Икономически университет – Варна

доц. д-р Теодорина Турлакова

доц. д-р Теодорина Турлакова

доц. д-р Теодорина Турлакова

308

0882165160

tturlakova@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Четвъртък, кабинет 308: 12:30-14:30

Консултации на място

Четвъртък, кабинет 308: 11:30-12:30

Онлайн консултации

Петък, Линк към стая: https://meet.google.com/kgw-dssw-ytu, 09:00-10:00

Дати за неположени изпити

20 окт 2023, кабинет 2-130: 10:15-13:00

17 ное 2023, кабинет 2-130: 10:15-13:00

Дисциплина Курс и Специалност
Търговско предприемачество Курс 3, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Ценови решения в бизнеса * Курс 5, БК-СНУ (Дистанционно обучение)
Ценови решения в бизнеса * Курс 6, БК-ДНДО (Дистанционно обучение)
Ценови решения в бизнеса * Курс 6, БК-СПН (Дистанционно обучение)
Аграрна политика * Курс 5, АБ (Дистанционно обучение)
Аграрна политика * Курс 5, АБ-СНУ (Дистанционно обучение)
Аграрна политика * Курс 6, АБ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Основи на аграрния бизнес Курс 3, АБ (Редовно обучение)
Предприемачество в агробизнеса Курс 4, АБ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
11:15 13:00 2-228 У Предприемачество в агробизнеса 5
Сряда
08:15 11:00 2-130 Л Търговско предприемачество 13
11:15 13:00 2-319 Л Основи на аграрния бизнес 4
Четвъртък
09:15 11:00 2-225 У Основи на аграрния бизнес 4
Петък
10:15 13:00 2-130 Л Предприемачество в агробизнеса 5
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Аграрен бизнес Предприемачество в агробизнеса 4 5 1-53 09.01.2024 13:00 - 15:00
Аграрен бизнес Основи на аграрния бизнес 3 4 1-53 11.01.2024 13:00 - 15:00
Бизнес консултиране - СНУ Ценови решения в бизнеса 5 33 eLearn 13.01.2024 13:00 - 15:00
Бизнес консултиране - ДНДО Ценови решения в бизнеса 6 54 eLearn 13.01.2024 13:00 - 15:00
Бизнес консултиране - СПН Ценови решения в бизнеса 6 63 eLearn 13.01.2024 13:00 - 15:00
Аграрен бизнес Аграрна политика 5 31 eLearn 13.01.2024 10:00 - 12:00
Аграрен бизнес - СНУ Аграрна политика 5 32 eLearn 13.01.2024 10:00 - 12:00
Аграрен бизнес - ДНДО Аграрна политика 6 53 eLearn 13.01.2024 10:00 - 12:00
Икономика и търговия Търговско предприемачество 3 13 1-303 22.01.2024 10:00 - 12:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Монография 2023
Варна : ИК Геа-Принт, 2023, 136., ISSN(печатно) 978-619-184-064-9
Статия 2023
Trakia Journal of Sciences. Scientific Serial Published by Trakia University. Social Science, Stara Zagora : Trakia University, 21, 2023, Suppl. 1, 20-24., ISSN(онлайн) ISSN 1313-3551 / DOI doi:10.15547/tjs.2023.s.01.004 / Линк
Монография 2023
Current Issues of the Management of Socioeconomic Systems in Terms of Globalization Challenges : Scientific Monograph, Košice, Slovakia : University of Security Management in Košice, 2023, 602-611., ISSN(онлайн) 978-80-8185-064-6 / DOI 10.6084/m9.figshare.22579756
Студия 2023
Economics and Computer Science [Икономика и компютърни науки] : [Електронно] научно списание, Varna : Knowledge and Business, 9, 2023, 1, 35-55., ISSN(онлайн) 2367-7791 / Линк
Монография 2023
Варна : Наука и икономика, 2023, 330., ISBN(печатно) 978-954-21-1153-5
Доклад 2023
Current Trends and Challenges for Forest-Based Sector: Carbon Neutrality and Bioeconomy : 16th International Scientific Conference WoodEMA 2023, June 14th-16th, Prague, Czech Republic : Proceedings, Prague, Czech Republic : WoodEMA, 2023, 155-159., ISSN(онлайн) 978-953-8446-01-6 / Scopus / Линк
Доклад 2022
22 International Multidisciplinary Scientific Geoconference : SGEM 2022 : Conference Proceedings, 2 - 11 July 2022, Albena, Bulgaria : Vol. 22. Earth and Planetary Sciences. Iss. 5.1, Sofia : STEF92 Technology Ltd. , 22, 2022, 5.1, 669-676., ISSN(печатно) 1314-2704, ISBN(печатно) 978-619-7603-46-0 / DOI 10.5593/sgem2022/5.1/s21.084
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna , 10, 2021, 1, 90-96., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Учебник 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 266.
Доклад 2021
Устойчиво управление на поземлените ресурси - съвременни практики и решения : Сборник с доклади от Национална кръгла маса организирана от катедра „Аграрна икономика“ при ИУ - Варна, 15 ноември 2019 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 115-124.
Преглед на всички публикации