, СМД (Редовно обучение)
Икономика на околната среда Курс 2, ИБП (Редовно обучение)
Икономика на околната среда Курс 2, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Икономика на околната среда Курс 2, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Икономика на околната среда Курс 2, СО (Редовно обучение)
Икономика на околната среда Курс 2, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Икономика на околната среда Курс 2, ДМПР (Редовно обучение)
Икономика на околната среда Курс 2, МИО (Редовно обучение)
Икономика на околната среда Курс 2, НИИ (Редовно обучение)
Икономика на околната среда Курс 2, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Икономика на околната среда Курс 2, ПА (Редовно обучение)
Икономика на околната среда Курс 2, З.И ОС. (Редовно обучение)
Икономика на околната среда Курс 2, СФ (Редовно обучение)
Икономика на околната среда Курс 2, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Аграрна политика Курс 5, АБ-СНУ (Редовно обучение)
Аграрна политика Курс 6, АБ-ДНДО (Редовно обучение)
Основи на аграрния бизнес Курс 3, АБ (Редовно обучение)
Основи на аграрния бизнес Курс 5, АБ-СНУ (Редовно обучение)
Основи на аграрния бизнес Курс 6, АБ-ДНДО (Редовно обучение)
Предприемачество в агробизнеса Курс 4, АБ (Редовно обучение)
Ценообразуване в аграрния бизнес Курс 4, АБ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 16:00 2-317 Л Ценообразуване в аграрния бизнес 32
Четвъртък
10:15 13:00 2-316 У Ценообразуване в аграрния бизнес 32
13:30 16:00 2-316 Л Спецсеминар 32
Петък
11:15 13:00 Е–Н207 Л Икономика на околната среда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40
Вид Година Публикация
Статия 2020
Българската мечта - позитивната концепция : Научно-практическа конференция : [Сборник статии], София : НБУ, 2020, 349 - 360. - (Пор. Лидерство, общество, стратегически визии ; 1).
Статия 2020
Вопросы современной науки и практики. Университет им. В. И. Вернадского, Тамбов : Тамбовский государственный технический университет, 2020, 3(77), 100 - 110.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : T. 2, Варна : Наука и икономика, 2, 2020, 645 - 656.
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 8, 2019, 1, 202 - 209.
Доклад 2019
Устойчиво управление на човешките ресурси в съвременната икономическа реалност : Сборник с доклади от Национална кръгла маса, 25 окт. 2019, Варна : Наука и икономика, 2019, 35 - 47.
Доклад 2019
19 International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2019 : Conference Proceedings, 9 - 11 December 2019, Vienna, Austria : Vol. 19. Energy and Clean Technologies. Iss. 4.2. Nuclear Technologies, Recycling Air Pollution and Climate Change, Modern Energy and Power Sourses, Sofia : STEF92 Technology Ltd., 19, 2019, 4.2, 235 - 240.
Статия 2019
Trakia Journal of Sciences. Scientific Serial Published by Trakia University. Social Science, Stara Zagora : Trakia University, 17, 2019, Suppl. 1, 471 - 479.
Статия 2019
19 International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2019 : Conference Proceedings, 30 June-6 July 2019, Albena, Bulgaria : Vol. 19. Iss. 5.3. Ecology, Economics, Education and Legislation : Environmental Economics, Sofia : STEF92 Technology Ltd. , 19, 2019, 5.3, 749 - 755.
Статия 2019
Trakia Journal of Sciences. Scientific Serial Published by Trakia University. Social Science , Stara Zagora : Trakia University, 17, 2019, Suppl. 1, 171 - 175.
Статия 2018
Science and World : International Scientific Journal, Volgograd : Publ. House Scientific Survey, 1, 2018, 4(56), pp. 64 - 67.
Преглед на всички публикации